Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 1. Local environment. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Trung Xệu
Ngày gửi: 09h:50' 31-08-2018
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
1
Warmly welcome
Mercury
Venus
Earth
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptune
SUN
Vocabulary
Unit 10: LIFE ON OTHER PLANETS Read
- push – up:
hít đất
- (an) orbit :
quĩ đạo
- totally (adv) :
hoàn toàn
completely:
- marvelous (adj) :
tuyệt vời
wonderful
- physical condition :
tình trạng thể chất
Vocabulary
Unit 10: LIFE ON OTHER PLANETS Read
- push – up:
hít đất
- (an) orbit :
quĩ đạo
- totally (adv) :
hoàn toàn
- marvelous (adj) :
tuyệt vời
- physical condition :
tình trạng thể chất
1. get a letter from the doctor to show you are in perfect health
2. see pictures of the earth , its interesting places , and the stars for very far .
3. feel free and enjoy wonderful feeling
4. get ready and be in an excellent physical condition .
5. get on the trip
Unit 10: LIFE ON OTHER PLANETS Read
* Ordering statements
1. get a letter from the doctor to show you are in perfect health
Unit 10: LIFE ON OTHER PLANETS Read
* Answer Keys
3. feel free and enjoy wonderful feeling
4. get ready and be in an excellent physical condition .
5. get on the trip.
2. see pictures of the earth , its interesting places , and the stars for very far .
Unit 10: LIFE ON OTHER PLANETS Read
1. What will you have to do if you decide to take a space trip?
2. What must you do if you want to show you are in perfect health?
3. What scenes on the Earth can you see from outer space?
4. How many times a day can you see those scenes?
5. What things can you do while you are on the Earth?
Unit 10: LIFE ON OTHER PLANETS Read
Coming to other planets
1
2
3
6
5
4
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
1. What will you have to do if you decide to take a space trip?
 If you decide to take a space trip, you’ll have to run a lot, swim every day, do aerobics and push-ups to have an excellent physical education.
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
2. what must you do if you want to show you are in perfect health?
 If you want to show you are in perfect health, you must get a letter from the doctor.
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
4. How many times a day can you see those scenes?
We can see those scenes 16 times a day
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
5. What things can you do while you are on the Earth?
 We can walk on the wall or on the ceiling.
Lucky Number
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
3. What scenes on the Earth can you see from outer space?
 You can see pictures of the earth, your country, interesting places, the oceans, the big rivers, the tall mountains.
Unit 10: LIFE ON OTHER PLANETS Read
* Discussion
If you were able to take a space trip, what would you do to prepare for the trip? What would you like to bring along?
Thank you for listening
Good bye
Mars
Venus
Jupiter
Saturn
Saturn
Mercury
Uranus
Neptune
Moon
 
Gửi ý kiến