Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương IV. Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Huơng
Ngày gửi: 09h:02' 06-01-2015
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 265
Số lượt thích: 0 người
Trường tiểu học Thị Trấn Sóc Sơn
Chào mừng quý thầy cô
đến dự giờ
lớp 5/1
GV: Lê Thanh Hương


Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học

Bài cũ
1. Em hãy nêu cách đặt tay trên bàn phím?
 Các ngón tay đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở.
Bài cũ
2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
 Phím Shift được dùng để gõ chữ và
, phím Shift do ngón phụ trách.
in hoa
các kí tự trên
út


Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Ví dụ: h H

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
1. Cách gõ các kí tự đặc biệt
2. Cách gõ kết hợp các kí tự đặc biệt với phím Shift
3. Luyện gõ
1. Cách gõ các kí tự đặc biệt
! * # ? “
* Các kí tự như thế nào gọi là kí tự đặc biệt?
 Các kí tự không phải là chữ cái và chữ số được gọi là các kí tự đặc biệt
* Cho một số ví dụ?

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
1. Cách gõ các kí tự đặc biệt

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
Các kí tự đặc biệt trên hàng phím số
Các kí tự đặc biệt bên phải bàn phím do ngón út phụ trách
1. Cách gõ các kí tự đặc biệt

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
1. Cách gõ các kí tự đặc biệt
Em hãy sắp xếp các kí tự đặc biệt sau vào đúng khu vực của nó?
Khu vực trên hàng phím số
Khu vực bên phải bàn phím
;
!
?
>
)
@
,
<
%
$

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
2. Cách gõ kết hợp các kí tự đặc biệt với phím Shift
Tay phải giữ thêm
phím Shift khi gõ
Tay trái giữ thêm
phím Shift khi gõ
* Qui tắc gõ các kí tự:
*
(
&
^
!
@
#
Shift
Shift
!
@
#
$
%
^
&
*
(
)
_
+

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục: Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
2. Cách gõ kết hợp các kí tự đặc biệt với phím Shift
* Qui tắc gõ các kí tự:
Tay trái không giữ
phím Shift khi gõ

,
.
/
;
[
]
,
.
/
;

[
]

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
2. Cách gõ kết hợp các kí tự đặt biệt với phím Shift
* Qui tắc gõ các kí tự:
Tay trái giữ thêm
phím Shift khi gõ

<
>
?
:
Shift
{
}
<
>
?
:

{
}
Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
1. []{}|;;’’””::<><>??
!@{}|$%^::””
2. <<>>??{{[]}}\::;;’””’’
 Ví dụ: gõ các bài tập sau
2. Cách gõ kết hợp các kí tự đặt biệt với phím Shift

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
3. Luyện gõ
Khởi động phần mềm word. Gõ một khổ thơ sau:
Em yêu màu đỏ:
Như máu trong tim,
Lá cờ Tổ quốc,
Khăn quàng đội viên.
(Trang 67 SGK)

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
4. Củng cố
Trò chơi:
"Rung chuông vàng"

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
"Rung chuông vàng"
Câu 1: Các kí tự như thế nào được gọi là kí tự đặc biệt?
a. Các kí tự không phải là chữ và số.
b. Là các kí hiệu trên của phím.
c. Là các phím không thuộc khu vực chính của bàn phím
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
0
0

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
Câu 2: Để gõ kí tự “ ! ” (dấu chấm than) em phải thực hiện thao tác nào sau đây?
b. Ngón út bàn tay phải nhấn giữ phím Shift bên phải còn ngón út bàn tay trái gõ phím số 1
a. Em gõ ngón út bàn tay trái vào số 1.
c. Đặt tay đúng theo quy trên hàng cơ sở và thực hiện gõ.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
0
0
"Rung chuông vàng"

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
Câu 3: Để gõ kí tự “ ; ” ngón út tay trái nhấn giữ phím Shift đồng thời ngón út tay phải nhấn gõ phím ;
Đúng hay sai?
b. Sai
a. Đúng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
0
0
"Rung chuông vàng"

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
3. Về nhà
- Về nhà xem lại bài để chuẩn bị cho tiết thực hành tiếp theo.

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014
Hoạt động giáo dục
Tin học
Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt
KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ
 
Gửi ý kiến