Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Luyện tập Trang 72

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày gửi: 21h:07' 06-12-2017
Dung lượng: 512.5 KB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy, cô đến dự giờ!
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MINH
Môn: Toán
Kiểm tra bài cũ :
Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như thế nào?
Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phepd chí như chia cho số tự nhiên.
Kiểm tra bài cũ :
Đặt tính rồi tính
28,5 : 2,5
29,5 : 2,36
Kiểm tra bài cũ :
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
Đặt tính rồi tính
28,5 : 2,5
Đặt tính rồi tính
29,5 : 2,36
29,5 0
2,36
12,5
5
9
8
0
1
1
0
0
0
0
Toán
LUYỆN TẬP
1/ Đặt tính rồi tính
a) 17,55 : 3,9
b) 0,603 : 0,09
c) 0,3068 : 0,26
d) 98,156 : 4,63
1/ Đặt tính rồi tính
a/ 17,55 : 3,9
17 5 5
3 9
,
,
,
4
9
1
5
5
0
0
,
1/ Đặt tính rồi tính
0 60 3
0 09
,
,
,
6
6
3
b/ 0,603 : 0,09
,
7
0
1/ Đặt tính rồi tính:
0 30 68
0 26
,
,
,
1,18
4
6
0
2
c/ 0,3068 : 0,26
0
8
0
1/ Đặt tính rồi tính:
98 156
4 63
,
,
,
21,2
5
5
0
2
d) 98,156 : 4,636
6
0
5
9
2/ Tìm x:
a) x x 1,8 = 72
b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02
c) x x 1,35 = 4,76 x 4,08
2/ Tìm x:
a) x x 1,8 = 72
x = 72 : 1,8
x = 40
b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02
x x 0,34 = 1,2138
x = 1,2138 : 0,34
x = 3,57
c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08
x x 1,36 = 4,76 x 4,08
x x 1,36 = 19,4208
x = 19,4208 : 1,36
x = 14,28
Bài 3: Biết 5,2 l dầu cân nặng 3,952 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32 kg?
Tóm tắt
3,952 kg : 5,2l dầu :
5,32 kg : ? l dầu
Bài 3: Biết 5,2 l dầu cân nặng 3,952 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32 kg?
Tóm tắt
3,952 kg : 5,2l dầu :
5,32 kg : ? l dầu
1lít dầu cân nặng là:
3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)
5,32 kg thì được số lít dầu:
5,32 : 0,76 = 7 (l)
Bài giải
Đáp số: 7 lít
Bài 3: Biết 5,2 l dầu cân nặng 3,952 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32 kg?
Bài giải
1l dầu cân nặng là:
3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)
5,32 kg thì được số lít dầu:
5,32 : 0,76 = 7 (l)
Đáp số: 7 l

Bài giải
5,32 kg thì được số lít dầu:
5,32 : (3,952 : 5,2) = 7 (l)
Đáp số: 7 l

LUYỆN TẬP
Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như thế nào?
LUYỆN TẬP
RUNG CHUÔNG VÀNG
10,4
0,2
52
0 4
0
10,4 : 0,2
5
0 0
25,5
5,1
25,5 : 5,1
No_avatarf
Luyện tập trang 72 lớp 5 bị thiếu bài 4 nhé
 
Gửi ý kiến