Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị nga
Ngày gửi: 14h:38' 01-02-2019
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 1 người (nguyễn thị nga)
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ
Gv soạn: Đặng Thị Thùy Linh
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM
Bài 36 ( Tiết 53)
LUYỆN TẬP : HIDROCACBON THƠM
Gv : ĐẶNG THỊ THÙY LINH
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM
HIDROCACBON
THƠM
NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Gọi tên các đồng đẳng của benzen
2. Tính chất hóa học của hidrocacbon thơm
Trình bày của các nhóm về tính chất hóa học của hidrocacbon thơm
Vui học hóa
Lớp chia làm 3 đội. Các đội cử tổ trưởng, thư kí tổng hợp, ghi chép đáp án vào bảng phụ.
Có 4 vòng, kết thúc mỗi vòng chơi các đội tổng hợp số điểm, dán lên bảng chấm điểm.
Trả lời chính xác mỗi phần ghi được 5 điểm.
I. Đồng phân – Danh pháp ( 1 phút )
Viết công thức cấu tạo các hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8
VÒNG 1: KHỞI ĐỘNG
C8H10 có các CTCT:etylbenzen 1,2-đimetylbenzen 1,3-đimetylbenzen
(o-đimetylbenzen) (m-đimetylbenzen)


C8H8 có CTCT (p-đimetylbenzen)
1,4-đimetylbenzen


vinylbenzen (stiren)


VÒNG 2 : XUẤT PHÁT
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC ( 1 phút )
Nối nội dung cột A và B cho đúng .
Ghi đáp án vào bảng phụ.
VÒNG 2 : XUẤT PHÁT
Đun nóng toluen với brom, sẽ xảy ra phản ứng thế Br2 vào
Nhánh metyl
Khi có mặt bột Fe toluen thế Br2 vào
Công thức chung của dãy đồng đẳng benzen
Có thể phân biệt benzen và stiren bằng
Có thể phân biệt benzen và toluen
Vòng benzen
CnH2n-6 ( n ≥ 6)
KMnO4 ở nhiệt độ thường
KMnO4 ở nhiệt độ cao
3
2
5
4
1
C
B
E
D
A
A
B
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
VÒNG 2 : XUẤT PHÁT
Đun nóng toluen với brom, sẽ xảy ra phản ứng thế Br2 vào
Nhánh metyl
Khi có mặt bột Fe toluen thế Br2 vào
Công thức chung của dãy đồng đẳng benzen
Có thể phân biệt benzen và stiren bằng
Có thể phân biệt benzen và toluen
Vòng benzen
CnH2n-6 ( n ≥ 6)
KMnO4 ở nhiệt độ thường
KMnO4 ở nhiệt độ cao
3
2
5
4
1
C
B
E
D
A
A
B
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1
4
3
2
Đ©y lµ tªn cña mét chÊt khÝ cã mµu vµng lôc cã thÓ tham gia ph¶n øng thÕ víi Mªtan?
Đ©y lµ tªn cña s¶n phÈm trïng hîp tõ stiren?
Tên của hiđrocacbon có cấu tạo vòng 6 cạnh đặc biệt?
Tên của nguyên tố không thể thiếu trong thành phần hợp chất h?u cơ?
VÒNG 3: TĂNG TỐC
Mỗi đội chọn 1 hàng ngang, trả lời đúng được 5 điểm. Đội trả lời được hàng dọc được cộng 2 điểm.
1
4
3
2
Ô chữ chìa khóa gồm 4 chữ cái.Là tên gọi chung của các quốc gia sản xuất dầu mỏ trên thế giới.
*Opec là tên viết tắt từ tên tiếng anh của tổ chức các quốc gia sản xuất dầu mỏ. Trụ sở chính đặt tại Viên (Áo).Được thành lập vào ngày 14/9/1960. Nhằm phối hợp và thống nhất chính sách về dầu hỏa,quy định việc cung cấp dầu hỏa để đảm bảo quyền lợi và bình ổn giá dầu trên thế giới.Hiện nay còn 12 quốc gia( Indonexia đã rút ra khỏi tổ chức).
VÒNG 3: TĂNG TỐC
CaC2 → C2H2 →C6H6 → C6H5Br

C6H5CH2-CH3 C6H5CH=CH2

VÒNG 4: VỀ ĐÍCH
Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau( ghi rõ điều kiện nếu có)
CaC 2 + H2O => C2H2 + Ca(OH)2
C ht, 600
3C2H2 C6H6
Fe b
C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr
H+
C6H6 + CH2=CH2 C6H5CH2- CH3
t0
C6H5CH2- CH3 C6H5CH= CH2 + H2
Câu 1 : Hiđrocacbon thơm A có CTCT :Có tên gọi là :


A.1,2 – đimetyl – 4- propylbenzen
B.3,4 – đimetyl – 1- propylbenzen
C.1 - propyl – 4,5 – đimetylbenzen
D.1 - propyl – 3,4 – đimetylbenzen


A
CỦNG CỐ
Câu 2 : cho các tính chất hóa học sau :
(1)Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen
(2)PỨ cộng H2 vào vòng benzen tạo thành vòng no
(3)PỨ thế nguyên tử H của nhóm ankyl liên kết với vòng benzen
(4)PỨ OXH nhánh ankyl bằng dd KMnO4 đun nóng
(5)PỨ cộng Br2, HBr, H2O vào liên kết đôi ,ba ở nhánh của vòng benzen
(6)phản ứng trùng hợp
(7)PỨ OXH hoàn toàn
A
B
Câu 3: Nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về khả năng phản ứng nitro hóa của toluen và benzen với HNO3 đặc(có H2SO4 đặc xúc tác)
A.Toluen dễ phản ứng hơn benzen
B.Toluen khó phản ứng hơn benzen
C.Hai chất có khả năng phản ứng như nhau
D.Không so sánh được
A
Câu 4 : Hiđrocacbon X có CTCT C6H5-CH=CH2 tên gọi nào sau đây sai ?
A.Etylbenzen B.Stiren C.Vinylbenzen D.Phenyletilen
A
Câu 5 : Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau :
A.Stiren làm mất màu dd thuốc tím ở nhiệt độ thường
B.Toluen làm mất màu dd thuốc tím khi đun nóng
C.Benzen không làm mất màu dd brom
D.Đồng đẳng của benzen làm mất màu dd brom
D
LUYỆN TẬP
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất lỏng sau :
benzen , stiren , toluen và hex – 1 – in
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất lỏng sau :
benzen , stiren , toluen và hex – 1 – in
Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử
Dùng dd AgNO3/NH3 nhận biết hex – 1 – in : có kết tủa vàng
Dùng dd KMnO4
+Mất màu dd KMnO4 ngay ở nhiệt độ thường và kết tủa nâu đen của MnO2 là stiren
+Mất màu dd KMnO4 khi đun nóng và kết tủa nâu đen của MnO2 là toluen
Còn lại là benzen
Câu 1: Benzen có thể gây những nguy cơ nào cho sức khỏe con người? Các nguồn nhiễm độc benzen?
Câu 2: Tên các nước thành viên có trong nhóm OPEC?
Câu 3: Xăng sinh học là gì? Ý nghĩa của xăng E5; xăng A 92; xăng A 95?Câu hỏi mở rộng – tìm tòi
 
Gửi ý kiến