Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 1. Local environment. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuyết Mai
Ngày gửi: 18h:23' 04-11-2018
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Chào các thầy cô và các em học sinh thân mến !
KIỂM TRA BÀI CŨ
1/Em hãy cho một ví dụ về biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

Rừng bị phá hủy ? đất bị xói mòn,khí hậu bị biến đổi ?đất bị biến đổi.

Tiết 24 Bài 21

QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI
VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I/QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI.
1/Khái niệm
I/QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI.
1/Khái niệm
- Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lý theo vĩ độ(từ xích đạo đến cực).Dựa vào những kiến thức đã học,em hãy cho một số ví dụ chứng tỏ các thành phần tự nhiên trên Trái Đất thay đổi có tính quy luật từ xích đạo về cực.
Ví dụ:Sự phân bố các đới khí hậu trên Trái Đất

+
-
+
+
-
+
-
Các đai khí áp trên Trái Đất
Nguyên nhân nào gây ra những thay đổi mang tính quy luật đó?
Quan sát góc nhập xạ thay đổi từ xích đạo về cực
Trái Đất hình cầu
?góc nhập xạ giảm dần từ xích đạo về cực
? Nhiệt độ giảm dần từ xích đạo về cực.
I/QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI.
1/Khái niệm
- Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lý theo vĩ độ(từ xích đạo đến cực).
- Nguyên nhân:Do dạng hình cầu của Trái Đất và bức xạ Mặt Trời.
2/Những biểu hiện của quy luật.
HOẠT ĐỘNG NHÓM-> Hoàn thành phiếu học tập.
Các nhóm tìm hiểu về biểu hiện phân hóa địa đới của một số thành phần tự nhiên trên Trái Đất:
-Nhóm 1:Kể tên các vòng đai nhiệt(dựa vào Tr 77)
-Nhóm 2:Các đai khí áp và các đới gió.(H12.1Tr 44 )
-Nhóm 3:Các đới khí hậu.(H 14.1 trang 53)
-Nhóm 4:Các kiểu thảm thực vật.(Hình 19.1 tr 70)
-Nhóm 5:Các nhóm đất chính.(Hình 19.2 trang 70)
-Nhóm 6:Dựa vào H 19.1 và 19.2(Tr 70) giải thích sự phân bố các kiểu thảm thực vật và nhóm đất có tuân theo quy luật địa đới không?
a/Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất
2/Những biểu hiện của quy luật.
Sơ đồ các vòng đai nhiệt trên Trái Đất.
VÒNG ĐAI NÓNG
Vòng đai ôn hòa
Vòng đai ôn hòa
Vòng đai lạnh
Vòng đai lạnh
Hàn đới
Hàn đới
2/Những biểu hiện của quy luật.
a/Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất
- 7 vòng đai nhiệt.
b/Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất.

Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất
2/Những biểu hiện của quy luật.
a/Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất
- 7 vòng đai nhiệt.
b/Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất.
- 7 đai khí áp.
- 6 đới gió hành tinh.
2/Những biểu hiện của quy luật.
a/Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất
- 7 vòng đai nhiệt.
b/Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất.
- 7 đai khí áp.
- 6 đới gió hành tinh.
c/Các đới khí hậu trên Trái Đất.

Các đới khí hậu trên Trái Đất
2/Những biểu hiện của quy luật.
a/Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất
- 7 vòng đai nhiệt.
b/Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất.
- 7 đai khí áp.
- 6 đới gió hành tinh.
c/Các đới khí hậu trên Trái Đất.
- 7 đới khí hậu.
d/Các nhóm đất và thảm thực vật.


Các nhóm đất chính trên Thế giới
Các kiểu thảm thực vật chính trên Trái Đất
2/Những biểu hiện của quy luật.
a/Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất
- 7 vòng đai nhiệt.
b/Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất.
- 7 đai khí áp.
- 6 đới gió hành tinh.
c/Các đới khí hậu trên Trái Đất.
- 7 đới khí hậu.
d/Các nhóm đất và thảm thực vật.
- 10 kiểu thảm thực vật.
- 10 nhóm đất.
Sự phân bố các kiểu thảm thực vật trên Trái Đất
II/QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
1/Khái niệm:
Là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan.
2/Nguyên nhân:
Do nguồn năng lượng bên trong Trái Đất tạo ra sự phân chia bề mặt Trái Đất thành lục địa,đại dương,địa hình núi cao.
II/QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
1/Khái niệm:
Là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan.
2/Nguyên nhân:
Do nguồn năng lượng bên trong Trái Đất tạo ra sự phân chia bề mặt Trái Đất thành lục địa,đại dương,địa hình núi cao.
3/Biểu hiện của quy luật
THẢO LUẬN (4 phút)
Dựa vào SGK,kiến thức đã học.Thảo luận tìm hiểu nội dung sau:
Nhóm 1,2,3 tìm hiểu về quy luật đai cao.
Nhóm 4,5,6 tìm hiểu về quy luật địa ô.

3/Biểu hiện của quy luật
3/Biểu hiện của quy luật
Là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên theo độ cao của địa hình.
3/Biểu hiện của quy luật
Do sự thay đổi nhiệt - ẩm theo độ cao.
3/Biểu hiện của quy luật
Sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao.
3/Biểu hiện của quy luật
Là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và cảnh quan theo kinh độ.
3/Biểu hiện của quy luật
Do sự phân bố đất liền, biển và đại dương,
3/Biểu hiện của quy luật
Sự thay đổi của các thảm thực vật theo kinh độ.
Quan sát hình(H19.4 Tr 70),kể tên các kiểu thảm thực vật ở lục địa Bắc Mỹ,dọc theo vĩ tuyến 400B từ Đông sang Tây.Giải thích sự phân bố đó.
400B
1/Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới.
2/Thảo nguyên,cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao.
3/Rừng lá kim.
4/Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt.
Sự thay đổi của các thảm thực vật từ Đ->T dọc theo vĩ độ 400B ở lục địa Bắc Mỹ.
Rừng lá rộng ôn đới
Thảo nguyên
Rừng lá kim
Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt
1/Các vành đai đất và thực vật ở dãy Capca (L.B.Nga) dưới đây là biểu hiện của quy luật nào?giải thích nguyên nhân.


2/Hãy nối các ý ở cột A và cột B sao cho phù hợp:
3/Đặc điểm khác nhau cơ bản giữa quy luật địa đới và phi địa đới là:
a. Nguyên nhân hình thành.
b.Hình thức biểu hiện.
c.Sự phân bố lục địa và đại dương.
d.Sự phân bố các vành đai khí áp.
4/Các đới gió phân bố từ hai cực về xích đạo lần lượt là:
a.Gió Tây ôn đới,gió Đông cực,gió mậu dịch.
b.Gió mậu dịch,gió Tây ôn đới,gió Đông cực.
c.Gió Đông cực,gió Tây ôn đới,gió mậu dịch.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1/Về nhà các em học bài và trả lời 2 câu hỏi ở cuối bài,trả lời các câu hỏi trong bài vừa học.
2/Xem trước bài 22:Tình hình dân số Thế giới,tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là gì?Các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.
GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
CHÀO TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!
 
Gửi ý kiến