Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 32. Ngắm trăng. Không đề

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tố Uyên
Ngày gửi: 19h:03' 04-10-2018
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
Tập thể lớp 4C chào mừng
các thầy giáo, cô giáo đã đến dự giờ, thăm lớp!
Môn: Tập đọc
Giáo viên: Nguyễn Tố Uyên
Trường: Tiểu học Treung sơn 2
Thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2018
Tập đọc:
Kiểm tra bài cũ:
Nêu nội dung của bài: Vương quốc vắng nụ cười ?
Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt và buồn chán.
Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2018
Tập đọc

Ti?t 64: Ngắm trăng - Không đề.
Bài 1:Ng¾m tr¨ng
Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2018

Ti?t 64: Ngắm trăng - Không đề.
Luyện đọc Tìm hiểu bài
Luyện đọc Tìm hiểu bài


Tập đọc

Ti?t 64: Ngắm trăng - Không đề.
ư

Ti?t 64: Ngắm trăng - Không đề.
Bài 1: Ngắm trăng
Thứ baư ngày 16 tháng 4 năm 2018
Tập đọc


Ti?t 64: Ngắm trăng - Không đề.
Luyện đọc Tìm hiểu bài
Bài 1:Ng¾m tr¨ng
Luyện đọc Tìm hiểu bài
Rượu
hững hờ
Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2018
Tập đọc
Tiết 64: Ngắm trăng – Không đề.
* Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh tù đầy. Ngồi trong tù Bác ngắm trăng qua khe cửa.
Câu 1 : Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?
Câu 2: Hình ảnh nào nói lên tình cảm gắn bó giữa Bác với trăng ?
Hình ảnh người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ. Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
Bài 1: Ngắm trăng
Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2018
Tập đọc
Tiết 64: Ngắm trăng - Không đề
Bài thơ nói lên điều gì về Bác Hồ ?
Bài thơ ca ngợi tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống, bất chấp mọi hoàn cảnh khó khăn của Bác.Thứư ba ngày 16 tháng 4 năm 2018
Tập đọc


Tiết 64:Ngắm trăng - Không đề.

Luyện đọc Tìm hiểu bài
*Nội dung: Ca ngợi tinh thần lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống, bất chấp mọi hoàn cảnh khó khăn của Bác.
-hững hờ
rượu
Bài 1:Ngắm trăng

Trong tù không rượu cũng không hoa,
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ.
Nguười ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
Bài 1:Ngắm trăng
không ruượu
không hoa
hững hờ
ngắm
nhòm
ngắm


Thø ba­ ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2018
TËp ®äc


Tiết 64:Ngắm trăng - Không đề.
Luyện đọc diễn cảm
Luyện đọc di?n c?m theo cặp
Thi đọc di?n c?m
Bài 1:Ngắm trăng


Thø ­ba ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2018
TËp ®äc


Tiết 64:Ngắm trăng - Không đề.
Luyện đọc thuộc lòng thời gian 3 phút
Ngắm trăng

Trong tù không ruượu cũng không hoa,
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ.
Ngưuời ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
Thi đọc thuộc lòng bài thơ
Thứ baư ngày 16 tháng 4 năm 2018
Tập đọc


Ti?t 64: Ngắm trăng - Không đề.
Luyện đọc Tìm hiểu bài
Bài 2. Kh«ng ®Ò
Đuường non khách tới hoa đầy
Rừng sâu quân đến, tung bay chim ngàn
Việc quân việc nuước đã bàn,
Xách buương, dắt trẻ ra vườn tưới rau.
Không đề
Thø ba­ ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2018
TËp ®äc

Luyện đọc Tìm hiểu bài
Ti?t 64: Ngắm trăng - Không đề
không đề
chim ngàn
bương­
đưuờng non
đưuờng non
Bi 2: Không đề
Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2018
Tập đọc
Tiết 64 Ngắm trăng – Không đề.
Bài 2: Không đề
Câu 1 : Bác Hồ sáng tác bài thơ này trong hoàn cảnh nào ? Những từ ngữ nào cho biết điều đó ?
* Bác Hồ sáng tác bài thơ này ở chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp rất gian khổ. Những từ ngữ cho biết : đường non, rừng sâu quân đến, tung bay chim ngàn.
Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2018
Tập đọc
Tiết 64 Ngắm trăng – Không đề.
* Hình ảnh khách đến thăm Bác trong cảnh đường non đầy hoa, rừng sâu quân đến, chim rừng tung bay, Bác xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau.
Câu 2 : Tìm những hình ảnh nói lên lòng yêu đời và phong thái ung dung của Bác Hồ ?
Bài 2: Không đề
Câu 3: Em hình dung ra cảnh chiến khu như thế nào?
Qua lời kể của Bác, em thấy cảnh chiến khu rất đẹp, thơ mộng, mọi người sống giản dị, đầm ấm vui vẻ.
Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2018
Tập đọc
Tiết 64: Ngắm trăng - Không đề
Bài thơ nói lên điều gì về Bác ?
Bài thơ nói lên tinh thần lạc quan yêu đời, phong thái ung dung của Bác, cho dù cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Bài 2: Không đề


Thứư ba ngày 16 tháng 4 năm 2018
Tập đọc


Ngắm trăng. Không đề.

Luyện đọc Tìm hiểu bài

đường non
* Néi dung:Tinh thÇn l¹c quan yªu ®êi, phong th¸i ung dung cña B¸c.
không đề, duường non, chim ngàn, bưuong
Bài 2: Không đề
Đưuờng non khách tới hoa đầy
Rừng sâu quân đến tung bay chim ngàn
Việc quân việc nuước đã bàn
Xách bương, dắt trẻ ra vuườn tưới rau.
hoa đầy
tung bay
Xách buương, dắt trẻ


Thø ba ­ ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2018
TËp ®äc


Ti?t 64: Ngắm trang. Không đề.

Bài 2: Không đề
Luyện đọc diễn cảm
Luyện đọc diễn cảm theo cặp
Thi đọc diễn cảm
Bài 2: Không đề


Thø­ ba ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2018
TËp ®äc


Tiết 64:Ngắm trăng - Không đề.
Luyện đọc thuộc lòng thời gian 3 phút
Thi đọc thuộc lòng bài thơ
Đường non khách tới hoa đầy
Rừng sâu quân đến tung bay chim ngàn
Việc quân việc nuước đã bàn
Xách bưuơng, dắt trẻ ra vưuờn tưới rau.


Thø ­ba ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2018
TËp ®äc


Tiết 64:Ngắm trăng - Không đề.
Qua hai bài thơ giúp em hiểu điều gì về tính cách của Bác Hồ?
Qua hai bài thơ cho em thấy: Bác luôn lạc quan, yêu đời trong mọi hoàn cảnh dù bị tù đầy hay cuộc sống khó khăn gian khổ.


Thø ba ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2018
TËp ®äc


Tiết 64:Ngắm trăng - Không đề.
Em học được điều gì ở Bác?
Em học ở Bác tinh thần lạc quan, yêu đời, không
nản chí trước khó khăn, gian khổ.


Thø ba ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2018
TËp ®äc


Tiết 64:Ngắm trăng - Không đề.
Dặn dò
V? nh h?c thu?c bi tho, n?i dung bi
- Chu?n b? bi: Vuong qu?c v?ng n? cu?i (ti?p theo)


Thø t­ ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2013
TËp ®äc


Tiết 64:Ngắm trăng - Không đề.
Nội dung: Bỏc luụn l?c quan, yờu d?i trong m?i hon c?nh dự b? tự d?y hay cu?c s?ng khú khan gian kh?.
Xin thân ái chào tạm biệt !
 
Gửi ý kiến