Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

luyen tap tam giac can

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
Ngày gửi: 22h:44' 03-01-2012
Dung lượng: 977.0 KB
Số lượt tải: 1475
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thanh Tươi)
Giáo viên : Nguyễn DUY HI?U
Trường THCS : Cẩm Lý - lục Nam
kỳ thi bài giảng điện tử cấp huyện
năm học 2010 - 2011
1/ Điền vào các vị trí trong baỷng toựm taột:
Có 2 cạnh bằng nhau
Có một góc bằng 600
Có một góc vuông
Có 3 cạnh bằng nhau
(Cú ba gúc b?ng nhau)
Có 2 cạnh bằng nhau
(Cú hai gúc b?ng nhau)
Có một góc vuông
Tam giác
Tam giác vuông
Tam giác vuông cân
Tam
giác
đều
Tam giác cân

(4)
(2)

(1)
(3)
Kiểm tra bài cũ:
3)
Kiểm tra bài cũ:
2)
A
B
C
D
C
Trong tam giác cân :
Góc ở đỉnh =
Số đo 1góc đáy=
Trong tam giác thường:
Số đo 1góc =
Cách tớnh soỏ ủo goực
LUYỆN TẬP
Tiết 36
I./ Bài Tập tnh ton
Bài 50-SGK/127
a/ ΔABC c©n t¹i A cã A = nªn
Bài giải
Vậy ABC = 17,50
LUYỆN TẬP
Tiết 36
I./Bài tập tính toán
Bài 50-SGK/127
Bài giải
Vậy ABC = 400
a/ ΔABC c©n t¹i A cã A = nªn
Bài 51-SGK/128
II./Bài Tập:
Bài 51:
I
1
1
2
2
GT: ? ABC cân ( AB = AC )
D ? AC; E ? AB.; (AD = AE )
BD cắt CE tại I
KL:a) So sánh ABD v ACE .
b) ? IBC là tam giác gì? Vì sao
Chứng minh
a)Xét ?ABD và ?ACE có:
AB = AC (gt)
A chung
AD = AE (gt)
?ABD = ?ACE (c - g - c)
ABD = ACE ( 2 góc tương ứng )
Hay
b) Ta c: ABC = ACB (v ?ABC cn t?i A
Vậy ? BIC cân tại I (định lí hai về tính chất của tam giác cân)
(B2 = ABC- B1; C2= ACB - C1)
ABC - B1 = ACB – C1
Hãy dự đoán xem tam giác AED là tam giác gì ?
Hãy dự đoán xem hai tam giác EIB và DIC
như thế nào với nhau?
Trắc nghiệm:
Cđng c
Trắc nghiệm:
D
E
F
Trắc nghiệm:
Bài học kinh nghiệm
Qua bài tập,ta cần nắm vững các khái niệm về :
*Tam giác cân, tính chất.
*Tam giác vuông cân.
*Tam giác đều và hệ quả.
*Công thức tính số đo góc ở đỉnh


và số đo 1 góc đáy của tam giác cân
Tam giác có 2 cạnh bằng nhau hoặc 2 góc bằng nhau
*Muốn chứng minh tam giác cân:
*Muốn chứng minh tam giác đều:
Tam giác có 3 cạnh hoặc 3 góc bằng nhau
Tam giác cân có 1 góc bằng 600
Kính Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Hạnh phúc thành đạt!
Chúc Các em học sinh!
Chăm ngoan học giỏi
Hẹn gặp lại!
Gìờ học kết thúc!
1) Nêu định nghĩa tam giác cân và các tính chất?
2)Nêu định nghĩa tam giác vuông cân? tam giác đều?
* Định nghĩa :Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
* Tính chất : Trong một tam giác cân , hai góc ở đáy bằng nhau
Ngược lại : Nếu trong một tam giác có hai góc ở đáy bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân
* Định nghĩa : Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau
* Định nghĩa : Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau
1. TAM GIÁC CÂN
2. Tam giác vuông cân
3. Tam giác đều
Bài 52:
Bài 52:
No_avatarf

 

Giáo viên : Nguyễn DUY HI?U
Trường THCS : Cẩm Lý - lục Nam
kỳ thi bài giảng điện tử cấp huyện
năm học 2010 - 2011
1/ Điền vào các vị trí trong baỷng toựm taột:
Có 2 cạnh bằng nhau
Có một góc bằng 600
Có một góc vuông
Có 3 cạnh bằng nhau
(Cú ba gúc b?ng nhau)
Có 2 cạnh bằng nhau
(Cú hai gúc b?ng nhau)
Có một góc vuông
Tam giác
Tam giác vuông
Tam giác vuông cân
Tam
giác
đều
Tam giác cân

(4)
(2)

(1)
(3)
Kiểm tra bài cũ:
3)
Kiểm tra bài cũ:
2)
A
B
C
D
C
Trong tam giác cân :
Góc ở đỉnh =
Số đo 1góc đáy=
Trong tam giác thường:
Số đo 1góc =
Cách tớnh soỏ ủo goực
LUYỆN TẬP
Tiết 36
I./ Bài Tập t�nh to�n
Bài 50-SGK/127
a/ ΔABC c©n t¹i A cã A = nªn
Bài giải
Vậy ABC = 17,50
LUYỆN TẬP
Tiết 36
I./Bài tập tính toán
Bài 50-SGK/127
Bài giải
Vậy ABC = 400
a/ ΔABC c©n t¹i A cã A = nªn
Bài 51-SGK/128
II./Bài Tập:
Bài 51:
I
1
1
2
2
GT: ? ABC cân ( AB = AC )
D ? AC; E ? AB.; (AD = AE )
BD cắt CE tại I
KL:a) So sánh ABD v� ACE .
b) ? IBC là tam giác gì? Vì sao
Chứng minh
a)Xét ?ABD và ?ACE có:
AB = AC (gt)
A chung
AD = AE (gt)
?ABD = ?ACE (c - g - c)
ABD = ACE ( 2 góc tương ứng )
Hay
b) Ta c�: ABC = ACB (v� ?ABC c�n t?i A
Vậy ? BIC cân tại I (định lí hai về tính chất của tam giác cân)
(B2 = ABC- B1; C2= ACB - C1)
ABC - B1 = ACB – C1
Hãy dự đoán xem tam giác AED là tam giác gì ?
Hãy dự đoán xem hai tam giác EIB và DIC
như thế nào với nhau?
Trắc nghiệm:
Cđng c�
Trắc nghiệm:
D
E
F
Trắc nghiệm:
Bài học kinh nghiệm
Qua bài tập,ta cần nắm vững các khái niệm về :
*Tam giác cân, tính chất.
*Tam giác vuông cân.
*Tam giác đều và hệ quả.
*Công thức tính số đo góc ở đỉnh


và số đo 1 góc đáy của tam giác cân
Tam giác có 2 cạnh bằng nhau hoặc 2 góc bằng nhau
*Muốn chứng minh tam giác cân:
*Muốn chứng minh tam giác đều:
Tam giác có 3 cạnh hoặc 3 góc bằng nhau
Tam giác cân có 1 góc bằng 600
Kính Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Hạnh phúc thành đạt!
Chúc Các em học sinh!
Chăm ngoan học giỏi
Hẹn gặp lại!
Gìờ học kết thúc!
1) Nêu định nghĩa tam giác cân và các tính chất?
2)Nêu định nghĩa tam giác vuông cân? tam giác đều?
* Định nghĩa :Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
* Tính chất : Trong một tam giác cân , hai góc ở đáy bằng nhau
Ngược lại : Nếu trong một tam giác có hai góc ở đáy bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân
* Định nghĩa : Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau
* Định nghĩa : Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau
1. TAM GIÁC CÂN
2. Tam giác vuông cân
3. Tam giác đều
Bài 52:
Bài 52:
No_avatarf

Giáo viên : Nguyễn DUY HI?U
Trường THCS : Cẩm Lý - lục Nam
kỳ thi bài giảng điện tử cấp huyện
năm học 2010 - 2011
1/ Điền vào các vị trí trong baỷng toựm taột:
Có 2 cạnh bằng nhau
Có một góc bằng 600
Có một góc vuông
Có 3 cạnh bằng nhau
(Cú ba gúc b?ng nhau)
Có 2 cạnh bằng nhau
(Cú hai gúc b?ng nhau)
Có một góc vuông
Tam giác
Tam giác vuông
Tam giác vuông cân
Tam
giác
đều
Tam giác cân

(4)
(2)

(1)
(3)
Kiểm tra bài cũ:
3)
Kiểm tra bài cũ:
2)
A
B
C
D
C
Trong tam giác cân :
Góc ở đỉnh =
Số đo 1góc đáy=
Trong tam giác thường:
Số đo 1góc =
Cách tớnh soỏ ủo goực
LUYỆN TẬP
Tiết 36
I./ Bài Tập t�nh to�n
Bài 50-SGK/127
a/ ΔABC c©n t¹i A cã A = nªn
Bài giải
Vậy ABC = 17,50
LUYỆN TẬP
Tiết 36
I./Bài tập tính toán
Bài 50-SGK/127
Bài giải
Vậy ABC = 400
a/ ΔABC c©n t¹i A cã A = nªn
Bài 51-SGK/128
II./Bài Tập:
Bài 51:
I
1
1
2
2
GT: ? ABC cân ( AB = AC )
D ? AC; E ? AB.; (AD = AE )
BD cắt CE tại I
KL:a) So sánh ABD v� ACE .
b) ? IBC là tam giác gì? Vì sao
Chứng minh
a)Xét ?ABD và ?ACE có:
AB = AC (gt)
A chung
AD = AE (gt)
?ABD = ?ACE (c - g - c)
ABD = ACE ( 2 góc tương ứng )
Hay
b) Ta c�: ABC = ACB (v� ?ABC c�n t?i A
Vậy ? BIC cân tại I (định lí hai về tính chất của tam giác cân)
(B2 = ABC- B1; C2= ACB - C1)
ABC - B1 = ACB – C1
Hãy dự đoán xem tam giác AED là tam giác gì ?
Hãy dự đoán xem hai tam giác EIB và DIC
như thế nào với nhau?
Trắc nghiệm:
Cđng c�
Trắc nghiệm:
D
E
F
Trắc nghiệm:
Bài học kinh nghiệm
Qua bài tập,ta cần nắm vững các khái niệm về :
*Tam giác cân, tính chất.
*Tam giác vuông cân.
*Tam giác đều và hệ quả.
*Công thức tính số đo góc ở đỉnh


và số đo 1 góc đáy của tam giác cân
Tam giác có 2 cạnh bằng nhau hoặc 2 góc bằng nhau
*Muốn chứng minh tam giác cân:
*Muốn chứng minh tam giác đều:
Tam giác có 3 cạnh hoặc 3 góc bằng nhau
Tam giác cân có 1 góc bằng 600
Kính Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Hạnh phúc thành đạt!
Chúc Các em học sinh!
Chăm ngoan học giỏi
Hẹn gặp lại!
Gìờ học kết thúc!
1) Nêu định nghĩa tam giác cân và các tính chất?
2)Nêu định nghĩa tam giác vuông cân? tam giác đều?
* Định nghĩa :Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
* Tính chất : Trong một tam giác cân , hai góc ở đáy bằng nhau
Ngược lại : Nếu trong một tam giác có hai góc ở đáy bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân
* Định nghĩa : Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau
* Định nghĩa : Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau
1. TAM GIÁC CÂN
2. Tam giác vuông cân
3. Tam giác đều
Bài 52:
Bài 52:

 
Gửi ý kiến