Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 14. Making plans

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị liên
Ngày gửi: 14h:52' 27-02-2019
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
WELCOME
to class 6B!!!
Teacher: Ta Thi Huong
1. What is the weather like in the spring ?
2.What weather do you like ?
3. What do you do when it’s hot ?
Period 83: Unit 14: Making plans
Vacation destinations
Lesson 1:Part A(1 – 2):
P (140-141)
New words:
1.Plan (n) :
kế hoạch
2.Vacation
= holiday (n):
kì nghỉ
3.Destination (n) :
nơi đến ,điểm đến
4.Visit (v) :
thăm, tham quan,viếng
5.Stay (v) :
ở, ở lại
6.Aunt (n) :
cô,dì,bác gái
7.Uncle (n) :
cậu, chú,bác trai
8.Citadel (n) :
Thành nội (ở Huế),thành lũy
9.Bay (n) :
vịnh
10.Beach (n) :
bãi biển
Matching:
1. plan
2. vocation
3. destination
4. visit
5. stay
6. aunt
7. uncle
8. citadel
9. bay
10. beach
Tham quan
Điểm đến
Cô, dì, bác gái
Bãi biển
Kế hoạch
Vịnh
ở, ở lại
Chú,cậu,bác trai
Kì nghỉ
Thành nội (ở Huế),thành lũy
The near future : “ Be going to + V_infinitive”
Use :
+“ Be going to “ dùng để nói lên một dự định, một kế hoạch, một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần.
+ Adverbs of time : tonight, tomorrow, on the weekend, next week, on Sunday….
Form : S + be (am/is/ are ) + going to + V
Example : I’m going to Ho Chi Minh city tomorrow.


“Be going to “ with Wh_question :
Form : Wh_question + be + S + going to + V ?
( What, Where…) (am,is,are)
Example : what are you going to do on Sunday ?
I’m going to visit grandmother.
“ Be going to “ with How long ? ( hỏi về thời gian)
Form : How long + be (am,is,are) + S + going to + V ?
-> For + a period of time( a week,a month,a year…)
Example : How long are you going to stay ?
For a week.
I. Listen and repeat :
Ba: What are you going to do
this summer vacation?
Lan: I’m going to visit Hue.
Ba: Where are you going to stay?
Lan: I’m going to stay with my aunt and uncle
Ba: How long are you going to stay?
Lan: For a week.
Ba: What are you going to do in Hue?
Lan: I’m going to visit the citadel.
5
1
6
3
4
2
II/ Lucky numbers :
1. What is Lan going to do ?
1. Lan is going to visit Hue.
2. Where is she going to stay ?
2. She is going to stay with her aunt and uncle.
Lucky number
3
4. How long is she going to stay ?
4. She is going to stay for a week.
Lucky number
5
What is she going to do in Hue?
She is going to visit the citadel.
Answer keys :
Lan is going to visit Hue.
She is going to stay with her aunt and uncle.
She is going to stay for a week.
She is going to visit the citadel.
III/ Mapped dialogue :
Hoa
Nam
What ...summer vocation ?
Where ……..to stay ?
How long ……….to stay ?
What ……….to do ?
For two weeks.
Visit the beach and swim.
Example dialogue :
Hoa : What are you going to do this summer vocation ?
Nam : I’m going to visit Ha Long Bay.
Hoa : Where are you going to stay ?
Nam : I’m going to stay in a hotel.
Hoa : How long are you going to stay ?
Nam : I’m going to stay for two week .
Hoa : What are you going to do ?
Nam : I’m going to visit the beach and swim.
Consolidation
New words :
Plan
Vacation
Destination
Visit
Stay
Aunt
Uncle
Citadel
Bay
Beach
Structures :
“ Be going to” with Wh_question.
Wh _question + be + S + going to + V?
( What,Where…) (am,is,are)
“ Be going to” with How long?
How long + be (am,is,are) + S + going to + V?
-> S + be (am,is,are) + going to + for + a period of time.
Homework :
Learn by heart the new words.
Practice ask and answer about vocation plans use structure “ be going to “ with Wh_question and How long?
Do exercises at home
Prepare for the new lesson : Lesson 2 : part A (4-5) : Vocation destinations ,page 142-143.
GOOD BYE ! SEE YOU AGAIN.
 
Gửi ý kiến