Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Luyện tập Trang 99

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn đức hiếu
Ngày gửi: 09h:57' 12-01-2019
Dung lượng: 968.5 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
Trường tiểu học kỳ bá
môn TON lớp 3
Người thực hiện: Nguy?n Lan Anh
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
y
Thứ ba, ngày 15 tháng 01 năm 2019
Toán
Khởi động:
Nêu trung điểm của đoạn thẳng AB
A
B
O
2cm
2cm
Thứ ba, ngày 15 tháng 01 năm 2019
Toỏn:
1. xác định trung điểm đoạn thẳng (Theo mẫu):
A
B
M

. Đo độ dài đoạn thẳng AB:
. Chia đôi độ dài của đoạn thẳng AB:
. Đặt thu?c sao cho vạch Ocm trùng với điểm A. Đánh dấu điểm M trên AB ứng với vạch 2cm của thu?c.
. M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
AB = 4cm
4 : 2 = 2 (cm)
Nhận xét : Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng AB. Viết là: AM = AB.
1
2
2
1
Luyện tập
a) Mẫu: Xác định trung điểm của đoạn thẳng AB
E
. Đo độ dài đoạn thẳng CD:
. Đặt thu?c sao cho vạch 0cm trùng với điểm C. Đánh dấu điểm E trên CD ứng với vạch 3cm của thu?c.
. E là trung điểm của đoạn thẳng CD.
CD = 6cm
6 : 2 = 3 (cm)
. Chia đôi độ dài của đoạn thẳng CD:
Nhận xét: Độ dài đoạn thẳng CE bằng độ dài đoạn thẳng CD.
Vi?t l: CE = CD.
1. b) Xác định trung điểm của đoạn thẳng CD.
Thứ ba, ngày 15 tháng 01 năm 2019
Toỏn: Luyện tập
2. Thực hành. Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (theo hình vẽ) rồi đánh dấu trung điểm I của đoạn th?ng AB và trung điểm K của đoạn thẳng DC.
(Gấp tờ giấy để đoạn thẳng AD trùng với đoạn thẳng BC)
Thứ ba, ngày 15 tháng 01 năm 2019
Toỏn: Luyện tập
CHÀO TẠM BIỆT
 
Gửi ý kiến