Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://tieuhocvn.info
Người gửi: Tiểu Học (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:18' 23-01-2019
Dung lượng: 553.5 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 21
Tuần 21. Giải toán dạng cắt ghép hình. Hình hộp chữ nhật
Mục tiêu cần đạt:
- Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình tròn
- Củng cố cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
- Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.
- Có 7 bài tập với 4 mức độ
TUẦN 21
Ta có thể chia mảnh đất bên thành 2 hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật QMNP.
Diện tích hình chữ nhật QMNP là: 8,5 x 25 = 212,5 ( m2)
Chiều dài hình chữ nhật AD là: 25 - 8,3 - 6,6 = 10,1 ( m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 10,1 x 6 = 60,6 ( m)
Diện tích mảnh đất bên là: 212,5 + 60,6 = 273,1 (m2)
Đáp số: 273,1 m2
TUẦN 21
25m
15m
32m
19m
Khu đất bên ta có thể chia thành 1 hình thang ABCM và 1 hình tam giác MCD.
Độ dài MC là: 25 + 15 = 40 ( m)
Diện tích tam giác MCD là: ( 40 x 19 ) : 2 = 380 ( m2)
Diện tích hình thang ABCM là : ( 40 + 25) x 32 : 2 = 1040 ( m2)
Diện tích mảnh đất hình bên: 944 + 323 = 1420 (m2)
Đáp số:1420m2
S
Đ
Đ
TUẦN 21
Độ dài sợi dây bên ta có thể chia thành 2 đoạn thẳng dài 5,5 dm và 2 nửa hình tròn có đường kính 3 dm. Ghép 2 nửa hình tròn ta được chu vi hình tròn có đường kính 3 dm.
Chu vi hình tròn là; 3 x 3,14 = 9,42 ( dm)
Độ dài sợi dây là: 9,42 + ( 5,5 x 2) = 20,42 (dm)
Đáp số: 20,42 dm
C = d x 3,14
TUẦN 21
Chiều cao của hình tam giác đó là:
( 2/5 x 2 ) : 3/5 = 4/3 ( m)
Đáp số: 4/3 m
TUẦN 21
7m
6m
5 m
Bài giải
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
( 7 + 5) x 2 x 6 = 144 (m2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:
144 + (7 x 5 x 2) = 214 (m2)
Đáp số: Sxq: 144 m2; Stp: 214 m2
Sxq = chu vi đáy x c cao
Stp = Sxq + S 2 đáy
TUẦN 21
1,8m
1,4m
1,5 m
Bài giải
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
( 1,8 + 1,5) x 2 x 1,4 = 9,24 (m2)
Diện tích đã quét sơn của hình hộp là:
144 + (1,8 x 1,5 ) = 11,94 (m2)
Đáp số: Sxq: 11,94 m2
Sxq = chu vi đáy x c cao
Stp = Sxq + S 2 đáy
TUẦN 21
15m
Ta có thể chia hình bên thành 2 hình thang ABEH và CDEB.
Độ dài cạnh HE là : 10 + 15 = 25 m
Diện tích hình thang ABEH là: (15 + 25) x 40,5 : 2 = 810 (m2)
Diện tích hình thang CDEB là: ( 15,5 + 40,5 ) x 11 : 2 = 308 (m2)
Diện tích mảnh đất bên: 810 + 308 = 1118 (m2)
Đáp số: 1118 m2
15,5 m
11 m
40,5 m
10 m
 
Gửi ý kiến