Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Minh
Ngày gửi: 10h:34' 22-02-2018
Dung lượng: 12.9 MB
Số lượt tải: 243
Số lượt thích: 0 người
Luyện tập thuyết trình, tranh luận (trang 91)
Bài 1
Đọc lại bài Cái gì quý nhất?, sau đó nêu nhận xét:
Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề gì?
Ý kiến của mỗi bạn như thế nào? Lí lẽ đưa ra để bảo vệ ý kiến đó ra sao?
Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng, Quý, Nam công nhận điều gì? Thầy đã lập luận như thế nào? Cách nói của thầy thể hiện thái độ tranh luận như thế nào?


Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề: C¸i g× quý nhÊt?
Bi 1:

Lí lẽ bảo vệ ý kiến
Quý
Vàng
Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua đuược lúa gạo
Nhân vật
Quan niệm về cái quý nhất
Lí lẽ bảo vệ ý kiến
Nam
Thì giờ
Có thì giờ mới làm ra đuược lúa gạo và vàng bạc
Nhân vật
Quan niệm về cái quý nhất
Lí lẽ bảo vệ ý kiến
Lí lẽ bảo vệ ý kiến
Thầy giáo
Ngưuời lao động
Ngưuời lao động làm ra lúa gạo và vàng bạc, làm cho thì giờ không trôi qua một cách vô vị
Nhân vật
Quan niệm về cái quý nhất
Lúa gạo, vàng bạc, thì giờ đều quý nhưng chưa phải là quý nhất. Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc, thì giờ cũng trôi qua vô vị.
Nguười lao động l quý nh?t
Tôn trọng người đối thoại, lập luận có tình, có lí.
Công nhận những thứ Hùng, Quý, Nam nêu ra đều đáng quý.
Nêu câu hỏi: “ Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai biết dùng thì giờ?”, rồi ôn tồn giảng giải để thuyết phục học sinh” người lao động là quý nhất.
c. Ý kiến, lí lẽ và thái độ tranh luận của thầy giáo
Thầy đã lập luận như thế nào?
Cách nói của thầy thể hiện thái độ tranh luận như thế nào?
Thầy thuyết phục học sinh công nhận điều gì?
Lí lẽ bảo vệ ý kiến
Thầy giáo
Người lao động
Ngu?i lao động làm ra lúa gạo và vàng bạc, làm cho thì giờ không trôi qua một cách vô vị.
Hùng
Lúa gạo
Lúa gạo nuôi sống con nguười.
Nhân vật
Quan niệm về cái quý nhất
Vàng
Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua đuược lúa gạo.
Quý
Nam
Thì giờ
Có thì giờ mới làm ra đuược lúa gạo và vàng bạc.

Thuyết trình, tranh luận là dua ra ý kiến, sau đó dùng lí lẽ và dẫn chứng để bảo vệ các ý kiến đó và thuyết phục mọi ngưuời nghe theo ý kiến của mình.
Bài 2. Hãy đóng vai một trong ba bạn (Hùng, Quý hoặc Nam) nêu ý kiến tranh luận bằng cách mở rộng thêm lí lẽ và dẫn chứng để lời tranh luận thêm sức thuyết phục.
M: ( Hùng ) - Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Lúa gạo quý nhưu vàng. Trong bài "Hạt gạo làng ta", nhà thơ Trần Đăng Khoa đã gọi hạt gạo là "hạt vàng làng ta". Lúa gạo nuôi sống tất cả mọi nguười. Có ai trong chúng ta không ăn mà sống đuược đâu?...
Bài 3.Trao đổi về cách thuyết trình, tranh luận:
a . Muốn thuyết trình,tranh luận về một vấn đề, cần có những điều kiện gì? Hãy ghi lại những câu trả lời đúng và sắp xếp chúng theo trình tự hợp lí:
- Phải có hiểu biết về vấn đề đưuợc thuyết trình, tranh luận.
- Phải nói theo ý kiến của số đông.
- Phải biết cách nêu lí lẽ và dẫn chứng.
- Phải có ý kiến riêng về vấn đề đuược thuyết trình, tranh luận.
b . Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục và đảm bảo phép lịch sự, ngưuời nói cần có thái độ nhuư thế nào?
Đ
Đ
Đ
Bài 3. Trao đổi về cách thuyết trình, tranh luận.
b. Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục và đảm bảo phép lịch sự, người nói cần chú ý:
- Thái độ ôn tồn, vui vẻ.
- Lời nói vừa đủ nghe.
- Tôn trọng người nghe.
- Không nên nóng nảy.
- Phải biết lắng nghe ý kiến của người khác.
- Không nên bảo thủ, cố tình cho ý kiến của
mình là đúng.
1. Ph?i cú hi?u bi?t v? v?n d? du?c thuy?t trỡnh, tranh lu?n.
2. Ph?i cú ý ki?n riờng v? v?n d? du?c thuy?t trỡnh, tranh lu?n.
3. Ph?i bi?t cỏch nờu lớ l? v d?n ch?ng.


a . Muốn thuyết trình,tranh luận về một vấn đề, cần có những điều kiện gì? Hãy ghi lại những câu trả lời đúng và sắp xếp chúng theo trình tự hợp lí:
No_avatar

Xấu hổ

 
Gửi ý kiến