Violet
Baigiang

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tin tức thư viện

  Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

  12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
  Xem tiếp

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

  Tìm kiếm Bài giảng

  Bài 15. Lớp học

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Âu Dương Văn Trọng
  Ngày gửi: 07h:27' 22-12-2015
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 492
  Số lượt thích: 0 người

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH B
  MÔN TNXH - LỚP 1
  BÀI : LỚP HỌC
  Giỏo viờn: Nguy?n Th? Thu H?i
  1/ Keå teân caùc ñoà duøng saéc nhoïn thöôøng duøng
  ôû nhaø em?
  - Khi dùng dao hoặc đồ dùng sắc, nhọn em cần
  chú ý điều gì?
  Thứ Tư ngày 02 tháng 12 năm 2015
  Tự nhiên và xã hội
  Kiểm tra bài cũ
  Tự nhiên và xã hội
  Kiểm tra bài cũ
  Thứ Tư ngày 02 tháng 12 năm 2015
  Tự nhiên và xã hội
  1
  + Trong lớp học có những ai và những thứ gì ?
  Lớp học
  Thứ Tư ngày 02 tháng 12 năm 2015
  Tự nhiên và xã hội
  Lớp Học
  2
  + Trong lớp học có những ai và những thứ gì ?
  Thứ Tư ngày 02 tháng 12 năm 2015
  Tự nhiên và xã hội
  3
  + Trong lớp học có những ai và những thứ gì ?
  Thứ Tư ngày 02 tháng 12 năm 2015
  Lớp Học
  Tự nhiên và xã hội
  4
  + Trong lớp học có những ai và những thứ gì ?
  Thứ Tư ngày 02 tháng 12 năm 2015
  Lớp Học
  + Lớp học của bạn gần giống lớp học nào trong các hình đó?
  + Bạn thích lớp học nào trong các hình đó ? Tại sao ?
  1
  2
  3
  4
  + So saùnh söï gioáng nhau vaø khaùc nhau trong caùc hình ñoù?
  Lớp học nào cũng có thầy ( cô ) giáo và học sinh. Trong lôùp hoïc coù baøn gheá cho giaùo vieân vaø hoïc sinh, baûng, tuû, ñoà duøng, tranh aûnh,…
  - Vieäc trang bò caùc thieát bò, ñoà duøng daïy hoïc phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän cuï theå cuûa töøng tröôøng.
  Kết luận
  Lớp học vi tính
  Lớp học cho những em có
  hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn
  Lớp học giành cho người khuyết tật
  Lớp học vùng cao


  Nghỉ giữa giờ
  Hoạt động 2: Thaûo luaän caëp ñoâi
  Giới thiệu về lớp học của mình
  ? Câu hỏi thảo luận :
  - Tên trường của em.
  - Tên lớp của em.
  - Tên cô chủ nhiệm của em.
  Tên các bạn trong lớp
  (trong tổ) em.
  Tên các đồ dùng có trong
  lớp em.
  3 phút
  Tự nhiên và xã hội
  Ngoài ra em con biết tên cô (thầy) hay bạn nào ở lớp khác không ?
  Thứ Tư ngày 02 tháng 12 năm 2015
  Lớp Học
  Tự nhiên và xã hội
  Kết luận:
  Cần phải nhớ tên trường, tên lớp của mình.
  Yêu quý lớp học của mình vì đó là nơi các
  em đến học hằng ngày với thầy (cô) giáo
  và các bạn.
  Thứ Tư ngày 01 tháng 12 năm 2015
  Lớp Học
  Xin cảm ơn sự theo dõi
  và trân trọng kính chào !
  Kính chúc quý Thầy Cô
  Vui - Khoẻ - Hạnh phúc
  và thành đạt trong cuộc sống !
  No_avatarf

  PHÓNG TO MÀN HÌNH Ở ĐÂU ẤY NHỈ ?Lưỡng lựKhóc

   
  Gửi ý kiến