Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 1. Local environment. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hoàng Minh Nhật (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:27' 07-09-2018
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 178
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH 9
SCHOOL YEAR: 2018-2019
TEACHER: PHAM HOANG MINH NHAT
Phamminhnhat.thcshthh@quangtri.edu.vn
CAM LO DISTRICT DEPARTMENT OF EDUCATION
TRAN HUNG DAO JUNIOR HIGH SCHOOL
Welcome to our class
By the end of the lesson, Ss will be able to:
- Read specific information about the conical hat
- Speak about the benefits of traditional crafts and challenges that artisans may face
LOCAL ENVIRONMENT
Period 5
SKILLS 1
UNIT 1
I.Vocabulary:
authenticity (n )/ɔ:θən´tisiti/
tính xác thực
layer (n) /`leiə/
a layer of clay: lớp đất sét

lớp ( lá )
preserve (v) /pri`zə:v/

bảo vệ, bảo tồn
UNIT 1: LOCAL ENVIRONMENT
LESSON 5: SKILLS 1
treat ( v) :
xử lí (chất thải…)
income (n) :
doanh thu
a
II. READING
1. Mi visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided to present what she knows about this place to the class. Read what she has prepared and match the titles with the paragraphs
1. Present status of the craft
2. Location and history of conical hat making village
3. How the conical hat is made
Paragraph A:
Paragraph C:
Paragraph B:
2. Read the text again and answer the questions
Why is Tay Ho the most well-known conical hat making village?

2. How far is it from Tay Ho to Hue City?

3. What is the first stage of conical hat making?

4. What is special about the hat layers?

5. What is special about the bai tho conical hat?

6. Who can make conical hats?


It’s 12 km from Hue City.
It’s going to the forest to collect leaves.
Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.
They’re very thin.
It has poems and paintings of Hue between the two layers.
Everybody can, young or old.
III. SPEAKING
4. Read the following ideas. Are they about benefits of traditinal crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C
B
C
B
C
C
B
Can you add some more benefits and challenges
Other benefits: creating national/regional pride, helping develop tourism, helping improve local infrastructure and services, creating cohesion between craft families and communities
Other challenges: limited designs, natural resources running out, competition from other countries
Các lợi ích khác: tạo niềm tự hào quốc gia / khu vực, giúp phát triển du lịch, giúp cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ địa phương, tạo ra sự gắn kết giữa các gia đình thủ công và cộng đồng
Thách thức khác: thiết kế hạn chế, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, cạnh tranh từ các nước khác
- Learn by heart the new words
- Prepare for the next lesson ( Skills 2)
IV.HOMEWORK
THANK YOU FOR ATTENTION!
phamminhnhat.thcshthh@quangtri.edu.vn
 
Gửi ý kiến