Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

luận văn-Nang cao chất lượng đào tạo trung cấp nghề

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Khắc Quý
Ngày gửi: 14h:52' 09-09-2015
Dung lượng: 197.5 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

----- -----
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp giảng dạy
Chuyên sâu: Quản lý và đào tạo nghề
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
HỆ TRUNG CẤP NGHỀ MAY
2
Cấu trúc của luận văn
CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN
Chương 2
3
Mở đầu
Lý do chọn đề tài
Mục đích của đề tài
Phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa nghiên cứu của đề tài
4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ
Chương 1
Một số vấn đề dạy học
ở trường dạy nghề
1.2
Những yếu tố ảnh hưởng
đến chất lượng đào tạo
của các cơ sở đào tạo
1.3
5
Khái niệm về quá trình đào tạo
6
Một số vấn đề dạy học ở trường dạy nghề
Chất lượng đầu vào
Chương trình đào tạo
Phương tiện và phương pháp dạy học
Hình thức kiểm tra đánh giá
7
Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo
ở các trường dạy Nghề
Nội dung chương trình đào tạo
Công tác quản lý
Trình độ đội ngũ giáo viên
Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Chất lượng đầu vào
8
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
HỆ TRUNG CẤP NGHỀ MAY - TRƯỜNG CĐCNHY
Đánh giá chất lượng đào tạo hệ TCN
tại khoa Công nghệ May – Thời trang
2.2
9
Chương trình đào tạo TCN may của trường CĐCNHY
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo(năm):2
- Thời gian học tập ( tuần): 90
- Thời gian thực học tối thiểu (giờ): 2350
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi (giờ): 200;
Trong đó thi tốt nghiệp( giờ):30

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn chung bắt buộc: 210h
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2350 h
+ Thời gian bắt buộc: 1850h; Thời gian tự chọn:500h
+ Thời gian học lý thuyết: 310h; Thời gian học thực hành: 1540h
10
Đánh giá chất lượng đào tạo TCN
tại khoa Công nghệ May – Thời trang
Chất lượng đội ngũ giáo viên
Cơ sở vật chất
Kết quả tốt nghiệp
11
Chất lượng đội ngũ giáo viên
tại khoa Công nghệ May – Thời trang
Bảng thống kê độ tuổi và thâm niên của giáo viên Khoa may
12
Cơ sở vật chất
13
Kết quả tốt nghiệp
- 100% học sinh ra trường tìm được việc làm.
Có 80 đến 90%học sinh làm đúng chuyên ngành đào tạo.
14
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO HỆ TCN MAY - TRƯỜNG CĐCNHY
Chương 3
Những nguyên tắc
nâng cao chất lượng đào tạo
3.1
Một số giải pháp
nâng cao chất lượng đào tạo hệ TCN
tại trường CĐCNHY
3.2
15
Những nguyên tắc nâng cao chất lượng đào tạo

Phân tích cơ sở lí luận nâng cao chất lượng đào tạo ở
trường dạy nghề
2. Đánh giá thực trạng chương trình đào tạo hệ Trung cấp nghề may

2. Đánh giá chất lượng đào tạo
16
Một số giải pháp nâng cao chất lượng
đào tạo hệ TCN
Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
Đổi mới nội dung chương trình đào tạo
Đổi mới phương pháp dạy học
Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện dạy học
Liên kết với các doanh nghiệp trong việc đào tạo
17
Kết luận và kiến nghị
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
 
Gửi ý kiến