Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lợi (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:32' 16-04-2014
Dung lượng: 637.5 KB
Số lượt tải: 348
Số lượt thích: 0 người
Bài 5:
LUYỆN TẬP:
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT
BÀI 5
LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA
OXIT VÀ AXIT
I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT
Muối + nước
Muối
?
?
Oxít bazơ
Oxít axít
+ H2O
+ H2O
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
Thảo luận nhóm (2phút ) : Chọn những loại hợp chất vô cơ phù hợp để hoàn thành sơ đồ về tính chất hóa học của oxit
1/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT
+ ?
+ ?
+ ?
+ ?
+ Axit
dd bazơ
dd axit
+ dd bazơ
+ oxit axit
+ oxit bazơ
0:00
0:01
0:02
0:03
0:04
0:05
0:06
0:07
0:08
0:09
0:10
0:11
0:12
0:13
0:14
0:15
0:16
0:17
0:18
0:19
0:20
0:21
0:22
0:23
0:24
0:25
0:26
0:27
0:28
0:29
0:30
0:31
0:32
0:33
0:34
0:35
0:36
0:37
0:38
0:39
0:40
0:41
0:42
0:43
0:44
0:45
0:46
0:47
0:48
0:49
0:50
0:51
0:52
0:53
0:54
0:55
0:56
0:57
0:58
0:59
1:00
1:01
1:02
1:03
1:04
1:05
1:06
1:07
1:08
1:09
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
1:27
1:28
1:29
1:30
1:31
1:32
1:33
1:34
1:35
1:36
1:37
1:38
1:39
1:40
1:41
1:42
1:43
1:44
1:45
1:46
1:47
1:48
1:49
1:50
1:51
1:52
1:53
1:54
1:55
1:56
1:57
1:58
1:59
2:00
HẾT THỜI GIAN
Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để minh hoạ (nhóm 1?6 cho ví dụ phản ứng 1,3,4 ; nhóm 7? 12 cho ví dụ phản ứng 2,3,5)
BÀI 5
LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA
OXIT VÀ AXIT
I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT
2/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXIT
Muối + H2
Màu đỏ
Muối + nước
Muối + nước
Axít
(1)
(2)
(3)
+ ?
+ ?
+ ?
+ ?
+ kim loại
+ quỳ tím
+ bazơ
+ oxit bazơ
2/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXIT
Chọn những loại hợp chất phù hợp để hoàn thành sơ đồ về tính chất hóa học của axit
Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để minh hoạ
Chú ý H2SO4 đặc có những tính chất hóa học riêng
BÀI 5
LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA
OXIT VÀ AXIT
I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT
2/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXIT
II/ BÀI TẬP
II/ BÀI TẬP
Bài 1/21 SGK:
Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CaO, CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với
a/ nước
b/ axit clohidric
c/ natri hidroxit
Viết các phương trình hoá học
SO2 , Na2O, CaO, CO2.
Na2O, CaO, CuO.
SO2 , CO2.
OB
OB
OB
OA
OA
Bài 3/ 21 SGK:
Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí SO2, CO2.Làm thế nào để có thể loại bỏ được những tạp chất ra khỏi CO bằng hoá chất rẻ tiền nhất. Viết các PTHH
Trả lời: Dẫn hỗn hợp khí lần lượt qua dd nước vôi trong dư Ca(OH)2 . Khí CO2, SO2 có phản ứng với dd Ca(OH)2 bị giữ lại. Còn CO không phản ứng nên thoát ra ngoài, ta thu được khí CO tinh khiết.
Bài tập: Biết 22,4 lít khí SO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 , sản phẩm có BaSO3.
a/ Viết PTHH
b/ Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng
c/ Tính khối lượng chất kết tủa thu được
Hướng dẫn:
Ôn từ bài 1?5 kiểm tra 15 phút
Làm 2,4,5 / 21 SGK
Xem trước bài 6: " Thực hành tính chất hóa học của oxit và axit "
Hướng dẫn về nhà:
Hướng dẫn bài 4:
Viết PTHH của phản ứng H2SO4 với CuO và H2SO4 đặc với Cu. Dựa vào các PTHH để biện luận muốn thu dược n mol CuSO4 cần bao nhiêu mol H2SO4 ở 2 trường hợp
 
Gửi ý kiến