Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 27. Mối ghép động

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: bui van hung
Người gửi: Bùi Văn Hùng
Ngày gửi: 06h:05' 16-12-2010
Dung lượng: 8.0 MB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
16/12/2010
THÁNG 12/2010
Chào mừng các thầy cô về dự giờ
Môn công nghệ lớp 8B
Trường THCS Trung Nghĩa
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Trình bày cấu tạo mối ghép bằng ren?

Câu 2: Em hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa mối ghép bằng then và bằng chốt?
MỐI GHÉP ĐỘNG
Tiết 25 - Bài 27
Mặt ghế
Chân trước
Chân sau
Thanh truyền
Dinh tỏn
I/ Thế nào là mối ghép động?
Em hãy quan sát quá trình đống mở ghế xếp và cho biết ghế xếp gồm mấy chi tiết ? Các chi tiết được ghép với nhau như thế nào?
Khi mở ghế ra và gập ghế lại, tại các mối ghép A,B,C,D các chi tiết chuyển động với nhau như thế nào?
A
B
C
D
- Khi mở ghế ra và gập ghế lại, tại các mối ghép A, B, C, D các chi tiết có sự chuyển động tương đối với nhau.
I/ Thế nào là mối ghép động?

C¬ cÊu : Lµ mét nhãm gåm nhiÒu v©t ®­îc nèi víi nhau bằng c¸c khíp ®éng
I/ Thế nào là mối ghép động?
Em hãy cho biết thÕ nµo lµ mèi ghÐp ®éng ?
 Khái niệm: Mối ghép mà các chi tiết được ghép có sự chuyển động tương đối với nhau được gọi là mối ghép động hay khớp động.
Mối ghép động dùng để làm gỡ ?
Công dụng: Chủ yếu dùng để ghép các chi tiết thành cơ cấu
Thế nào là cơ cấu ?
Khi thanh 1( tay quay) quay xung quanh khớp A, nhờ thanh truyền 2, thanh đẩy 3 chuyển động như thế nào? (thanh 4 được xem như đứng yên )
Em hãy quan sát chuyển động của các thanh:
II/ Cỏc lo?i kh?p d?ng
1) Khớp tịnh tiến:
a) Cấu tạo:

Mối ghép pittông-xilanh
Xi lanh
Pit tông
Mối ghép sống trượt-rãnh trượt
Rãnh trượt
Sống trượt
Quan sát sự chuyển động của các khớp tịnh tiến và hoàn thành các câu sau:
Quan sát và nêu cấu tạo các khớp tịnh tiến sau?
Mối ghép pittông-xi lanh
Mối ghép sống trượt-rãnh trượt
? M?i ghộp pit-tụng - Xi lanh cú m?t ti?p xỳc l.................................................
? M?i ghộp s?ng tru?t - rónh tru?t cú m?t ti?p xỳc l.........................................
Mặt trụ tròn và ống tròn
Mặt sống trượt và rãnh trượt
Trong khớp tịnh tiến, các điểm trên cùng một vật chuyển động như thế nào ?
 Mäi ®iÓm trªn vËt tÞnh tiÕn cã chuyÓn ®éng gièng hÖt nhau
 Khi khíp tÞnh tiÕn lµm viÖc, hai chi tiÕt tr­ît trªn nhau t¹o ma s¸t lín lµm c¶n trë chuyÓn ®éng. ®Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng trªn ng­êi ta sö dông vËt liÖu chèng mµi mßn, c¸c mÆt ®­îc lµm nh½n bãng vµ th­êng b«i tr¬n dÇu mì
Khi 2 chi tiết trượt trên nhau sẽ xảy ra hiện tượng gì? Khắc phục nó như thế nào?
b) Đặc điểm
- Mối ghép pittông-xi lanh
- Mối ghép sống trượt-rãnh trượt
c) Ứng dụng ( SGK/94 )
Em hãy quan sát trong lớp, đồ vật và dụng cụ nào trong gia đình em có cấu tạo khớp tịnh tiến? Kể tên một số khớp tịnh tiến mà em đã biết .
Ngăn kéo bàn;
Bơm tiêm;
Hộp diêm;
Ổ trục
Bạc lót
Trục
Vòng ngoài
Vòng trong
Vòng chặn
Trục
H·y quan sát cấu tạo của khớp quay, vòng bi em hãy kể tên các chi tiết của khớp quay, vòng bi?
- Khớp quay
- Vòng bi
Bi
2) Khớp quay:
a) Cấu tạo:
Ta phải làm gì giảm ma sát trong quá trình chuyển động ở khớp quay?

Chi tiết có lỗ thường được lắp bạc lót để làm giảm ma sát hoặc dùng vòng bị thay cho bạc lót.
Mặt tiếp xúc là mặt trụ tròn.
Chi tiết có mặt trụ ngoài là trục, mặt trụ trong là ổ trục
 Kết luận : Trong khớp quay, mỗi chi tiết chỉ có thể quay quanh một trục cố định so với chi tiết kia.
Mặt tiếp xúc của các khớp quay thường có hình dạng gì?

b) Ứng dụng
Em hãy kể tên những dụng cụ sử dụng khớp quay mà em biết?

Vòng bi
Bản lề cửa
Củng cố:
1./ Thế nào là mối ghép động ?
2./ Các mối ghép sau đây thuộc loại khớp nào ?
a
b
c
d
e
g
h
Khớp tịnh tiến
Khớp quay
Khớp quay
Khớp cầu
Khớp quay
Khớp quay
Khớp tịnh tiến
H­íng dÉn vÒ nhµ
- Häc bµi.
- Tr¶ lêi c©u hái SGK
- ®äc tr­íc néi dung bµi 28
- Mçi nhãm chuÈn bÞ: 1 xe ®¹p, c¬ lª, má lÕt, 14, 16, 17, tua vÝt, giÎ lau, dÇu, mì, xµ phßng….
- B¸o c¸o thùc hµnh theo mÉu ( SGK / 97 )
Thực hiện, tháng 12 năm 2010
Bài học kết thúc
Trân trọng kính chào quý thầy cô
cùng các em học sinh.
 
Gửi ý kiến