Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Luyện tập về tính diện tích

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày gửi: 21h:29' 16-01-2018
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 354
Số lượt thích: 0 người
Môn toán
Lớp: 5
Toán
Kiểm tra:
1.Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15m ?
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật là:
25 x15 = 375 (m2)
Đáp số: 375 m2
Các bạn làm đúng rồi! Hoan hô...
Toán
Luyện tập về tính diện tích
Bài toán: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên:
20m
20m
40,5m
25m
25m
20m
20m
Hình dạng mảnh đất trong bài có thuộc dạng hình các em đã học không ?
Hãy nghĩ cách chia mảnh đất thành các hình mà các em đã học.
A
B
C
D
K
H
M
N
E
G
P
Q
Toán
Luyện tập về tính diện tích
-Ta chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông EGHK và MNPQ
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
25 m
40,1 m
-Tính tổng diện tích của hình ABCD hình EGHK và hình MNPQ ta được diện tích của mảnh đất.
A
B
C
D
E
G
K
H
M
N
P
Q
Toán
Luyện tập về tính diện tích
-Ta chia mảnh đất thành 3 hình chữ nhật, hình chữ nhật AKMD hình chữ nhật EGPQ và hình chữ nhật HBCN .
40,1 m
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
25 m
-Tính tổng diện tích hình hình chữ nhật AKMD hình chữ nhật EGPQ và hình chữ nhật HBCN ta sẽ tính được diện tích mảnh đất.
40,1 m
A
B
C
D
E
G
H
K
M
N
Q
P
Toán
Luyện tập về tính diện tích
* Dựa vào hai cách chia mảnh đất em hãy giải bài toán bằng một trong hai cách đó.
20 m
20 m
20 m
20 m
40,1 m
40,1 m
20 m
20 m
20 m
20 m
Cách1:
Cách2:
25 m
25 m
25 m
25 m
A
B
C
D
E
G
H
K
M
N
P
Q
A
B
C
D
K
H
M
N
G
E
P
Q
Toán
Luyện tập về tính diện tích
40,1 m
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
25 m
Bài giải
Ta chia mảnh đất thành ba hình, hình chữ nhật ABCD hình vuông EGHK và MNPQ
Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là:
20 x 20 x 2 = 800 (m2)
Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:
25 +20 + 25 = 70(m)
Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:
70 x 40,1 = 2807 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
Đáp số: 3607 m2
2807 + 800 = 3607 (m2)
A
B
C
D
E
G
H
K
M
N
P
Q
Toán
Luyện tập về tính diện tích
40,1 m
25 m
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
Cách 2
Ta chia mảnh đất thành ba hình chữ nhật AKMD, HBCN và EGPQ.
Diện tích hình chữ nhật AKMD, HBCN là:
40,1 x 25 x 2 = 2005 (m2)
Chiều dài của hình chữ nhật EGPQ là:
20 + 40,1 + 20 = 80,1 (m)
Diện tích hình chữ nhật EGPQ là:
80,1 x 20 = 1602 (m2)
Diện tích của mảnh đất là:
2005 + 1602 = 3607 (m2)
Đáp số: 3607 m2
A
B
C
D
E
G
H
K
M
N
P
Q
Toán
Luyện tập về tính diện tích
Muốn tính diện tích các hình có hình dạng
đặc biệt ta làm như thế nào ?
Kết luận: Muốn tính diện tích các hình có hình dạng
đặc biệt , ta tìm cách chia các hình đó thành các hình
đơn giản như hình chữ nhật, hình vuông,.để tính
diện tích từng phần, sau đó tính tổng diện tích.
Toán
Luyện tập về tính diện tích
II. Luyện tập.
Bài 1 Một mảnh đất có kích thước như hình bên. tính diện tích mảnh đất đó.
4,2 m
3,5 m
6,5 m
3,5 m
(2)
(1)
Hãy tìm cách chia hình ny thành các hình đơn giản để tính diện tích mảnh đất thuận tiện.
3,5 m
3,5 m
6,5 m
4,2 m
(1)
(3)
(2)
3,5 m
3,5 m
Các bạn chọn đúng.hoan hô!

Dựa vào hai cách chia mảnh đất em hãy
giải bài toán bằng một trong hai cách đó.
Toán
Luyện tập về tính diện tích
3,5 m
6,5 m
3,5 m
Giải
4,2 m
3,5 m
Diện tích của 2 hình vuông(2) và (3) là:
(3,5 x 3,5 ) x 2 = 24,5 (m 2)
Chiều dài hình chữ nhật (1) là:
3,5 + 6,5 = 10 (m)
Diện tích hình chữ nhật (1) là:
10 x 4,2 = 42 (m2)
Diện tích của cả mảnh đất là:
24,5 + 42 =66,5(m2)
Đáp số :66,5(m2)

(2)
(3)
(1)
(1)
4,2 m
3,5 m
6,5 m
3,5 m
3,5 m
Toán

Luyện tập về tính diện tích
Giải
Chiều dài hình chữ nhật (1) là :
3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)
Diện tích hình chữ nhật (1) là:
11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)
Diện tích hình chữ nhật (2) là:
4,2 x 6,5 = 27,3 (m2)
Diện tích của cả mảnh đất là:
39,2 + 27,3 = 66,5(m2)
Đáp số :66,5(m2)
(2)
(1)
No_avatarf

bai 1 tinh

 
Gửi ý kiến