Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lan
Ngày gửi: 06h:58' 26-12-2021
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 518
Số lượt thích: 0 người
1. Tính chất hoá học của phi kim.
PHI KIM
Oxit axit
Muối
+ kim loại
(3)
(2)
Sơ đồ 1
+ hidro
+oxi
Hợp chất khí
(1)
1. Tính chất hoá học của phi kim.
PHI KIM
Oxit axit
Muối
+ kim loại
(3)
(2)
Sơ đồ 1
+ hidro
+oxi
Hợp chất khí
(1)
1) S + H2S
to
2) S + FeS
Fe
to
3) S + SO2
O2
to
H2
Clo
Nước Javen
Muối clorua
Hiđro clorua
Nước Clo
+ hidro
+ddNaOH
+ kim loại
+ nước
(4)
(1)
(2)
(3)
Sơ đồ 2
Viết phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của Clo ?
Clo
Nước Javen
Muối clorua
Hiđro clorua
Nước Clo
+ hidro
+ddNaOH
+ kim loại
+ nước
(4)
(1)
(2)
(3)
(1) H2 + Cl2 2HCl
(2) 2Fe + 3Cl2 2FeCl3
(4) H2O + Cl2 HCl + HClO
(3) 2NaOH + Cl2 NaCl + NaClO + H2O
to
to
Có tính chất của phi kim
Có tính chất khác phi kim (đặc trưng của clo)
Sơ đồ 2
b. Tính chất hoá học của Cacbon và hợp chất của Cacbon.
Sơ đồ 3
Dựa vào sơ đồ 3 hãy viết phương trình hóa học
biểu diễn sự chuyển đổi sau:
C
CO
CO2
CaCO3
NaHCO3
Na2CO3
CO2
(2)
(5)
(7)
(1)
(3)
(4)
(6)
(8)
C
CO
CO2
CaCO3
CO2
+ O2
(2)
+ CaO
(5)
(7)
(1)
(3)
(4)
+CuO
+ C
+ NaOH
(6)
(8)
+ HCl
to
Sơ đồ:
+ CO2
1) C + CO2 2CO
2) C + O2 CO2
ĐÁP ÁN
4) CO2 + C 2CO
5) CO2 + CaO CaCO3
CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O
7) CaCO3 CaO + CO2
Na2CO3+2HCl 2NaCl+CO2 +H2O
to
to
to
to
to
NaHCO3
Na2CO3
6) CO2 + NaOH NaHCO3
8)NaHCO3+HCl NaCl+CO2 +H2O
3) CO+CuO Cu+CO2
3. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
- Ô nguyên tố cho biết:
+ Tên nguyên tố
+ Số hiệu nguyên tử = điện tích hạt nhân = số e = số p= STT
+ Ký hiệu hóa học
+ Nguyên tử khối
có 7 chu kỳ
Có 8 nhóm
- Chu kỳ:
- Nhóm:
a. Cấu tạo bảng tuần hoàn
Câu 1: Trong thực tế, người ta có thể dùng cacbon để khử oxit kim loại nào trong số các oxit kim loại dưới đây để sản xuất kim loại ?
 A. Al2O3 B. K2O C. CaO D. Fe3O4
Câu 2: Chất khí nào sau đây có thể gây chết người vì ngăn cản sự vận chuyển oxi trong máu ?
 A. CO B. CO2 C. SO2 D. NO
Câu 3: Cặp chất tác dụng được với dung dịch KOH là: A. CO, SO2 B. FeO, Fe2O3
C. NO, NO D. SO2, SO3
Câu 5: Cặp chất tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. Al2O3, SO3 B. SO2, BaO
C. FeO, Fe2O3 D. NO, NO2
Câu 6: Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong dung dịch( không tác dụng với nhau ) ?
 A. HCl và KHCO3. B. Ca(OH)2 và Ca(HCO3)2.
 C. K2CO3 và CaCl2. D. K2CO3 và Na2SO4.
Câu 7  Clo tác dụng với natri hiđroxit ở điều kiện thường
 A. tạo thành muối natri clorua và nước.
 B. tạo thành nước javen.
 C. tạo thành hỗn hợp các axit.
 D. tạo thành muối natri hipoclorit và nước.
Câu 8: Hàng năm, thế giới cần tiêu thụ khoảng 46 triệu tấn clo. Nếu lượng clo chỉ được điều chế từ muối ăn NaCl thì cần ít nhất bao nhiêu tấn muối?

A. 7,7 triệu tấn.
B. 77 triệu tấn.
C. 7,58 triệu tấn.
D. 75,8 triệu tấn.
BÀI TẬPTỰ LUẬN
Bài 1(Bài tập 5 SGK Tr 103)
a. Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32g oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4g chất rắn. Biết khối lượng mol của oxit sắt là 160g.
b. Chất khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn bằng dung dịch nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa thu được?
GIẢI
- Đặt CTHH là FexOy
FexOy + y CO  xFe + y CO2
1 mol
y mol
x mol
y mol
0,2mol
0,4mol
-Ta có:
56x + 16y = 160
56.2 + 16y = 160
-Vậy công thức hoá học của oxit sắt là:
Fe2O3
-Lập tỉ lệ :
Câu a) 32g ôxit sắt + Khí CO 22.4gchất rắn. M ôxit săt 160g
Xác định CTHH của ôxit sắt ?
-Số mol các chất đề bài cho:
 x= 2
 y = 3
Fe2O3 + 3 CO  2Fe + 3 CO2
BR 0,2 0,6 0,4 0,6
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
mol 0,6 0,6 0,6
mCaCO3= n.M= 0,6.100=60g
Câu 2: Cặp chất tác dụng được với dung dịch KOH là

 A. CO, SO2

 B. SO2, SO3

 C. FeO, Fe2O3

 D. NO, NO2
Câu 5: Phản ứng giữa Cl2 và dung dịch NaOH ở điều kiện thường dùng để điều chế

 A. thuốc tím.

 B. nước gia - ven.

 C. clorua vôi.

 D. kali clorat.
Câu 8: Khí CO lẫn tạp chất là CO2 và SO2 có thể làm sạch CO bằng cách dẫn mẫu khí trên qua

 A. dung dịch H2SO4 đặc.

 B. dung dịch Ca(OH)2.

 C. dung dịch CaSO4.

 D. dung dịch CaCl2.
Câu 10: Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, nóng, dư. Thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn thu được là

 A. 4,48 lít.

 B. 6,72 lít.

 C. 17,92 lít.

 D. 13,44 lít.
Câu 11: Thể tích của dung dịch KOH 1M ở điều kiện thường cần dùng để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí Cl2 (đktc) là

 A. 0,2 lít.

 B. 0,3 lít.

 C. 0,4 lít.

 D. 0,1 lít.
Câu 12: Một nguyên tố X ở ô thứ 12 trong bảng tuần hoàn. Điện tích hạt nhân nguyên tử X là

 A. 12-.

 B. 12+.

 C. -12.

 D. +12.
Câu 13: Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng:

 A. số hiệu nguyên tử

 B. nguyên tử khối

 C. số nơtron

 D. số lớp electron.
Câu 14: Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ và chu kì lớn lần lượt là

 A. 3 và 3

 B. 4 và 3

 C. 3 và 4

 D. 4 và 4
Câu 20: Hàng năm, thế giới cần tiêu thụ khoảng 46 triệu tấn clo. Nếu lượng clo chỉ được điều chế từ muối ăn NaCl thì cần ít nhất bao nhiêu tấn muối?

A. 7,7 triệu tấn.
B. 77 triệu tấn.
C. 7,58 triệu tấn.
D. 75,8 triệu tấn.
Câu 17: Có ba lọ mất nhãn đựng 3 khí riêng biệt là: Clo, hidro clorua, oxi.

Phương pháp hóa học nào sau đây có thể nhận biết từng khí ở mỗi lọ?

A. Dùng dung dịch NaOH
B. Que đóm cháy dở
C. Dung dịch AgNO3
D. Quỳ tím ẩm ướt
Câu 19: Cho hoàn toàn 7,3g HCl vào MnO2. Biết hiệu suất của phản ứng trên đạt 95%. Thể tích của khí clo thu được ở đktc là:

A. 1,064 lit.
B. 10,64 lit.
C. 106,4 lit.
D. 1064 lit.
Câu 20: Hàng năm, thế giới cần tiêu thụ khoảng 46 triệu tấn clo. Nếu lượng clo chỉ được điều chế từ muối ăn NaCl thì cần ít nhất bao nhiêu tấn muối?

A. 7,7 triệu tấn.
B. 77 triệu tấn.
C. 7,58 triệu tấn.
D. 75,8 triệu tấn.
Câu 20: Hàng năm, thế giới cần tiêu thụ khoảng 46 triệu tấn clo. Nếu lượng clo chỉ được điều chế từ muối ăn NaCl thì cần ít nhất bao nhiêu tấn muối?

A. 7,7 triệu tấn.
B. 77 triệu tấn.
C. 7,58 triệu tấn.
D. 75,8 triệu tấn.
Câu 20: Hàng năm, thế giới cần tiêu thụ khoảng 46 triệu tấn clo. Nếu lượng clo chỉ được điều chế từ muối ăn NaCl thì cần ít nhất bao nhiêu tấn muối?

A. 7,7 triệu tấn.
B. 77 triệu tấn.
C. 7,58 triệu tấn.
D. 75,8 triệu tấn.
Câu 20: Hàng năm, thế giới cần tiêu thụ khoảng 46 triệu tấn clo. Nếu lượng clo chỉ được điều chế từ muối ăn NaCl thì cần ít nhất bao nhiêu tấn muối?

A. 7,7 triệu tấn.
B. 77 triệu tấn.
C. 7,58 triệu tấn.
D. 75,8 triệu tấn.
 
Gửi ý kiến