Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Luyện tập chung Trang 79

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Khuynh
Ngày gửi: 17h:26' 26-12-2021
Dung lượng: 11.0 MB
Số lượt tải: 562
Số lượt thích: 0 người


LUYỆN TẬP CHUNG
TRANG 79
Thứ hai, ngày 27 tháng 12 năm 2021
Bài tập: Hãy chọn chữ cái trước kết quả đúng:
Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, vậy số tiền lãi của cửa hàng là:
a. 6 000 000 x 15 : 100 = 900 000 (đồng)
b. 6 000 000 : 15 x 100 = 40 000 000 (đồng)
c. 6 000 000 x 15 : 100 = 90 000 (đồng)
Toán
KHỞI ĐỘNG.
Bài 1: Tính.
a, 216,72 : 42
b,1: 12,5
c,109,98 : 42,3
216,72
42Bài 1: Tính:
a) 216,72 : 42
5
6
0
7
,
1
5
2
2
0
0
6
Toán
Luyện tập chung
Thứ hai, ngày 27 tháng 12 năm 2021
216,72 : 42 = 5.16
1
12,5


Bài 1: Tính:
b) 1 : 12,5
Toán
Luyện tập chung
Thứ hai, ngày 27 tháng 12 năm 2021
0
0
0
1
0
,
0
0
8
0
1 : 12,5 = 0,08
109,98
42,3
2

3
Bài 1: Tính:
c) 109,98 : 42,3 = ?
Toán
Luyện tập chung
Thứ hai, ngày 27 tháng 12 năm 2021
,
5
2
8
,
6
0
109,98 : 42,3 = 2,6
Bài 2: Tính:
a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2
= 50,6 : 2,3 + 21,84 x 2
= 22 + 43,68
= 65,68
Toán
Luyện tập chung
Bài 2: Tính.
b, 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2
= 8,16 : 4,8 – 0,1725
= 1,7 – 0,1725
= 1,5275
Bài 3: Cuối năm 2000 số dân của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.
a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
b) Nếu từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?
Toán

Luyện tập chung
Bài giải:
Từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số người tăng thêm là:
15875 – 15625 = 250 (người) Tỉ số phần trăm số dân tăng thêm là: 250 : 15625 = 0,016
0,016 = 1,6%
Hoặc: 250 : 15625 x 100% = 1,6%
b) Từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 số người tăng thêm là:
15875 X 1,6 : 100 = 254 (người) Cuối năm 2002 số dân của phường đó là: 15875 + 254 = 16129 (người) Đáp số : a) 1,6% b) 16129 người
TRÒ CHƠI
Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)
Toán
Luyện tập chung
1s
2s
3s
4s
8s
9s
7s
6s
10s
5s
1) 25, 4 : 2 = 127
Toán
Luyện tập chung
1s
2s
3s
4s
8s
9s
7s
6s
10s
5s

2) 3,25 X (3,5 - 3,5) = 0
Toán
Luyện tập chung
1s
2s
3s
4s
8s
9s
7s
6s
10s
5s
3) Tỉ số phần trăm của 4 và 5 là 80%.
Toán
Luyện tập chung
CHÀO CÁC EM!
 
Gửi ý kiến