Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 24. Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thanh tuyền
Ngày gửi: 00h:26' 22-04-2020
Dung lượng: 274.5 KB
Số lượt tải: 491
Số lượt thích: 0 người
Tiết: 102
LUYệN TậP VIếT ĐOạN VăN CHứNG MINH
I. Cấu trúc một đoạn văn chứng minh
Do?n van 1:
(1) Dõn ta cú m?t lũng n?ng nn yờu nu?c. (2) Dú l truy?n th?ng quý bỏu c?a dõn t?c ta. (3) T? xua d?n nay, m?i khi t? qu?c b? xõm lang, thỡ tinh th?n ?y l?i sụi n?i, nú k?t thnh m?t ln súng vụ cựng m?nh m?, to l?n, nú lu?t qua m?i s? nguy hi?m, khú khan, nú nh?n chỡm t?t c? lu bỏn nu?c v lu cu?p nu?c. (H? chớ minh )
Cho biết dấu hiệu để nhận biết đoạn văn ?
- Hỡnh th?c: do?n van b?t d?u b?ng ch? cỏi d?u do?n vi?t hoa, lựi vo m?t ụ , cú nhi?u cõu van, k?t thỳc b?ng m?t d?u ch?m xu?ng dũng.
Xỏc d?nh cõu ch? d? ? V? trớ c?a cõu ch? d?? Cõu no l cõu tri?n khai ?
N?i dung: do?n van ch?ng minh cú cõu ch? d? ( lu?n di?m ), cỏc cõu cũn l?i tri?n khai ý c?a ch? d? .
Dân ta có một lòng n?ng nàn yêu nu?c
Ta phải viết như thế nào mới có được một đoạn văn hoàn chỉnh ?
* Cấu trúc một đoạn văn chứng minh:
Mở đoạn ( 1- 2 câu ).
Phát triển đoạn ( 3- 5 câu ).
Kết đoạn ( 1- 2 câu ).
Lưu ý: Đoạn văn có thể viết theo các dạng sau :
- Trình bày theo dạng diễn dịch : câu chủ đề ở vị trí đầu đoạn ( nội dung mang tính khái quát toàn đoạn).
- Trình bày theo dạng quy nạp: câu chủ đề ở vị trí cuối đoạn ( nội dung mang tính khái quát toàn đoạn).
Tiết: 102
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN CHỨNG MINH
I. CẤU TRÚC CỦA MỘT ĐOẠN VĂN CHỨNG MINH:
II. Th?c hnh.
Đề bài: Chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
1. Tìm hiểu đề, tìm ý
- Thể loại đề bài: Nghị luận chứng minh.
- LuËn ®iÓm chÝnh: T¸c dông cña viÖc b¶o vÖ rõng.
2. Lập dàn ý:
2. Lập dàn ý:
a,Mở bài: Nêu luận điểm cần du?c chứng minh ( tác dụng cần bảo vệ rừng).
b. Thân bài: Nêu dẫn chứng và lí lẽ để chứng minh luận điểm.
- Luận điểm 1: vai trò của rừng đối với con ngu?i và động thực vật.
- Luận điểm 2: Nguyên nhân và tác hại của việc phá rừng.
- Luận điểm 3: Kế hoạch và biện pháp bảo vệ rừng.
c. Kết bài: Khẳng ý nghĩa của việc bảo vệ rừng.
Tiết: 102
LUYệN TậP VIếT ĐOạN VăN CHứNG MINH
I. Cấu trúc một đoạn văn chứng minh
II. Thực hành
Đề bài: Chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
1. Tìm hiểu đề, tìm ý
- Thể loại đề bài: Nghị luận chứng minh.
- LuËn ®iÓm chÝnh: T¸c dông cña viÖc b¶o VÖ rõng.
2. Lập dàn ý:
3. Viết bài ( viết một đoạn văn).
4. Đọc, kiểm tra, sửa chữa lỗi
- Câu 1: mở đoạn ( nêu vấn đề)
Câu 2-3: phát triển đoạn.
Câu 4: kết thúc đoạn (Nêu luận điểm -khái quát toàn đoạn).
a,Mở bài: ( m?t do?n ) Nêu luận điểm cần du?c chứng minh .
( T? 3-4 cõu ). Cú th? m? bi tr?c ti?p ho?c giỏn ti?p.
* Cỏch vi?t m?t do?n van ch?ng minh:
Luận điểm 1: Nờu vai trò của rừng đối với con ngu?i và động thực vật. T? 5- 7 cõu.
b, Thân bài: ( từ 3- 5 đoạn, mỗi đoạn tương ứng với một luận điểm- phụ ) Nªu dÉn chøng vµ lÝ lÏ ®Ó chøng minh tính đúng đắn của luận điểm.
- Đoạn văn giải thích yêu câu đề bài.
- Đoạn văn chứng minh yêu cầu của đề bài.
- Luận điểm 2: Nguyªn nh©n vµ hậu quả ( cña viÖc ph¸ rõng ).
Từ 7 – 10 câu.

- Luận điểm 3: KÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p ( b¶o vÖ rõng) .
Từ 7- 10 câu.
c, Kết bài: ( một đoạn ) Khẳng định lại yêu cầu của đề bài
Từ 3- 5 câu.
* Lưu ý: kết bài phải có sự hô ứng với phần mở bài .
- Câu 1: khẳng định lại vấn để cần chứng minh ( tính đúng đắn của luận điểm ).
Câu 2-3: phát triển đoạn.
Câu 4- 5: kết thúc đoạn (Nêu ý nghĩa và bài học bản thân ).
Do?n van l m?t b? ph?n c?a bi van ( m?t lu?n di?m ph? ) d? lm rừ lu?n d? ( lu?n di?m chớnh). Cỏc do?n van cú n?i dung tuong d?i hon ch?nh ( cú lớ l?, d?n ch?ng c? th?, thuy?t ph?c) v d? bi van m?ch l?c, th?ng nh?t chỳng ph?i du?c liờn k?t v?i nhau b?ng cỏc t? ng? liờn d?.
N?m v?ng quy trỡnh lm m?t bi van ngh? lu?n ch?ng minh.
Củng cố:
Dựa vào dàn ý, viết hoàn thiện bài văn của đề bài trên
( viết vào cuốn tập làm văn ).
- Tập viết đoạn cho các đề còn lại sgk/ 65,66 ( viết trong tập bài soạn ).
- Chuẩn bị bài Sống chết mặc bay theo nội dung SGK
Hướng dẫn học ở nhà:
 
Gửi ý kiến