Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Định
Ngày gửi: 08h:54' 25-04-2014
Dung lượng: 337.5 KB
Số lượt tải: 168
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC tin dỵc
GIÁO AN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5
NGƯỜI THỰC HIỆN :
- Khi các câu văn cùng nói về một người, một vật, một việc để liên kết câu và tránh việc lặp lại các từ ngữ ta có thể làm thế nào ?
Câu h?i :
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa từ truyền thống ?
a. Phong tục và tập quán của tổ tiên, ông bà.
b. Cách sống và nếp nghĩ của nhiều người ở nhiều d?a phương khác nhau.
c. Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Truyền thống có nghĩa là lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
2. Dựa vào nghĩa của tiếng truyền, xếp các từ trong ngoặc đơn thành 3 nhóm :
a. Truyền có nghĩa là trao lại cho người khác (thường thuộc thế hệ sau).
b. Truyền có nghĩa là lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết.
c. Truyền có nghĩa là nhập vào hoặc đưa vào cơ thể người.
(truyền thống, truyền bá, truyền nghề, truyền tin, truyền máu, truyền hình, truyền nhiễm, truyền ngôi, truyền tụng)
truyền nghề,
truyền ngôi,
truyềnthống,
truyền bá,
truyền hình,
truyền tin,
truyền tụng,
truyền máu,
truyền nhiễm,
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
truyềnthống,
truyền bá,
truyền nghề,
truyền tin,
truyền máu,
truyền hình,
truyền nhiễm,
truyền ngôi,
truyền tụng,
(
)
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
Tìm trong đoạn văn ở bài tập 3 SGK trang 82 những từ ngữ chỉ người và sự vật gợi nhớ lịch sử và truyền thống dân tộc :
Bài 3 :
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
các vua Hùng, cậu bé làng Gióng, Phan Thanh Giản, Hoàng Diệu .
nắm tro bếp thuở các vua Hùng dựng nước, mũi tên đồng Cổ Loa, con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng Gióng, Vườn Cà bên sông Hồng, thanh gươm giữ thành Hà Nội của Hoàng Diệu, chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Giản.
Bài 3 :
PHAN THANH GIẢN
(1796 - 1867)
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
Hình ch?p t?i Paris nam 1863 nhân d?p ông sang Pháp d? xin chu?c l?i 3 t?nh mi?n Đông Nam K?
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
MỘ PHẦN : PHAN THANH GIẢN
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
các vua Hùng, cậu bé làng Gióng, Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản.
nắm tro bếp thuở các vua Hùng dựng nước, mũi tên đồng Cổ Loa, con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng Gióng, Vườn Cà bên sông Hồng, thanh gươm giữ thành Hà Nội của Hoàng Diệu, chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Giản.
Quân pháp tấn công thành Hà Nội ngày 25-4-1882
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
các vua Hùng, cậu bé làng Gióng, Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản.
nắm tro bếp thuở các vua Hùng dựng nước, mũi tên đồng Cổ Loa, con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng Gióng, Vườn Cà bên sông Hồng, thanh gươm giữ thành Hà Nội của Hoàng Diệu, chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Giản.
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
MŨI TÊN ĐỒNG CỔ LOA
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG
Truyền thống có nghĩa là lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
 
Gửi ý kiến