Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Văn Thị Cân
Ngày gửi: 16h:22' 14-11-2008
Dung lượng: 711.0 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
Môn : Toán 5
Bài :Luyện tập
Người thực hiện : Tăng Thị Thanh Hòa
LỚP 5C
Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008
Toán :
Bài cũ :
Bài 2 VBT /24 :
Đầu tháng ,bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh “bán trú ” ăn trong 26 ngày ,thực tế nhà trường có thêm 30 học sinh “bán trú ”nữa . Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày ?
Tóm tắt :
100học sinh ......26 ngày
100HS+30HS .....? Ngày


Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008
Toán : Luyện tập
Bài tập : 1 /21
Một người mua 25 quyển vở ,giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có .Cũng với số tiền đó nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở .
Tóm tắt :
3000 đồng/ quyển : 25 quyển
1500đồng /quyển :............quyển

Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008
Toán : Luyện tập
Bài tập : 1 /21
Cách 1 : Giải Cách 2 :
Người đó có số tiền là : 3000 đồng gấp 1500 đồng
X 25 = 75000(đồng) số lần là :
Nếu mỗi quyển vở với 3000: 1500 = 2 ( lần )
giá 1500đồng thì mua Nếu mỗi quyển vở giá
được số vở là : 1500 đồng thì mua được số
75000 : 1500= 50 (quyển ) vở là :
Đáp số : 50 quyển . 25 x 2 =50 ( quyển )
Đáp số : 50 quyển
Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008
Toán : Luyện tập
Bài 2 / 21 :
Một gia đình gồm 3 người ( bố , mẹ và một con ). Bình quân thu nhập hằng tháng là 800 000đồng mỗi người .Nếu gia đình có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền ?
Tóm tắt :
3 người : 800 000 đồng /người /tháng
4 người : .............. đồng /người /tháng
Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008
Toán : Luyện tập
Bài 2 / 21 : Giải
Tổng thu nhập của gia đình đó là :
800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng )
Khi có thêm một người con thì bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi người là :
2 400 000 : 4 = 600 000 (đồng )
Bình quân thu hằng tháng của mỗi người giảm đi là :
800 000 - 600 000 = 200 000 (đồng )
Đáp số : 200 000 đồng .
Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008
Toán : Luyện tập
Bài 3 /21 :
Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m mương .Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương ? ( Mức đào của mỗi người như nhau )
Tóm tắt :
10 người đào : 35 m mương
10 người + 20 người : ...... m mương

Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008
Toán : Luyện tập
Bài 3 / 21 :
Cách 1 Giải : Cách 2
Số người sau khi tăng thêm 20 người gấp10 người số lần
là : là
10 + 20 = 30 ( người ) 20 : 10 = ( 2 lần )
30 người gấp 10 người số Một ngày 20 người đào được
lần là : là :
: 10 = 3 ( lần ) 35 x 2 = 70 ( m )
Một ngày 30 người đào Sau khi tăng thêm 20 người
được là : thì một ngày đôi đào được là :
35 X 3 = 105 ( người ) 35 + 70 = 105 ( m )
Đáp số : 105 người Đáp số : 105 m
Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008
Toán : Luyện tập
Bài 4 / 21 :
Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo ,mỗi bao 50 kg .Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được nhiều nhất bao nhiêu bao ?
Tóm tắt :
Mỗi bao 50 kg : 300 bao
Mỗi bao 75 kg : ..?....bao

Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008
Toán : Luyện tập
Bài 4 / 21 :
Bài giải :
Khối lượng gạo xe chở nhiều nhất là :
50 x 300 = 15 000 ( kg )
Nếu mỗi bao gạo nặng 75 kg thì số bao gạo chở được nhiều nhất là :
15 000 : 75 = 200 ( bao )
Đáp số : 200 bao

 
Gửi ý kiến