Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thảo Nguyên
Ngày gửi: 11h:42' 05-10-2021
Dung lượng: 21.9 MB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Lý Thái Tổ
Môn: tin học 8
Giáo viên: Trần Văn Vũ
Bài 1
MáY TíNH Và CHƯƠNG TRìNH MáY TíNH
Chương I
LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN
1/ Vi?t chuong trỡnh - ra l?nh cho mỏy tớnh lm vi?c.
1/ Vi?t chuong trỡnh - ra l?nh cho mỏy tớnh lm vi?c.
- Viết chương trình là viết các lệnh hướng dẫn máy tính thực hiện một công việc hay giải một bài toán cụ thể.
- Chương trình máy tính là một dãy các câu lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiên được.
- Chương trình máy tính giúp con người điều khiển máy tính một cách đơn giản và hiệu quả hơn. Khi cần ra lệnh cho máy tính thực hiện một công việc nào đó, ta chỉ cần gọi tên (chạy) chương trình tương ứng với công việc cần thực hiện.
2/ Chuong trỡnh v ngụn ng? l?p trỡnh
uses crt;
var n,i,dem:integer;
BEGIN
clrscr;
write(`Nhap n: `);readln(n);
dem:=0;
for i:=1 to n do
begin
if i mod 2=0 then begin write(i:4); dem:=dem+1;end;
if dem=15 then begin dem:=0; writeln;end;
end;
readln
END.
2/ Chuong trỡnh v ngụn ng? l?p trỡnh
- Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính được gọi là ngôn ngữ lập trình.
- Chương trình dịch là chương trình chuyển đổi ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy (dãy bit).
Việc tạo ra chương trình máy tính gồm 2 bước:
+ Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình.
+ Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu và thực hiện được.
- Hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình được dùng để viết chương trình máy tính như: C, Java, Python, Pascal,…
 
Gửi ý kiến