Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tường
Ngày gửi: 23h:35' 19-02-2019
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Lịch sử
lớp 9
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nêu diễn biến, kết quả của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Nghệ-Tĩnh
Tiết 22- Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. Tình hình thế giới và trong nước
1. Thế giới
Đại khủng hoảng kinh tế TG(1929-1933)
Hitler-Đức
Mussolini-Ý
Hideki Tojo-Nhật
đQuĐại Đaang cảnh : Đại hội lần thứ V đại II Quốc tế Cộng sản họp ở Mát-xcơ-va .
Đồng chí Lê Hồng Phong – Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn đầu tham dự Đại Hội.
Ảnh Mặt trận Nhân dân Pháp thắng cử
Tiết 22- Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. Tình hình thế giới và trong nước
1. Thế giới
2. Trong nước
Em rút ra nhận xét gì về̀ kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ?
* Kinhtế
* Xã hội
Em có nhận xét gì về đời sống các tầng lớp nhân dân ta?
Tiết 22- Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. Tình hình thế giới và trong nước
1. Thế giới
2. Trong nước
Tiết 22- Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. Tình hình thế giới và trong nước
II. Mặt trận Dân chủ Đông Dương
và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ
1. Chủ trương của Đảng
Đồng chí Lê Hồng Phong
Tiết 22- Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
Tiết 22- Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. Tình hình thế giới và trong nước
II. Mặt trận Dân chủ Đông Dương
và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ
1. Chủ trương của Đảng
2. Diễn biến
Nhóm 1: Cao trào 1936-1939
có những sự kiện tiêu biểu nào?
Nhóm 3:
Mục tiêu
đấu tranh
chủ yếu
của
nhân dân
ta trong
cao trào
1936-1939?
Nhóm 2:
Các hình
thức đấu
tranh
chủ yếu
trong
cao trào
1936-1939?
CÙNG
THẢO LUẬN
Nhóm 1:
Cao trào 1936-1939
có những sự kiện
tiêu biểu nào?
Nhóm 3:
Mục tiêu đấu tranh chủ
yếu của nhân dân ta
trong cao trào 1936-1939?
Nhóm 2:
Các hình thức đấu
tranh chủ yếu trong
cao trào 1936-1939?

- Phong trào Đông
Dương Đại hội.
Phong trào “đón”
Phái viên chính
phủ và Toàn
quyền mới của
xứ Đông Dương
- Phong trào đấu
tranh của công
nhân,nông dân và
các tầng lớp khác
Phong trào báo
chí tiến bộ
Nhiều cuộc bãi
công, mít tinh,
biểu tình, bãi
khoá, bãi thị,
hội họp, diễn
thuyết, đưa “dân
nguyên”, dùng báo
chí đấu tranh…


- Đòi tăng lương
giảm giờ làm, thi
hành luật lao động,
chống đánh đập
Chống đuổi thợ,
chia lại ruộng đất,
giảm tô, giảm thuế,
ban bố các quyền
tự do dân chủ,
thả tự do cho tù
chính trị…

Mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động (1.5.1938) tại khu Đấu Xảo
(nay thuộc khu vực Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội)
Nêu nhận xét
về qui mô của phong trào?
Báo chí năm 1935 - 1939
Tiết 22- Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. Tình hình thế giới và trong nước
II. Mặt trận Dân chủ Đông Dương
và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ
III. Ý nghĩa của phong trào
Nêu ý nghĩa cao trào dân chủ 1936-1939?
- Trình độ chính trị, công tác của cán bộ, đảng viên được nâng cao,
uy tín, ảnh hưởng của Đảng được mở rộng.

- Quần chúng được tập dượt đấu tranh, một đội quân chính trị hùng
hậu được hình thành.

- Phong trào là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng
Tháng Tám năm 1945.
- Phong trào CM 1936-1939, để lại nhiều bài học quý:
+ Kết hợp các nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài, nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế.
+ Bài học về kết hợp,sử dụng các hình thức ,phương pháp đấu tranh.
+Bài học về liên minh tầng lớp, các giai cấp, các tổ chức chính trị dưới hình thức tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất.
Lập bảng tóm tắt cuộc vận động
dân chủ trong những năm 1936-1939?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Học bài 20.

2. Soạn bài 21.
CHÚC CÁC EM
CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI !
TIẾT HỌC KẾT THÚC
No_avatar

Hay lăm

 
Gửi ý kiến