Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Huê
Ngày gửi: 15h:14' 30-09-2016
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 610
Số lượt thích: 0 người
`
CHÀO MỪNG THẦY CÔ GIÁO
ĐẾN DỰ GIỜ
MÔN VẬT LÝ LỚP 8A8
Tại sao khi kéo gàu nước từ dưới giếng lên, ta thấy gàu nước khi còn ngập trong nước nhẹ hơn khi đã lên khỏi mặt nước?
Bi 10
Lực đẩy Ác-si-mét
Buước1: Treo vật nặng vào lực kế. Lực kế chỉ giá trị P = ?
Bưuớc 2: Nhúng vật nặng chìm trong nuước. Lực kế chỉ giá trị P1 = ?
I- tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
*Thí nghiệm (hình 10.2)
Treo vật nặng vào lực kế ,lực kế chỉ giá trị P .Nhúng vật nặng chìm trong nước ,lực kế chỉ giá trị P1 .
P1 < P chứng tỏ điều gì ?
Thí nghiệm : Hy quan st thí nghi?m minh h?a sau dy:
So sánh P với P1
? chứng tỏ được điều gì ?
P

+ C1: P1 < P chứng tỏ :
Chất lỏng đã tác dụng vào vật nặng một lực đẩy hưuớng từ duưới lên .
I- tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
*Thí nghiệm (hình 10.2)
C2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy huướng từ ..................................
Kết luận:
Lực đẩy của chất lỏng lên một vật nhúng trong nó được nhà bác học Ác-si-mét(287 -212 TCN) người Hy Lạp phát hiện ra đầu tiên nên được gọi là lực đẩy Ác-si-mét
dưuới lên trên theo phưuong thẳng đứng.
Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét. Kí hiệu là FA
1. Dự đoán
Truyền thuyết kể rằng, một hôm Ác-si-mét đang nằm trong bồn tắm đầy nước chợt phát hiện ra rằng ông nhấn chìm người trong nước càng nhiều thì lực đẩy do nước tác dụng lên ông càng mạnh, nghĩa là thể tích phần nước bị ông chiếm chỗ càng lớn thì lực đẩy của nước càng mạnh. Dựa trên nhận xét này, Ác-si-mét dự đoán là

Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét:
độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Buước 1
2. Thí nghiệm kiểm tra
Buước 2
2. Thí nghiệm kiểm tra
Buước 3
2. Thí nghiệm kiểm tra
Khi nhúng vật vào nước thì:
P2 = P1 - FA< P1 hay P1 = P2 + FA
Khi đổ nước tràn ra vào cốc A thì
P1 = P2 + Pnước tràn ra  FA = Pnước tràn ra
(Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét lên vật bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ).
Vậy dự đoán trên là đúng.
C3
Chứng minh rằng thí nghiệm ở hình10.3 chứng tỏ dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét nêu trên là đúng.
2. Thí nghiệm kiểm tra
1. Dự đoán:
2. Thí nghiệm kiểm tra:
3. Công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét(FA):

I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét:
Trong đó:
FA là độ lớn lực đẩy ác-si-mét ( N )
d là trọng luượng riêng của chất lỏng ( N/m3 )
V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ ( m3 )
FA = d .V
Vì sao quả bóng hoặc khí cầu bơm khí nhẹ hơn không khí lại có thể bay lên trời ?
Vì có lực đẩy của không khí tác dụng vào quả bóng
và khí cầu.( Lực này cũng gọi là lực đẩy ác-si mét ).
Qua bài học hôm nay , em hãy cho biết lực đẩy ác-si-mét tồn tại ở đâu và có đặc điểm gì?
Lực đẩy ác-si-mét ( FA) tồn tại cả trong chất lỏng và chất khí . Lực này có đặc điểm:
+ Điểm đặt vào vật.
+ Phưuơng thẳng đứng, chiều từ dưuới lên trên.
+ Độ lớn bằng trọng lưuợng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ: FA = d . V
P
FA
C4:Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài?
Kéo gàu nước từ dưới giếng lên, ta thấy gàu nước khi còn ngập trong nước nhẹ hơn khi đã khi đã kéo lên khỏi mặt nước, bởi vì:
Khi chìm trong nước, gàu nước chịu tác dụng mét lực đẩy Ác-si-mét của nước hướng từ dưới lên.

I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét:
III. Vận Dụng
C5
FA1
FA2
C5: Một thỏi thép và một thỏi nhôm có thể tích bằng nhau cùng đưuợc nhúng chìm trong nưuớc. Thỏi nào chịu lực đẩy ác-si-mét lớn hơn?
Lực đẩy Ác-si-mét của nước tác dụng lên thỏi nhôm là:
FA1 = dnước .V1
Lực đẩy Ác-si-mét của nước tác dụng lên thỏi thép là:
FA2 = dnước .V2
Mà V1 = V2
Nên FA1 = FA2
Nhôm Thép
C6: Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi đưuợc nhúng chìm vào nưuớc, một thỏi đưuợc nhúng chìm vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy ác-si-mét lớn hơn ?
(Bi?t dnu?c=10000N/m3,
dd?u=8000N/m3)
Lực đẩy Ác-si-mét của nước tác dụng lên thỏi đồng là: FA1 = dnước .V
Lực đẩy Ác-si-mét của dầu tác dụng lên thỏi đồng là: FA2 = ddầu .V
Ta có : dnước > ddầu
Nên : FA1 > FA2
C6
III.Vận dụng
C?ng C?
Câu 1:Hãy chọn câu phát biểu đúng trong các câu phát biểu dưới đây khi nói về LỰC ĐẨY ACSIMET:
Câu 2:Độ lớn của lực đẩy Acsimet phụ thuộc vào :
Lực đẩy Ác- si-mét
HưUớng dẫn học bài ở nhà
Cám ơn quí Thầy Cô và các em!
Bài Học Kết Thúc
 
Gửi ý kiến