Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 5. Các quốc gia cổ đại Phương Tây

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Dân
Ngày gửi: 22h:27' 14-03-2019
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Môn lịch sử 6


Bài 5
Các quốc gia cổ đại
phương tây
1. KÓ tªn, thêi gian h×nh thµnh vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c quèc gia cæ ®¹i ph­¬ng §«ng trªn l­îc ®å
Kiểm tra bài cũ
2. Nèi tªn c¸c tÇng líp (cét A) ®óng ®Þa vÞ cña c¸c tÇng líp (cét B) trong x· héi cæ ®¹i ph­¬ng §«ng
Tiết 5- bài 5:
Các quốc gia cổ đại phương Tây
Lược đồ tự nhiên Nam Âu
Rô ma
Hi lạp
Nho
Rượu nho
Bình gốm Hy Lạp
Đồ trang sức
Xưởng làm dầu ô liu
Cây ô liu
Quả ô liu
Giai cấp chủ nô
Cuộc sống
và lao động
của
giai cấp nô lệ
Nô lệ đấu sĩ - trích đoạn phim: XPactacut
Khởi nghĩa nô lệ do Xpác-ta-cút lãnh đạo (73 - 71 TCN)
Thảo luận nhóm:
Kể tên những việc làm của nô lệ và chủ nô :
lực lượng sản xuất chính của xã hội là giai cấp nào?
- Sản xuất lúa gạo.
- Sản xuất thủ công...
- Phục vụ trong các gia đình chủ nô.
- Nắm mọi quyền hành chính trị
Không phải lao động chân tay
nhà nước được bầu ra và làm việc theo thời hạn
Nô lệ
Củng cố:
Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:
1. Các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành vào khoảng
A. Thiên niên kỷ I TCN . B. Thiên niên kỷ II TCN .
C. Thiên niên kỷ III TCN. D. Thiên niên kỷ I V TCN
A
2. §Æc ®iÓm kinh tÕ cña nhµ n­íc cæ ®¹i ph­¬ng T©y lµ
A. N«ng nghiÖp. B. Thñ c«ng nghiÖp.
C. C«ng nghiÖp. D. Thñ c«ng nghiÖp vµ th­¬ng nghiÖp.
D
3. Xã hội cổ đại phương Tây có những giai cấp
A.Nông dân - quý tộc . B. Chủ nô - nô lệ.
C. Quý tộc - nô lệ D. Chủ nô - nông nô.
B
Hướng dẫn về nhà:
*Học bài và làm bài tập còn lại trong vở luyện tập Lịch sử trang 10, 11.
*Chuẩn bị bài mới.
Sưu tầm các hình ảnh về những thành tựu văn hóa cổ đại.
- Đọc trước bài: Văn hoá cổ đại.
chúc các em
chăm ngoan, học giỏi
Xưởng làm dầu ô liu
Đồ mỹ nghệ
Rượu nho
Bình gốm Hy Lạp
 
Gửi ý kiến