Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Lớp học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hải Dăng
Ngày gửi: 22h:42' 03-01-2018
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP TÂN
MÔN TNXH - LỚP 1
BÀI : LỚP HỌC
Giỏo viờn: Nguy?n Th? Ph?ng
1/ Keå teân một soá vaät saéc, nhoïn thöôøng duøng
ôû nhaø em?
- Khi dùng dao hoặc đồ dùng sắc, nhọn em cần
chú ý điều gì?
Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017
Môn: Tự nhiên và xã hội
Kiểm tra bài cũ
Môn: Tự nhiên và xã hội
Kiểm tra bài cũ
Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài: Lớp học
Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017
1
2
3
4
+ Trong lớp học có những ai và những thứ gì ?
Môn: Tự nhiên và xã hội
1
+ Trong lớp học có những ai và những thứ gì ?
Bài: Lớp học
Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017
Môn: Tự nhiên và xã hội
Băi: L?p h?c
2
+ Trong lớp học có những ai và những thứ gì ?
Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017
Môn: Tự nhiên và xã hội
3
+ Trong lớp học có những ai và những thứ gì ?
Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017
Băi: L?p h?c
Môn: Tự nhiên và xã hội
4
+ Trong lớp học có những ai và những thứ gì ?
Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017
Băi: L?p h?c
+ Lớp học của bạn gần giống lớp học nào trong các hình đó?
+ Bạn thích lớp học nào trong các hình đó ? Tại sao ?
1
2
3
4
+ So sánh sự giống nhau và khác nhau trong các hình sau?
Lớp học nào cũng có thầy ( cô ) giáo và học sinh. Trong lôùp hoïc coù baøn gheá cho giaùo vieân vaø hoïc sinh, baûng, tuû, ñoà duøng, tranh aûnh,… Vieäc trang bò caùc thieát bò, ñoà duøng daïy hoïc phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän cuï theå cuûa töøng tröôøng.
Kết luận
Lớp học vi tính
Lớp học cho những em có
hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn
Lớp học giành cho người khuyết tật
Lớp học vùng cao


Nghỉ giữa giờ
Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp
Giới thiệu về lớp học của mình
? Câu hỏi thảo luận :
- Tên trường của em.
- Tên lớp của em.
- Tên cô chủ nhiệm của em.
Tên các bạn trong lớp
(trong tổ) em.
Tên các đồ dùng có trong
lớp em.
3 pht
Môn: Tự nhiên và xã hội
Ngoài ra em con biết tên cô (thầy) hay bạn nào ở lớp khác không ?
Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017
Băi: L?p h?c
Môn: Tự nhiên và xã hội
Kết luận:
Các em cần nhớ tên lớp, tên trường của mình.
Yêu quý lớp học của mình vì đó là nơi các
em đến học hằng ngày với thầy (cô) giáo
và các bạn.
Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017
Băi: L?p h?c
Trò chơi
baỷng
bàn ghế
tủ
ti vi
Ai nhanh, ai đúng.
máy ảnh
Xin cảm ơn sự theo dõi
và trân trọng kính chào !
Kính chúc quý Thầy Cô
Vui - Khoẻ - Hạnh phúc
và thành đạt trong cuộc sống !
 
Gửi ý kiến