Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Luyến
Ngày gửi: 20h:48' 14-11-2021
Dung lượng: 557.5 KB
Số lượt tải: 1286
Số lượt thích: 0 người
Tiết 26
Luy?n t?p
Pht bi?u d?nh nghia v tính ch?t d?i lu?ng t? l? ngh?ch.?


a?0
Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch khi x = 7 thì y = 10.
a/ Tìm hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x.
b/ Hãy biểu diễn y theo x.
c/ Tính giá trị của y khi x = 5 và x = 10.

KIỂM TRA BÀI CŨ
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Gi?i:
a) Vỡ y v x l hai d?i lu?ng t? l? ngh?ch nờn ta cú:
x.y = a => a = 7.10 = 70
b) Ta cú y =
c) Khi x = 5 thỡ y =

khi x = 10 thỡ y =
Hy ch?n s? thích h?p trong cc s? sau d? di?n vo cc ơ tr?ng trong hai b?ng sau:
B?ng 2: x v y l hai d?i lu?ng t? l? ngh?ch:
Bảng 1: x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận:
Các số:
Bài 1:
Phiếu học tập
-2
1
2
6
10
-30
1
2
3
-1;
-2;
-4;
-10;
-30;
1;
2;
3;
6;
10.
6
V?i cựng s? ti?n mua 51 một v?i lo?i I cú th? mua du?c bao nhiờu một v?i lo?i II, bi?t r?ng giỏ ti?n 1 một v?i lo?i II ch? b?ng 85% giỏ ti?n 1 một v?i lo?i I ?
Bài 2: Bài 19(SGK/ 61)
Gi?i:
V?i s? ti?n khụng d?i thỡ s? một v?i mua du?c v giỏ v?i l hai d?i lu?ng t? l? ngh?ch. G?i s? ti?n m?t một v?i lo?i 1 l a, s? một v?i lo?i hai l x, ta cú:
Vậy : Với cùng số tiền đó có thể mua được 60m vải loại II
Ba d?i my san d?t lm ba kh?i lu?ng cơng vi?c nhu nhau. D?i th? nh?t hồn thnh cơng vi?c trong 4 ngy, d?i th? hai trong 6 ngy v d?i th? ba trong 8 ngy. H?i m?i d?i cĩ bao nhiu my (cĩ cng nang su?t), bi?t r?ng d?i th? nh?t cĩ nhi?u hon d?i th? hai 2 my?
Bài 3: Bài 21(SGK/61)

Vậy
Gọi số máy của ba chi đội theo thứ tự là x1; x2; x3 . Vì các máy có cùng năng suất nên số máy và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, do đó ta có:
Trả lời: Số máy của ba đội theo thứ tự là
6; 4; 3 (máy)
ĐÁP ÁN
Bài 3: Bài 21(SGK/61)
Lưu ý:
-Để giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch ta phải:
- Xác định đúng quan hệ giữa hai đại lượng.
- Lập được dãy tỉ số bằng nhau( hoặc tích bằng nhau tương ứng).
- Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để giải.
No_avatarf

Tiết 26
Luy?n t?p
Ph�t bi?u d?nh nghia v� tính ch?t d?i lu?ng t? l? ngh?ch.?


a?0
Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch khi x = 7 thì y = 10.
a/ Tìm hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x.
b/ Hãy biểu diễn y theo x.
c/ Tính giá trị của y khi x = 5 và x = 10.

KIỂM TRA BÀI CŨ
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Gi?i:
a) Vỡ y v� x l� hai d?i lu?ng t? l? ngh?ch nờn ta cú:
x.y = a => a = 7.10 = 70
b) Ta cú y =
c) Khi x = 5 thỡ y =

khi x = 10 thỡ y =
H�y ch?n s? thích h?p trong c�c s? sau d? di?n v�o c�c ơ tr?ng trong hai b?ng sau:
B?ng 2: x v� y l� hai d?i lu?ng t? l? ngh?ch:
Bảng 1: x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận:
Các số:
Bài 1:
Phiếu học tập
-2
1
2
6
10
-30
1
2
3
-1;
-2;
-4;
-10;
-30;
1;
2;
3;
6;
10.
6
V?i cựng s? ti?n mua 51 một v?i lo?i I cú th? mua du?c bao nhiờu một v?i lo?i II, bi?t r?ng giỏ ti?n 1 một v?i lo?i II ch? b?ng 85% giỏ ti?n 1 một v?i lo?i I ?
Bài 2: Bài 19(SGK/ 61)
Gi?i:
V?i s? ti?n khụng d?i thỡ s? một v?i mua du?c v� giỏ v?i l� hai d?i lu?ng t? l? ngh?ch. G?i s? ti?n m?t một v?i lo?i 1 l� a, s? một v?i lo?i hai l� x, ta cú:
Vậy : Với cùng số tiền đó có thể mua được 60m vải loại II
Ba d?i m�y san d?t l�m ba kh?i lu?ng cơng vi?c nhu nhau. D?i th? nh?t hồn th�nh cơng vi?c trong 4 ng�y, d?i th? hai trong 6 ng�y v� d?i th? ba trong 8 ng�y. H?i m?i d?i cĩ bao nhi�u m�y (cĩ c�ng nang su?t), bi?t r?ng d?i th? nh?t cĩ nhi?u hon d?i th? hai 2 m�y?
Bài 3: Bài 21(SGK/61)

Vậy
Gọi số máy của ba chi đội theo thứ tự là x1; x2; x3 . Vì các máy có cùng năng suất nên số máy và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, do đó ta có:
Trả lời: Số máy của ba đội theo thứ tự là
6; 4; 3 (máy)
ĐÁP ÁN
Bài 3: Bài 21(SGK/61)
Lưu ý:
-Để giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch ta phải:
- Xác định đúng quan hệ giữa hai đại lượng.
- Lập được dãy tỉ số bằng nhau( hoặc tích bằng nhau tương ứng).
- Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để giải.


 
Gửi ý kiến