Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 14. Making plans

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Tuan Anh
Ngày gửi: 12h:40' 22-03-2018
Dung lượng: 11.4 MB
Số lượt tải: 735
Số lượt thích: 0 người
WELCOME THE TEACHER ATTENDING CLASS 6A
Created: Tran Thi Nghia
Noi Tru Secondary School
NHA TRANG
HUE
HA NOI
DA LAT
HA LONG BAY
HOI AN
SAY THE NAMES OF THESE PLACES
Period 87 : Lesson 5 : C Suggestions
( C 1, 2, 3. Pape : 147 – 149 )
Making plans
UNIT 14
Friday, March 23rd, 2018
1- Listen to the dialogue:C 1/p.147
Ba
Nam
Nga
Lan
Unit 14: Lesson 5: C1 / p.147-149
Unit 14: ( Cont`d) Lesson 5: C1-3/ p.147-149
I. Vocabulary:
- Huong Pagoda:
Chùa hương
- Minibus:
Xe buýt nhỏ
- Suggestions:
Yêu cầu, đề nghị
- Idea :
Ý kiến, ý tưởng
- Let’s = let us:
Chúng ta hãy
Unit 14: Lesson 5: C1-3/ p.147-148
Ba : What are we going to do in the vacation?
Lan : Let`s go camping.
Nam: We don`t have a tent. What about going to Hue?
Nga : I don`t want to go to Hue.
Why don`t we go to Huong pagoda?
Ba : That`s a good idea. How are we going to travel?
Lan : Let`s walk there.
Nam: No, it`s too far. What about going by bike?
Nga : No, it`s too hot.
Ba : Let`s go by minibus.
Nam: Yes, good idea.
I. Dialogue:
Unit 14: Lesson 5: C1-3/ p.147-148
2. Answer. Then write the answers…….
a. What does Nam want to do?
b. What does Nga want to do?
c. How does Lan want to travel?
d. Why doesn`t Nam want to walk?
e. How does Nam want to travel?
f. Why doesn`t Nga want to go by bike?
g. How does Ba want to travel?

2. Answer Then write the answers in……
a. What does Nam want to do?
=> He wants to go to Hue.
b. What does Nga want to do?
=> She wants to go to Huong pagoda.
c. How does Lan want to travel?
=> She wants to walk there.
d. Why doesn’t Nam want to the walk?
=> Because it’s too far.
e. How does he want to travel ?
=> He wants to go by bike.
f. Why doesn’t Nga want to go by bike ?
=> He wants to go by minibus.
=> Because it’s too hot.
g. How does Ba want to travel ?
Ba : What are we going to do in the vacation?
Lan : Let`s go camping.
Nam: We don`t have a tent.What about going to Hue?
Nga : I don`t want to go to Hue.
Why don`t we go to Huong pagoda?
Ba : That`s a good idea. How are we going to travel?
Lan : Let`s walk there.
Nam: No. It`s too far. What about going by bike?
Nga : No. It`s too hot.
Ba : Let`s go by minibus.
Nam: Yes. Good idea.
3. Look at the pictures. Work with a partner......
UNIT14: MAKING PLANS
C Suggestions
Lesson 5 : C 1 P. 147
Unit 14: Lesson 5: C1-3/ p.147-148
* Model sentences: Suggestions.
c) - Why don`t we.. ?
a)- Let`s go camping.
walk there.
go by minibus.
- That`s a good idea / No, I don`t want to.
b) - What about + V-ing...?
Practice:
Go to the museum
go camping
go to the zoo
go to the beach
Play volleyball
Play badminton
Unit 14: Lesson 5: C1-3/ p.147-148
1) Picture drill: C3.
a)
S2: That`s a good idea.
III. Practice:
* Look at the pictures. Work with a partner and
make suggestions about them.
(Use: Let`s., What about.? , Why don`t we.?)
Eg:
S1: Let`s go to the beach.
No, I don`t want to.
Unit 14: Lesson 5: C1-3/ p.147-148
1) Picture drill: C3.
III. Practice:
* Look at the pictures. Work with a partner and
make suggestions about them.
(Use: Let`s., What about.? , Why don`t we.?)
Unit 14: Lesson 5: C1-3/ p.147-148
1) Picture drill: C3.
III. Practice:
* Look at the pictures. Work with a partner and
make suggestions about them.
(Use: Let`s., What about.? , Why don`t we.?)
COMPLETE THE DIALOGUE
A: What _____we _______ do this weekend?
B: Let’s ______________ .
C: I don’t have money
A: Why _____ we ___________?
B: That’s ___________.
C: How are we going to travel?
B: Let’s go by_____.
A: Great
are
going to
go to the cinema
don’t
go to the park
a good idea
bike
Listen then tick what activities you hear
Go to the beach.
Go camping.
Play volleyball.
Visit the museum.
Go to Huong pagoda.
Walk there.
Take a photo.
Go by bike.
Go by minibus.
V
V
V
V
Unit 14: Lesson 5: C1-3/ p.147-149
2) Mapped dialogue:
Further practice:
- Let`s go to see a movie.
- No, It`s too hot.
- What about going to the beach?
- Yes. Let`s go by bike.
- No. Why don`t we go by minibus?
- Yes. Good idea.
- Lear by heart the new words
- Practice the dialogue again
- Make 5 sentense with suggestions
-Do the exercise part C in workbook
V. Review and Study guide
Thank you for your attention!
V. Review and Study guide
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓