Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Luyện tập chung Trang 168

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Xuân Tuyến
Ngày gửi: 16h:29' 18-05-2021
Dung lượng: 829.0 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
Ôn tập các số trong phạm vi 100 000
Thứ bư ngày 18 tháng 5 năm 2021
Toán
 SGK – trang 169, 170
 Bài 1 (làm SGK):
Viết các số thích hợp vào mỗi vạch:
30 000
40 000
50 000
70 000
80 000
90 000
100 000
90 000
95 000
100 000
 Bài 2:
Đọc các số : 36 982; 54 175; 90 631; 14 034;
8066; 71 459; 48 307; 2003; 10 005 (theo mẫu).
  Mẫu: 36 982 đọc là ba mươi sáu nghìn chín trăm
tám mươi hai.
54 175:
90 631:
14 034:
8 066:
71 459:
48 307:
2 003:
10 005:
Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm
Chín mươi nghìn sáu trăm ba mươi mốt
Mười bốn nghìn không trăm ba mươi bốn
Tám nghìn không trăm sáu mươi sáu
Bảy mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi chín
Bốn mươi tám nghìn ba trăm linh bảy
Hai nghìn không trăm linh ba
Mười nghìn không trăm linh năm
Mẫu: 36 982 đọc là ba mươi sáu nghìn chín trăm tám
mươi hai.
Bài 3:
a) Viết các số : 9725 ; 6819 ; 2096 ; 5204 ; 1005 (theo mẫu)
Mẫu:
9 725 = 9 000 + 700 + 20 + 5
b) Viết các tổng (theo mẫu)
4000 + 600 + 30 + 1
9000 + 900 + 90 + 9
9000 + 9
7000 + 500 + 90 + 4
9000 + 90
Mẫu:
4 000 + 600 + 30 + 1 = 4 631
Bài 3 (trang 169)
a) Viết các số:

6 819 =
 2 096 =
 5 204 =
 1 005 =
b) Viết các tổng:
9000 + 900 + 90 + 9=
9000 + 9 =
  7000 + 500 + 90 + 4 =
9000 + 90 =
2 000 + 90 + 6
6 000 + 800 + 10 +9
5 000 + 200 + 4
1 000 + 5
9 999
9 009
7 594
9 090
Bài 4 (trang 169)
Viết thích hợp vào chỗ trống:

a) 2 005; 2 010; 2015; … ; … .
2 020

b) 14 300; 14 400; 14 500; … ; … .

c) 68 000; 68 010; 68 020; … ; … .
2 025
14 600
14 700
68 030
68 040
Ôn tập các số trong phạm vi 100 000
Toán
 SGK – trang 170
(tiếp theo)

>
<
=

27 470
27 469

85 099
85 100

29000 + 1000
30 000

99 000
70000 + 30000

80000 + 10000

99 000
90000 + 9000

99 000
<
>
=
>
<
=
Bài 1
(làm SGK):
30 000
100 000
90 000
99 000
Tìm số lớn nhất trong các số sau:
a) 41 590 ; 41 800 ; 42 360 ; 41 785 ;
b) 27 898 ; 27 989 ; 27 899 ; 27 998 .
42 360
27 998
Bài 2
(làm SGK):


Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là:
Bài 3 (trang 170)
Viết các số 69 725; 70100; 59 825; 67 925 theo thứ tự từ bé đến lớn.
Bài 3
59 825 ; 67 925 ; 69 725 ; 70 100.


Các số theo thứ tự từ lớn đến bé là :
Bài 4 (trang 170)
Viết các số 64 900 ; 46 900 ; 96 400 ; 94 600 theo thứ tự từ lớn đến bé.
Bài 4
96 400 ; 94 600 ; 64 900 ; 46 900.
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn
a) 2935 ; 3914 ; 2945
b) 6840 ; 8640 ; 4860
c) 8763 ; 8843 ; 8853
d) 3689 ; 3699 ; 3690
c)
Bài 5
(làm SGK):
 
Gửi ý kiến