Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 14. Making plans

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đồng Thị Thúy An
Ngày gửi: 09h:01' 11-03-2017
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 371
Số lượt thích: 0 người
crossword
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
A
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
B
7
8
9
10
crossword
1
2
3
4
5
6
7
8
1
What is this?
2
Which season is this?
3
What sport is this?
4
What is this?
5
T E N N I S
What sport is this?
6
Which season is this?
7
What sport is this?
8
What sport is this?
UNIT 14: MAKING PLANS
PERIOD 83 - A. Vacation destinations

LESSON1: A1-3
II. Listen and repeat
1. prediction
Ba: what are you (1)..... to do this summer vacation?
Lan: I`m going to (2)..... Hue.
Ba: Where are you going to stay?
Lan: I`m going to stay with my (3).......and uncle.
Ba: How (4)....are you going to stay?
Lan: For a week.
Ba: What are you going to do in Hue?
Lan: I`m going to visit the(5)......
going
visit
aunt
long
citadel
UNIT 14: MAKING PLANS
Period 83: Lesson 1: A- Vacation destinations (A1-3)
II. Listen and repeat
3. Model sentences
Ba: What are you going to do this summer vacation?
Lan: I`m going to visit Hue.
What are you going to do?
I am going to visit Hue.
am
+ are
is

What

+ S


+ going to

Dùng để nói về dự định trong tương lai gần.
she
is
She
is
am
+ are
is
S

+ going to


+ V …


+ V …?

Moel sentendce:
-Form:
-Use:
?
?
?
?
Lucky Numbers
She is going to visit Hue.
d. What is she going to do in the summer vacation?
How long is she going to stay?

b)Where is she going to stay?
She is going to stay with her aunt and uncle.
a) What is Lan going to do
in Hue?


? Lan is going to vistit the citadel.
UNIT 14: MAKING PLANS
Period 83: Lesson 1: A- Vacation destinations (A1-3)
* Write it up:
Prepare a dialogue with a partner.
Example:
A: What are you going to do this summer vacation?
B: I’m going to visit Ha Long Bay.
A: Where are you going to stay?
B: I’m going to stay in a hotel.
A: How long are you going to stay?
B: I’m going to stay for a week.
A: What are you going to do in Ha Long Bay?
B: I’m going to visit the beach and swim.
Summary:
New words:
- Summer vacation
- Citadel
- Stay with
- How long

New structure:
- What are you going to do this summer vacation?
? I`m going to visit Hue.
Homework
 Learn by heart the new words and structrures.
 Do exercises Unit 14 – A1-3 in workbook
Prepare Unit 14- A4-6.
 
Gửi ý kiến