Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Hương Giang
Ngày gửi: 19h:06' 22-09-2016
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 429
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TẬP:
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT
Muối + nước
Muối
?
?
Oxít bazô
Oxit axit
+ H2O
+ H2O
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
+ ?
+ ?
+ ?
+ ?
+ dd axit
Dd bazo
dd axit
+ dd bazo
+ oxit axit
+ oxit bazo
0:00
0:01
0:02
0:03
0:04
0:05
0:06
0:07
0:08
0:09
0:10
0:11
0:12
0:13
0:14
0:15
0:16
0:17
0:18
0:19
0:20
0:21
0:22
0:23
0:24
0:25
0:26
0:27
0:28
0:29
0:30
0:31
0:32
0:33
0:34
0:35
0:36
0:37
0:38
0:39
0:40
0:41
0:42
0:43
0:44
0:45
0:46
0:47
0:48
0:49
0:50
0:51
0:52
0:53
0:54
0:55
0:56
0:57
0:58
0:59
1:00
1:01
1:02
1:03
1:04
1:05
1:06
1:07
1:08
1:09
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
1:27
1:28
1:29
1:30
1:31
1:32
1:33
1:34
1:35
1:36
1:37
1:38
1:39
1:40
1:41
1:42
1:43
1:44
1:45
1:46
1:47
1:48
1:49
1:50
1:51
1:52
1:53
1:54
1:55
1:56
1:57
1:58
1:59
2:00
Hết thời gian
Muối + H2
Màu đỏ
Muối + nước
Muối + nước
Axit
(1)
(2)
(3)
+ ?
+ ?
+ ?
+ ?
+ kim loại
+ quy` ti?m
+ bazo
+ oxit bazo
H2SO4 da?c co? nhu~ng ti?nh ch?t ho?a ho?c ring
(*)
1. Bài 1/21 SGK:
Co? nhu~ng oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CaO, CO2. Ha~y cho bi?t nhu~ng oxit na`o ta?c du?ng duo?c vo?i:
a/ nước
b/ axit clohidric
c/ natrihidroxit
Viết các PTHH tương ứng
SO2 , Na2O, CaO, CO2.
Na2O, CaO, CuO.
SO2 , CO2.
OB
OB
OB
OA
OA
Bài 2: Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng:
a. Phản ứng hoá hợp? Viết phương trình hoá học.
b. Phản ứng hoá hợp và phân huỷ? Viết phương trình hoá học.
A. H2O B. CuO C. Na2O D. CO2 E. P2O5
a. Cả 5 oxit:
- 2H2 + O2 ? 2H2O - 2Cu + O2 ? 2CuO
- 2Na + O2 ? 2Na2O - C + O2 ? CO2
4P + 5O2 ? 2P2O5
b. CuO, CO2 có thể được điều chế bằng phản ứng phân huỷ:
Cu(OH)2 CuO + H2O ; CaCO3 CaO + CO2
Bài 3: Khi? duo?c du`ng la`m ch?t dơ?t trong cơng nghi?p, co? l~n ta?p ch?t la` ca?c khi? SO2, CO2. La`m th? na`o d? co? th? loa?i bo? duo?c nhu~ng ta?p ch?t ra kho?i CO ba`ng ho?a ch?t re? ti`n nh?t. Vi?t ca?c PTHH.
Dẫn hỗn hợp khí lần lượt qua dd nước vôi trong Ca(OH)2 . Khí CO2, SO2 có phản ứng với dd Ca(OH)2 bị giữ lại. Còn CO không phản ứng nên thoát ra ngoài, ta thu được khí CO tinh khiết.
PTHH : SO2 + Ca(OH)2 CaSO3 + H2O
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

Bài 5: Lập CTHH của axit có thành phần % về khối lượng các nguyên tố như sau: H = 2,12%; N = 29,8% vaø O = 68,08%.
Go?i CTHH cu?a axit la` HxNyOz

Ta co?: x : y : z =

= 2,12 : 2,12 : 4,25 = 1 : 1 : 2
- CTHH cu?a axit la`: HNO2.
Bài 6 : Ho`a tan 1,2g Mg ba`ng 50ml dung di?ch HCl 3M.
Vi?t PTPU.
Ti?nh th? ti?ch khi? thoa?t ra o? di`u ki?n tiu chu?n.
C) Ti?nh nơ`ng dơ? mol cu?a dung di?ch thu duo?c sau pha?n u?ng (gia? su? ho`a tan khơng la`m thay dơ?i th? ti?ch dung di?ch).
Giải : a) PTPU:
Mg + 2HCl MgCl2 + H2?
1 mol 2 mol 1 mol 1 mol
50 ml = 0 05 lit

b) Tỉ lệ- HCl du , Mg pha?n u?ng h?t.

Theo PTHH

c) Số mol HCl dư = 0,15 - 0,1= 0,05 mol

TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ
♣ Gợi ý: (Từ khóa có 10 chữ cái): từ khóa có liên quan đến loại hợp chất vô cơ
♣ Luật chơi: Các nhóm đưa ra đáp án để trả lời câu hỏi, nếu đúng đạt 10đ. Nhóm nào đưa ra từ khóa trước và đúng đạt 40đ
? Trũ choi gi?i ụ ch?: (T? khúa cú 10 ch? cỏi)
O
A
X
I
T
X
I
I
U
M
?
T
T
?
T
O
H
À
N
C
R
V
À
A
X
I
T
A
T
X
I
X
T
Ú
T
I
T
I
U
T
R
Câu 1: Tên chất khí mà duy trì sự cháy và sự sống?
Câu 2: Chất mà khi tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước?
Câu 3: Chất được tạo thành khi cho oxit axit tác dụng với oxit bazơ?
Câu 4: Chất sản phẩm của PƯHH còn được gọi theo tên khác là chất gì?
Câu 5: Trong PƯHH: dấu “+” ở bên phải dấu “→” được đọc như thế nào?
H
?
H
C
Câu 6: Hợp chất được tạo ra do 1 nguyên tố oxi và 1 nguyên tố phi kim ứng với 1 axit gọi là gì?
Câu 7: Khi cho oxit axit tác dụng với nước ta thu được chất gì?
T
I
X
O
Câu 8: Chất mà khi cho vào phản ứng sẽ làm cho phản ứng xảy ra nhanh hơn gọi là chất gì?
Câu 9: Tên của hợp chất HNO3 là gì?
Á
C
Câu 10: Phản ứng giữa axit và bazơ được gọi là phản ứng gì?
A
X
I
T
N
N
G
H
Ò
A
Từ khóa tìm được là từ gì?
Oxit và axit
?. HUO?NG D~N V` NHA`:
Xem la?i ca?c ba`i t?p da~ gia?i.
Na?m la?i ca?c cơng thu?c co? lin quan
- Nắm lại các công thức có liên quan .
BTVN : Cho 16g hơ~n ho?p Fe2O3 va` MgO ho`a tan h?t va`o 200ml dung di?ch HCl 3,5M. Ti?nh tha`nh ph`n ph`n tram v` khơ?i luo?ng mơ~i oxit trong hơ~n ho?p ban d`u.
Ơn t?p chu?n bi? cho ti?t sau ki?m tra 1 ti?t.
 
Gửi ý kiến