Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Diện tích hình thoi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Diệu Huyền
Ngày gửi: 20h:59' 23-08-2014
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP CHÚNG EM
TẬP THỂ LỚP 4A
GV:Nguyễn Thị Diệu Huyền
Trường Tiểu học Vạn Long

1
2
3
4
5
6
- Hình nào dưới đây là hình thoi ?
Toán
Kiểm tra bài cũ
- Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật?
- Nêu quy tắc tính diện tích hình chữ nhật ?
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
- Đọc tên hình và các đường chéo của hình thoi ?
Toán
ki?m tra bi cu
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Cho hình thoi ABCD
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.
AC = m
m
C
B
D
O
A
n
BD = n
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
A
C
D
m
O
n
* Cắt hình tam giác AOD
* Cắt hình tam giác COD
B
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Cho hình thoi ABCD AC = m ; BD = n
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
A
B
C
D
m
n
Hình ghép
O
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.
M
N
D
A
B
C
O
* Ghép với hình tam giác ABC để tạo thành hình chữ nhật MNCA.
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
A
B
C
D
m
O
n
A
B
C
O
m
1. Chiều dài hình chữ nhật với đường chéo AC.
Hãy so sánh:
3. S hình thoi ABCD với S hình chữ nhật MNCA.
2. Chiều rộng hình chữ nhật với đường chéo BD.
M
N
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
A
B
C
D
m
O
n
A
B
C
O
m
M
N
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.
1. Chiều dài hình chữ nhật đường chéo AC.
2. Chiều rộng hình chữ nhật đường chéo BD.
3. S hình thoi ABCD S hình chữ nhật MNCA.
bằng
……
……
bằng
………
bằng
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
A
B
C
D
m
O
n
A
B
C
O
m
S hình chữ nhật MNCA là:
M
N
S hình thoi ABCD là:
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
A
B
C
D
m
O
n
S hình thoi ABCD là:
* Nêu quy tắc tính diện tích hình thoi.
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)
* Nêu công thức tính diện tích hình thoi.
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
(S là diện tích hình thoi
m, n là độ dài của hai đường chéo)
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
2. THỰC HÀNH:
a) Hình thoi ABCD, biết:
AC = 3cm; BD = 4cm.
Bài 1: Tính diện tích của:
Diện tích hình thoi ABCD là:
Đáp số: 6 cm2
Bài làm :
= 6 (cm2)
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
b) Hình thoi MNPQ, biết:
MP= 7cm; NQ= 4cm.
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
M
N
P
Q
= 14 (cm2)
Diện tích hình thoi MNPQ là:
Bài làm :
Đáp số: 14 cm2
Bài 1: Tính diện tích của:
2. THỰC HÀNH:
S =
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
S =
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).
2. THỰC HÀNH:
Bài 2 : Tính diện tích hình thoi biết :
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20 dm.
Diện tích hình thoi là:
Đáp số: 50 dm2
(5 x 20) : 2 = 50 (dm2)
Bài làm:
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15 dm.
Em có nhận xét gì về độ dài của các đường chéo ?
Bài làm:
Đổi: 4m = 40dm
Diện tích hình thoi là:
Đáp số: 300 dm2
(40 x 15) : 2 = 300 (dm2)
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
S =
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).
2. THỰC HÀNH:
Bài 3 : Đúng ghi Đ , sai ghi S :
a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật .
b) Diện tích hình thoi bằng hình chữ nhật .
S
Đ
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
Diện tích hình thoi bằng tổng của độ dài hai
đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).
A
C
D
Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với
nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Diện tích của hình thoi có độ dài hai đường
chéo là 5dm và 20cm bằng 50dm2.
BÀI TẬP CỦNG CỐ: ĐÚNG CHỌN Đ, SAI CHỌN S.
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
B
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai
đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).
S
Đ
Đ
S
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
m
A
B
C
D
n
*Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)
* Nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình thoi.
(S là diện tích hình thoi;
m, n là độ dài của hai đường chéo)
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
O
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
Kính chúc quý thầy,cô
nhiều súc khỏe
 
Gửi ý kiến