Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Luyện tập về tính diện tích

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Bình
Ngày gửi: 15h:48' 26-01-2015
Dung lượng: 125.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
TOÁN 5
GV: NGUYỄN VĂN BÌNH
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2015
Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Tính diện tích hình tròn, biết:
a. r = 0,2 dm b. d = 8,2 cm

Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2015
Toán: Luyện tập
Bài 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r:
a. r = 6 cm
s = 6 x 6 x 3,14 = 113,04(cm2)
b. r = 0,35 dm
s = 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465(dm2)
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2015
Toán: Luyện tập
Bài 2: Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28 cm
Giải:
Bán kính hình tròn là:
6,28 : 2: 3,14 = 1 (cm)
Diện tích hình tròn là:
1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)
Đáp số: 3,14 cm2
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2015
Toán: Luyện tập
Bài 3: Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.
.
0,7m
0,3m
Giải:
Diện tích của hình tròn nhỏ (miệng giếng) là:
0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (m2)
Bán kính của hình tròn lớn là:
0,7 + 0,3 = 1 (m)
Diện tích hình tròn lớn là:
1 x 1 x 3,14 = 3,14 (m2)
Diện tích thành giếng(phần tô đậm) là:
3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)
Đáp số: 1, 6014m2
 
Gửi ý kiến