Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Luyện tập Trang 79

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Tiến
Ngày gửi: 14h:58' 03-12-2021
Dung lượng: 10.8 MB
Số lượt tải: 384
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOẰNG NGỌC
LỚP: 5B
TOÁN
LUYỆN TẬP
(TRANG 79)
Quy tắc: Muốn tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó: ta lấy số đó chia cho số phần trăm rồi nhân với 100 hoặc lấy số đó nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm.
Muốn tìm một số khi biết giá trị 1 số phần trăm của nó ta làm thế nào?
Toán
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021
KHỞI ĐỘNG.
Bài toán: Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92 % số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?
Bài giải
Trường Vạn Thịnh có số học sinh là:
552 : 92 x 100 = 600 (học sinh)
Đáp số: 600 học sinh
Toán
KHỞI ĐỘNG.
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm
như sau:
- Tìm thương của hai số đó.
- Nhân thương đó với 100 và thêm kí hiệu %
vào bên phải tích tìm được.

Bài 1a: Tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42

37 : 42 = 0,8809 = 88,09 %
Muốn tỉ số phần trăm của hai số ta làm thế nào?
Toán
LUYỆN TẬP
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021
Bài 1b: Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?
126 : 1200 = 0,105
0,105 = 10,5 %
Tóm tắt:
Một tổ sản xuất: 1200 sản phẩm
Anh Ba làm được: 126 sản phẩm
Hỏi anh Ba làm được? % sản phẩm của tổ?
(Thảo luận nhóm đôi, làm nháp)
Bài giải
Tỉ số phần trăm số sản phẩm của anh Ba và số sản phẩm của tổ là:
Đáp số: 10,5 %
Toán
LUYỆN TẬP
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021
Bài tập 2a:
97 x 30 : 100 = 29,1
Tìm 30 % của 97.
Muốn tìm giá trị phần trăm của một số: ta lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với phần trăm cần tìm hoặc lấy số đó nhân với phần trăm cần tìm rồi chia cho 100.
Muốn tính giá trị một số phần trăm của số đã cho ta làm thế nào?
Toán
LUYỆN TẬP
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021
Bài tập 2b:
Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó lãi 15 %, tính số tiền lãi.
Bài giải
Số tiền lãi của cửa hàng là:
6 000 000 x 15 : 100 = 900 000 (đồng)
Đáp số: 900 000 đồng.
Cửa hàng: 6 000 000 đồng
Tiền lãi: 15 %
Tính tiền lãi: ? Đồng
Tóm tắt
Toán
LUYỆN TẬP
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021
Bài tập 3a:
Tìm một số biết 30 % của nó là 72.
Muốn tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó: ta lấy số đó nhân với 100 rồi chia cho một số phần trăm hoặc lấy số đó chia cho số phần trăm rồi nhân với 100.
Muốn tìm một số biết một số phần trăm của nó ta làm thế nào?
Toán
LUYỆN TẬP
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021
Bài tập 3a:
Tìm một số biết 30 % của nó là 72.
Bài giải
Số đó là:
72 x 100 : 30 = 240

Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019
Toán
LUYỆN TẬP
Bài tập 3b:
Một cửa hàng đã bán 420kg gạo và số gạo đó bằng 10,5 % tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo ?
Bài giải
Số gạo của cửa hàng trước khi bán là:
420 x 100 : 10,5 = 4000 (kg)
4000 kg = 4 tấn
Đáp số: 4 tấn
Tóm tắt
Cửa hàngđã bán: 420kg
Số gạo đó = 10,5% tổng trước khi bán
Trước khi bán: ? tấn gạo
Toán
LUYỆN TẬP
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021
Củng cố
Các em vừa học môn Toán luyện tập về kiến thức gì?
1. Tính tỉ số phần trăm của hai số.
2. Tìm giá trị một số phần trăm của một số.
3. Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó.
Toán
LUYỆN TẬP
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021
CHÀO CÁC EM!
 
Gửi ý kiến