Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §1. Mở đầu về phương trình

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Kiên
Ngày gửi: 22h:10' 11-01-2019
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐAN PHƯỢNG
TRƯỜNG THCS TÔ HIẾN THÀNH
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Môn: Đại số 8
1. Bài toán cổ Việt Nam:
Vừa Gà vừa Chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn.
Hỏi có bao nhiêu Gà, bao nhiêu Chó?
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ CÁCH GIẢI
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Phương trình tích
Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Nhóm 1 báo cáo phần chuẩn bị bài ở nhà

Đọc bài và tóm tắt nội dung chính.
Nhóm 2 báo cáo phần chuẩn bị ở nhà
Bài toán 1:
Cho hệ thức 2x + 5 = 3(x – 1) + 2
Hãy chỉ rõ từng vế của hệ thức?
Vế trái và vế phải của hệ thức là các biểu thức có đặc điểm gì về biến?
c) Thế nào là phương trình một ẩn?

Nhóm 3 báo cáo phần chuẩn bị bài ở nhà
Bài toán 2:
Cho hệ thức: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2
a) Khi x = 6, tính giá trị mỗi vế của hệ thức.
b) Có nhận xét gì về giá trị hai vế của hệ thức khi x =6.
?2
Khi x=6, tính giá trị mỗi vế của phương trình:
Ta thấy VT = VP = 17
Ta nói x=6 thỏa mãn (hay nghiệm đúng) phương trình đã cho và gọi 6 (hay x=6) là một nghiệm của phương trình đó.
Giải. Khi x = 6, ta có:
Nhóm 3.
THẢO LUẬN NHÓM
Cho phưuơng trỡnh: 2( x + 2) -7 = 3 - x
x = -2 có thoả mãn phưuơng trỡnh hay không?
x = 2 có là nghiệm của phuương trỡnh hay không ?
?3
Cho phưuơng trỡnh: 2( x + 2) -7 = 3 - x
b) Khi x = 2 thỡ VT= 2( x + 2) - 7= 2( 2 + 2) -7= 8-7 = 1
VP = 3 - 2 = 3 - 2 = 1
Ta thấy: VT = VP = 1
Vậy x = 2 là một nghiệm của phuương trỡnh
?3
Bài 3.
Hãy tìm các giá trị của x là nghiệm của mỗi phương trình sau
phương trình có nghiệm duy nhất là
phương trình không có nghiệm.
phương trình có hai nghiệm là x = 3 và x = -3
phương trình có vô số nghiệm.
Chú ý:
a/.Hệ thức x=m (với m là một số nào đó) cũng là một phương trình. Phương trình này chỉ rõ rằng m là nghiệm duy nhất của nó.
b/. Một phương trình có thể có một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm,…, nhưng cũng có thể không có nghiệm nào, hoặc có vô số nghiệm. Phương trình không có nghiệm nào gọi là phương trình vô nghiệm.
Vậy một phương trình có thể có bao nhiêu nghiệm?
?4. Hãy điền vào chỗ trống (…):
Phương trình x = 2 có tập nghiệm là S = …….
b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là: S = ……
{ 2 }

Bài 5 (sgk/7).
Hai phương trình: x = 0 và x(x -1) = 0 có tương đương không? Vì sao?

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Nắm được dạng tổng quát của PT một ẩn. Cách xác định một giá trị của ẩn có phải là nghiệm của PT không. Cách viết tập nghiệm của một PT. Khái niệm hai PT tương đương
- Xem lại các ví dụ
BTVN 1, 2, 4 (SGK/6,7)
Đọc phần “Có thể em chưa biết”
Chuẩn bị: bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn
Nhóm 1: xem lại quy tắc chuyển vế. Cho ví dụ.
Nhóm 2: xem lại quy tắc nhân với 1 số. Cho ví dụ.
Nhóm 3. Tìm x, biết 2.x – 4 = 0
Bài 6: Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó (theo mẫu)
3(x – 1) = 2x -1 (a)

-1
2
3
4
 
Gửi ý kiến