Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 14. Making plans

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông văn cường
Ngày gửi: 01h:09' 22-03-2019
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
Welcome to class 6i
The beach
The Citadel
Ngoc Son Temple
Ha Long Bay
Ben Thanh market
Do Son
Ho Chi Minh City
Ha noi
Hue
Nha Trang
Hai Phong
Quang Ninh
Use”Be+going to”to make sentence from the matching
Eg:
- I am going to visit the citadel in Hue this summer
He/ She is….. - They are ……
matching
Unit 14: Making plans
Lesson 2: A4-5/ p.142-143
Period 84:
I. Vocabulary:
- Then: (adv)
Sau đó, tiếp theo
- After that:(adv)
Sau đó
- Finally: (adv)
Cuối cùng
- First:(adv)
- Next: (adv)
Đầu tiên, trước hết
Tiếp theo, nữa là.
- Grandmother: (n)
- Grandfather: (n)

Ông
*2. Review: The near future tense (Tương lai gần)

(+) S + to be + going to + V inf.
(-) S + to be + not + going to + Vinf
(?) To be + S + going to + Vinf + (o) ?
What
Where + to be + S + going to+ Vinf ?
How long
Form:
Use:
- Dùng để diễn tả một dự định , kế hoạch trong tương lai.
- Dùng để diễn đạt một dự đoán có căn cứ , có dẫn chứng cụ thể.
II. Listen and read:
Unit 14: Lesson 2: A4-5/ p.142-143
Phuong
Mai
Unit 14: Lesson 2: A4-5/ p.142-143


Exercise1. Order the places where
Phuong and Mai are going to visit .
1
2
3
4
5
Ha Long
Ha Noi
Nha trang
Hue
HCM City
1
Phuong and Mai are going on vacation this summer. First, they are going to visit Ha Long Bay for two days. They are going to stay with their uncle and aunt.
2
Then they are going to stay in a hotel in
Ha Noi for three days. They are going to
see Ngoc Son Temple.
3
Next, they are going to visit friends in Hue for two days. They are going to see the citadel.
4
After that, they are going to stay at a friend`s house
in Nha Trang beach for three days.
5
Finally, they are going to stay with their grandmother and grandfather in Ho Chi Minh city for a week.
Answer the questions:
1. Where are Phuong and Mai going to visit this summer?
They are going to visit Ha Long , Hue, Nha Trang and HCM City this summer
2. Which places are they going to visit last ?
They are going to visit Nha Trang last.
3. How long are they going to stay for?
They are going to stay there for two days.
4. What are they going to do in Hue?
They are going to visit the Citadel.

III. Exercise: Fill in the column of the grid below:
uncle
and aunt
in a hotel
Friends’
house
their
grandparents
Friends’
house
two
days
3 days
2 days
3 days
a week
visit
Ha Long bay
see
Ngoc Son temple
see citadel
go to Nha Trang beach
visit
grandparents
Ha Long
Ha Noi
Hue
Nha Trang
Ho Chi Minh city
Practice: ask and answer with your partner

2.Where are going to stay .?
They are going to stay .

3.How long are they going to stay.?
They are going to stay for .

4.What are they going to do .?
They are going to ...
1.Which place are they going to . first / then/ next / after that/ finally?
-They are going to ..
About you
Make your own plan for this summer holiday
- Where are you going to visit?
- Where are you going to stay ?
- How long are you going to stay for?
- What are you going to do there?
- Who are you going with?
Cao bang
Sapa
Da lat
Hue
Cao bang
Ha Long
conclusion
Newwords
Review structure

Homework
Write about your summer vacation.
(using first, then, next, after that, finally)
Do the exercises in Workbook
Prepare B1-2-3 for the next lesson.
Good bye
Thanks for your attention
 
Gửi ý kiến