Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Luyện tập Trang 146

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Ngoc Hung
Ngày gửi: 19h:00' 18-03-2018
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LÃNH 1
GIÁO ÁN THAO GiẢNG
MÔN TOÁN
GV: DƯƠNG THỊ CÚC
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2018
Toán :
Em hãy đếm từ 1-50
Kiểm tra bài cũ
Em hãy đếm từ 50 - 100
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2018
Toán :
Bài 1: Viết số
Luyện tập


Ba mươi ba : Hai mươi mốt :
Chín mươi : Bảy mươi mốt :
Chín mươi chín : Sáu mươi sáu :
Năm mươi tám : Một trăm :
Tám mươi lăm :
33
21
90
71
99
66
58
85
100
Toán :
Luyện tập
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2018
Bài 2: Viết số

a) Số liền trước của 62 là ... ; Số liền trước của 61 là ...
Số liền trước của 80 là ... ; Số liền trước của 79 là ...
Số liền trước của 90 là ... ; Số liền trước của 100 là ...

b) Số liền sau của 20 là ... ; Số liền sau của 38 là ...
Số liền sau của 75 là ... ; Số liền sau của 99 là ...
61
79
89
60
78
99
21
76
39
100
Toán :
Luyện tập
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2018
Bài 2: Viết số
68
98
70
100
giải lao
Toán :
Luyện tập
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2018
Bài 3: Viết các số :
Từ 50 đến 60 : ......,......,.....,.....,......,.......,......,......,
Từ 85 đến 100 :......,......,.....,.....,......,.......,......,......,
......,.......,......,......,......,......,.........
58
50
51
52
53
54
55
......,......,.........
56
57
59
60
86
87
88
89
90
91
92
93
95
96
94
97
98
99
100
Toán :
Luyện tập
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2018
Bài 3: Viết các số :
Từ 50 đến 60 : ....................................................
Từ 85 đến 100 : ....................................................
Số liền trước của 100 là 99
Số liền trước của 100 là 100
Đúng ghi Đ; Sai ghi S:
Số liền sau của 72 là 73
Số liền trước của 39 là 38
Số liền trước của 39 là 40
S
Đ
S
Toán :
Luyện tập
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2018
Trò chơi
Đ
Đ
 
Gửi ý kiến