Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương IV. Bài 2. Luyện gõ các kí tự đặc biệt

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hải Lý
Ngày gửi: 19h:15' 09-01-2018
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ

Khi đặt tay trên bàn phím em đặt tay ở hàng
phím nào?


Nêu ý nghĩa của phím Shift trong soạn thảo
mà em đã học?

Thứ tư ngày 10 tháng 1 năm 2018
TIN HỌC
Quí thầy cô có thể cho học sinh thi trắc nghiệm tin học online tại tracnghiem365.net trước khi thi phải đăng ký thành viên, lưu ý email chỉ cần ghi abcx@gmail.com , xyz@gmail.com, gì gì đó là ok ko bắt buộc mail thật.
Bài 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt
1. Cách gõ các kí tự đặc biệt.
Các kí tự như thế nào được gọi là kí tự đặc biệt ?

Các kí tự không phải là chữ cái và chữ số
được gọi là các kí tự đặc biệt.
! * $ ? “
A B C 1 3 4 ! $ ? “
Kí tự chữ cái
Kí tự chữ số
Kí tự đặc biệt
TIN HỌC
` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =
~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ +
Tab
Q W E R T Y U I O P { } |
[ ] \
Cap Lock
A S D F G H J K L : “
Enter
Shift
Z X C V B N M < > ?
Shift
, . /
Ctrl
Alt
Alt
Ctrl
Backs
Space
; ‘
Bài 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt
Các kí tự đặc biệt trên hàng phím số
Các kí tự đặc biệt bên phải bàn phím
1. Cách gõ các kí tự đặc biệt.
TIN HỌC
Quí thầy cô có thể cho học sinh thi trắc nghiệm online tin học tại tracnghiem365.net
Bài 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt
TIN HỌC
Em hãy sắp xếp các kí tự đặc biệt sau vào đúng khu vực của nó?
Khu vực trên hàng phím số
Khu vực bên phải bàn phím
;
&
?
>
)
@
,
<
%
+
Các kí tự này được gõ bằng cách kết hợp cùng với nhấn giữ phím Shift.
! @ # $ % ^ & * ( ) _ +
Nếu kí tự đặc biệt nằm bên tay trái thì ngón út tay phải giữ phím Shift khi gõ.
-
Nếu kí tự đặc biệt nằm bên tay phải thì ngón út tay trái giữ phím Shift khi gõ.
Bài 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt
TIN HỌC
2. Cách gõ kết hợp kí tự đặc biệt với phím Shift.
< > ? : { } . :
Tay trái
Tay phải
Tay trái
Tay phải
Nếu là kí tự dưới thì không cần nhấn giữ phím Shift khi gõ
Nếu là kí tự trên thì tay nhấn giữ phím Shift khi gõ
Bài 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt
TIN HỌC
2. Cách gõ kết hợp kí tự đặc biệt với phím Shift.
?
{
Bài 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt
TIN HỌC
Luyện gõ
%
:
Quí thầy cô có thể cho học sinh thi trắc nghiệm online tin học tại tracnghiem365.net
3) Luyện gõ bằng phần mềm Mario.

- B1: Chọn mục Lessons
Chọn dòng Add Symbols
- B2: Nháy chuột vào khung tranh số 1
- B3: Gõ các kí tự chữ, số và kí tự đặc biệt trên đường đi của Mario
Bài 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt
TIN HỌC
Câu 3: Cách gõ kí tự ?
Đáp án: Gõ kết hợp với nhấn giữ phím Shift.
!
 
Gửi ý kiến