Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Minh Thu
Ngày gửi: 07h:30' 17-04-2018
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
I.Cây hai lá mầm và cây một lá mầm:
TIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
A.Cây hai lá mầm:
( Cây Dừa cạn)
B.Cây một lá mầm :
(Cây Rẻ quạt )
Thảo luận nhóm 3 phút.
Căn cứ vào đặc điểm của kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa. Hãy phân biệt cây hai lá mầm với cây một lá mầm H42.1 để hoàn thành bảng sau:
Kiểu rễ
Kiểu gân lá
Số cánh hoa
Hình 42.1
I. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm:
TIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
Kiểu rễ
Kiểu gân lá
Số cánh hoa
Rễ cọc
Rễ chùm
hình mạng
song song
5 cánh
6 cánh
Dạng thân
Số lá mầm
của phôi
,hình cung
Thân cỏ,thân gỗ,
thân leo,thân bò
Thân cỏ, thân cột
Còn những đặc điểm nào để phân biệt cây hai lá mầm với cây một lá mầm
Cây Một lá mầm
Cây Hai lá mầm
Đặc điểm
Thường 4 hoặc
Thường 3 hoặc
Cây dừa cạn Cây đa Cây Bìm bìm Cây rau má
Cây Lúa Cây Cau
+ Cây Hai lá mầm
+ Cây Một lá mầm
A.Cây hai lá mầm:
( Cây Dừa cạn)
B.Cây một lá mầm :
(Cây Rẻ quạt )
Hình 42.1
Cây hoa Thài lài tím Cây hoa Lan
Cây hoa thuốc phiện Cây hoa Mẫu đơn đỏ
+ B:
Hoa của cây Một lá mầm
+ A:
Hoa của cây Hai lá mầm
I. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm:
TIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
Kiểu rễ
Kiểu gân lá
Số cánh hoa
Rễ cọc
Rễ chùm
hình mạng
song song
5 cánh
6 cánh
Dạng thân
Số lá mầm
của phôi
,hình cung
Thân cỏ,thân gỗ,
thân leo,thân bò
Thân cỏ, thân cột
Phôi của hạt
có 2 lá mầm
Phôi của hạt
có 1 lá mầm
Cây Một lá mầm
Cây Hai lá mầm
Đặc điểm
Thường 4 hoặc
Thường 3 hoặc
A.
B.
Hạt của cây Hai lá mầm
Hạt của cây Một lá mầm
I. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm:
TIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
Kiểu rễ
Kiểu gân lá
Số cánh hoa
Rễ cọc
Rễ chùm
hình mạng
song song
5 cánh
6 cánh
Dạng
thân
Số lá mầm
của phôi
,hình cung
Thân cỏ,thân gỗ,
thân leo,thân bò
Thân cỏ, thân cột
Phôi của hạt
có 2 lá mầm
Phôi của hạt
có 1 lá mầm
Cây Một lá mầm
Cây Hai lá mầm
Đặc điểm
Thường 4 hoặc
Thường 3 hoặc
Kiểu rễ
Kiểu gân lá
Số cánh hoa
Dạng thân
Số lá mầm
của phôi
Phôi của hạt
có 2 lá mầm
Phôi của hạt
có 1 lá mầm
Đặc
điểm
bên
ngoài
Đặc điểm
bên trong
TIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
Cây Hai lá mầm
(Lớp Hai lá mầm)
Kiểu gân lá
Số cánh hoa
Dạng thân
Số lá mầm của phôi trong hạt
II. Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
ĐẶC ĐIỂM
Kiểu rễ
2
II.Đặc điểm phân biệt lớp hai lá mầm với lớp một lá mầm
THẢO LUẬN 2 PHÚT:
Kiểm tra lại nhận xét qua hình vẽ một vài cây ở hình 42.2. Sau đó xếp chúng vào một trong hai nhóm
1: CÂY CẢI
2:CÂY THẠCH HỘC
3: CÂY SIM
4:CÂY DÂU TÂY
5: CÂY LÚA MÌ
TIẾT 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
L?p Hai lỏ m?m
L?p M?t lỏ m?m
anl
Hoa 6 cánh thuộc lớp Một lá mầm
Nhận biết nhanh các cây sau đây thuộc lớp nào?
Hoa 3 cánh thuộc lớp Một lá mầm
Hoa 5 cánh thuộc lớp Hai lá mầm
Hoa 4 cánh thuộc lớp Hai lá mầm
Một số trường hợp ngoại lệ
Cây
Hai

mầm
Cây
Một

mầm
Cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp
Tích cực trồng, chăm sóc câytăng năng suất cây trồngđáp ứng nhu cầu

Đánh dấu vào câu đúng nhất:
1.Nhóm cây nào sau đây thuộc loại cây một lá mầm:

a.Cây mít, cây hành, cây lúa, cây lạc, cây kê
b.Cây lúa, cây ngô, cây tỏi tây, cây kê, cây hành
c.Cây xoài, cây bưởi, cây lạc ,cây hành, cây mít
d.Cây bưởi, cây ngô, cây lúa ,cây cam, cây hành
2.Nhóm cây nào sau đây thuộc loại cây hai lá mầm:
a.Cây đào, cây nhãn,cây hành, cây xoài, cây cam
b.Cây xoài, cây bưởi, cây tỏi tây, cây cam
c. Cây cam, cây lạc, cây mít, cây xoài ,cây bưởi
d.Cây ngô, cây lạc, cây lúa, cây kê, cây xoài

b. Cây lúa, cây ngô, cây tỏi tây, cây kê, cây hành
c. Cây cam, cây lạc, cây mít, cây xoài, cây bưởi
4. CỦNG CỐ


3.Cây hai lá mầm có đặc điểm:
a.Rễ chùm, gân hình mạng, hoa 5 cánh, thân đa dạng
b.Rễ cọc, gân song song, hoa 6 cánh, thân đa dạng
c.Rễ cọc, gân hình mạng, hoa 5 cánh,thân đa dạng
d.Rễ cọc, gân hình mạng, hoa 6 cánh, thân đa dạng
4.Cây một lá mầm có đặc điểm:
a.Rễ chùm,gân hình mạng,hoa 6 cánh, thân cỏ và thân cột
b.Rễ cọc, gân song song và hình cung, hoa 6 cánh, thân cỏ và thân cột
c. Rễ chùm,gân hình mạng,hoa 5 cánh, thân đa dạng
d. Rễ chùm, gân song song và hình cung, hoa 6 cánh, thân cỏ và thân cột

c.Rễ cọc, gân hình mạng,hoa 5 cánh, thân đa dạng
d. Rễ chùm, gân song song và hình cung, hoa 6 cánh, thân cỏ
và thân cột
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
-Học thuộc bài, trả lời câu hỏi cuối bài
- Đọc mục em có biết
- Xem trước bài: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật. Trả lời câu hỏi
+ Phân loại thực vật là gì?
+ Hãy kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành.
 
Gửi ý kiến