Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Vẫn
Ngày gửi: 09h:56' 18-04-2018
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Đức Phi)
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THU VẪN
Trường THCS BÌNH AN


1/ Cc chí tuy?n v cc vịng c?c trn Tri D?t.

2/ S? phn chia b? m?t Tri D?t ra cc d?i khí h?u theo vi d?
Các đới khí hậu trên trái đất
Baøi 22


Caùc ñöôøng chí tuyeán baéc vaø nam,voøng cöïc baéc vaø nam naèm ôû vó ñoä naøo ?
Caùc tia saùng maët trôøi chieáu vuoâng goùc vôùi maët ñaát ôû caùc ñöôøng chí tuyeán vaøo ngaøy naøo ?
? Quan sát hình em hãy cho biết vào ngày 22/6 và 22/12 tia sáng Mặt Trời chiếu vuông gốc vào bề mặt Trái Đất vào vĩ tuyến bao nhiêu độ?
Vĩ tuyến 23027’ được gọi là gì?


Caùc ñöôøng chí tuyeán baéc vaø nam,voøng cöïc baéc vaø nam naèm ôû vó ñoä naøo ?
Caùc tia saùng maët trôøi chieáu vuoâng goùc vôùi maët ñaát ôû caùc ñöôøng chí tuyeán vaøo ngaøy naøo ?
? Quan sát hình em hãy xác định vĩ tuyến là giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24h là vĩ tuyến bao nhiêu độ?
Vĩ tuyến 66033’ được gọi là gì?
BÀI 22 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
Trên bề mặt Trái Đất có 2 đường chí tuyến và 2 vòng cực:
+ Chí tuyến Bắc 23027’B và chí tuyến Nam 23027’N.
+ Vòng cực Bắc 66033’B và vòng cực Nam 66033’N.
Vành đai lạnh
23°27’B

23°27’N
66°33’N
66°33’B
Cực Nam
Cực Bắc
Hình: Các vành đai nhiệt trên Trái Đất
Ranh giới của 5 vành đai là những đường gì?
Quan sát hình sau cho biết trên Trái Đất có mấy vành đai nhiệt?
Trên Trái Đất có 5 vành đai nhiệt
Vành đai lạnh
Trên bề mặt Trái Đất có 2 đường chí tuyến và 2 vòng cực:
+ Chí tuyến Bắc 23027’B và chí tuyến Nam 23027’N.
+ Vòng cực Bắc 66033’B và vòng cực Nam 66033’N.
- Các vòng cực và chí tuyến là ranh giới phân chia các vành đai nhiệt .
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
BÀI 22 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
Cöïc Baéc
Cöïc Nam
Cöïc Nam
Hình: Các vành đai nhiệt và các đới khí hậu trên Trái Đất
66033’B
23027’B
00
23027’N
66033’N
Vành đai nóng
Nhiệt đới
Ôn đới
Hàn đới
? Tương ứng với 5 vành đai nhiệt , trên bề mặt Trái Đất có mấy đới khí hậu?
Vành đai ôn hòa
Vành đai lạnh
Vành đai ôn hòa
Vành đai lạnh
Ôn đới
Hàn đới
Cực Bắc
Cực Bắc
Cực Nam
Cực Nam
Có 5 đới khí hậu :1 đới nóng, 2 đới ôn hòa và 2 đới lạnh
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
BÀI 22 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
Nội dung: Dựa vào nội dung sách giáo khoa trang 68 hãy điền nội dung vào bảng sau:
Nhóm 1, 3, 5: giới hạn của mỗi đới? Gốc chiếu của ánh sáng Mặt Trời? Thời gian chiếu sáng?
Nhóm 2, 4, 6: Đặc điểm nhiệt độ, gió, lượng mưa mỗi đới?
Nhóm 1 và 2: Tìm hiểu đới nóng(nhiệt đới)
Nhóm 3 và 4: Tìm hiểu đới ôn hòa(ôn đới)
Nhóm 5 và 6: Tìm hiểu đới lạnh(hàn đới)
HoẠT ĐỘNG NHÓM
(THẢO LUẬN 4 PHÚT)


Hình: các đơí khí hậu trên Trái Đất
cc
cc
RỪNG AMAZON
RỪNG NHIỆT ĐỚI
Hoang maïc xahara (Nhieät ñôùi )
Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam
- Quanh năm lớn
- Thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít
Nóng quanh năm
Tín phong
1000 – 2000mm


Hình: các đơí khí hậu trên Trái Đất
cc
cc
RỪNG LÁ KIM(TAIGA)
Đới ôn hòa
Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam
Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và chí tuyến Nam đến vòng cực nam
- Quanh năm lớn
- Thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít
Góc chiếu và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau nhiều
Nóng quanh năm
Nhiệt độ TB
Tín phong
Tây ôn đới
1000 – 2000mm
500 – 1000mm
Đới lạnh
Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam
Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và chí tuyến Nam đến vòng cực nam
Từ vòng cực Bắc đến cực Bắc và vòng cực Nam đến cực Nam
- Quanh năm lớn
- Thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít
Góc chiếu và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau nhiều
- Quanh năm nhỏ
- Thời gian chiếu sáng trong năm dao động lớn
Nóng quanh năm
Nhiệt độ TB
Quanh năm giá lạnh
Tín phong
Tây ôn đới
Đông cực
1000 – 2000mm
500 – 1000mm
dưới 500mm
Hình: các đơí khí hậu trên Trái Đất
Ngoài 5 đới trên người ta còn phân ra một số đới có phạm vi hẹp hơn:
+ Cận xích đạo
+ Cận nhiệt đới
LUCKY NUMBER
Mỗi em được chọn một con số tương ứng với một câu hỏi.Các em có 10 giây suy nghĩ để trả lời. Trả lời đúng được 1 phần quà, trả lời sai không được. Nếu chọn được con số may mắn các em sẽ được 1 phần quà mà không cần trả lời câu hỏi.
2
7
6
5
3
LUCKY NUMBER
10
1
5
4
3
2
Bề mặt trái đất được phân chia thành mấy vành đai?
Bạn có10 giây suy nghĩ!
Hết giờ!
5 vành đai
hg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Các đới khí hậu được phân chia bởi các đường nào?
Hết giờ!
Các đường chí tuyến và vòng cực
Bạn có10 giây suy nghĩ!
Giới hạn của đới ôn hòa như thế nào?
Bạn có10 giây suy nghĩ!
Hết giờ!
23027’B đến 66033’B và
23027’N đến 66033’N
hg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Em hãy nêu giới hạn của đới nóng như thế nào?
Bạn có10 giây suy nghĩ!
Hết giờ!
Từ Chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam
hg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Happy! Happy!
Lucky number!
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI
- Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK/69.
- Xem lại toàn bộ các kiến thức ở tiết sau ôn tập.
DẶN DÒ
 
Gửi ý kiến