Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 5. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và luật công an nhân dân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Kim Oanh
Ngày gửi: 21h:26' 25-11-2018
Dung lượng: 268.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Gv : Trần Thị Kim Oanh
Tổ TD_ QP
Bài 5:
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
và Luật Công an nhân dân
Tiết 13
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam( tiếp)
Mục 3,4 – Phần I

3. Nhúm ngnh, c?p b?c, ch?c v? c?a si quan
b. Hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan
a. Nhóm ngành của sĩ quan

c. Hệ thống chức vụ cơ bản của sĩ quan

4. Nghia v?, trỏch nhi?m v quy?n l?i c?a si quan QDND Vi?t Nam
b. Trách nhiệm của sĩ quan
a. Nghia v? c?a si quan

c. Quy?n l?i c?a si quan
Sĩ quan chỉ huy, tham mưu: đảm nhiệm công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, bổ nhiệm các nhiệm vụ khác.
Sĩ quan chính trị: đảm nhiệm công tác chính trị, Đảng
Sĩ quan hậu cần : đảm nhiệm công tác hậu cần, bổ nhiệm các nhiệm vụ khác.
Sĩ quan kỷ thuật: đảm nhiệm công tác kỷ thuật, bổ nhiệm các nhiệm vụ khác
Ngoµi ra cßn cã c¸c sÜ quan chuyªn m«n kh¸c như­: sÜ quan qu©n ph¸p, sÜ quan qu©n y vµ thó y.
a. Nhóm ngành của sĩ quan
Cấp úy: Thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy.
Cấp tá: Thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá.
Cấp tướng: Thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, đại tướng
Luu ý: Chu?n dụ d?c tuong duong v?i thi?u tu?ng, Phú dụ d?c tuong duong v?i trung tu?ng, dụ d?c tuong v?i thu?ng tu?ng
b. Hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan
Trung đội trưởng;
Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội;
Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn;
Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn;
Lữ đoàn trưởng, Chính ủy Lữ đoàn;
Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn;
Tư lệnh quân đoàn, Chính ủy Quân đoàn; Tư lệnh Binh Chủng, Chính ủy Binh Chủng;
Tư lệnh quân khu, Chính ủy quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh BĐBP, Chính ủy BĐBP;
Chủ nhiệm tổng cục ; Chính ủy tổng cục;
Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm tổng cục chính trị;
Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.Sẵn sàng chiến đấu,
bảo vệ
Quyền công dân
Trưuớc pháp luật, cấp trên,
cấp dưới thuộc quyền
4. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan
Luôn giữ gìn và trau dồi
đạo đức, nâng cao trình
độ, kiến thức, năng lực
mọi mặt.

Chính sách,
Ch? d? uu dói
a. Nghĩa vụ
b.Trách nhiệm
c. Quyền lợi
Tuyệt đối phục tùng
mệnh lệnh, chấp hành
điều lệnh, điều lệ
giữ gìn bí mật.
Lãnh đạo, chỉ huy, quản
lý, tổ chức thực hiện
mọi nhiệm vụ.

Những việc sĩ quan không
được làm:
- Trái với pháp luật, kỷ luật
Quân đội.
Pháp luật qui định cán bộ,
công chức không được làm
Luôn chăm lo đời sống
của bộ đội.
Gưuơng mẫu chấp hành
và vận động nhân dân
 
Gửi ý kiến