Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 21. Môi trường đới lạnh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trương Xuân Sơn
Người gửi: Trương Xuân Sơn
Ngày gửi: 19h:54' 21-11-2014
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người
MÔN: ĐỊA LÍ 7
QUÝ THẦY,CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 7B
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG!
GIÁO VIÊN: TRƯƠNG XUÂN SƠN
TIẾT: 23 – Bài 21
MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
1. Đặc điểm của môi trường:
Hình 21.1 - Lược đồ môi trường đới lạnh ở vùng Bắc Cực
Hình 21.2 - Lược đồ môi trường đới lạnh ở Nam Cực
1. Đặc điểm của môi trường:
Hình 21.1 - Lược đồ môi trường đới lạnh ở vùng Bắc Cực
Hình 21.2 - Lược đồ môi trường đới lạnh ở Nam Cực


1. Đặc điểm của môi trường:
Hình 21.1 - Lược đồ môi trường đới lạnh ở vùng Bắc Cực


1. Đặc điểm của môi trường:


1. Đặc điểm của môi trường:
T7-<100C
T2-<-300C
3,5 tháng
8,5 tháng
400C
Quanh năm
giá lạnh:
mùa đông
rất dài,
mùa hè ngắn
(nhiệt độ
<100C)
133mm
T7, T8
<20mm
Những
tháng
còn lại
Mưa ít,
phần lớn
dưới dạng
tuyết rơi


1. Đặc điểm của môi trường:
a. Vị trí
- Đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến
hai cực.
b. Đặc điểm
- Khí hậu khắc nghiệt, lạnh lẽo.
- Mùa đông rất dài.
- Mưa ít, chủ yếu ở dạng tuyết rơi, đất đóng băng
quanh năm.
- Nguyên nhân: Nằm ở vĩ độ cao.


1. Đặc điểm của môi trường:


1. Đặc điểm của môi trường:


1. Đặc điểm của môi trường:
2. Sự thích nghi của thực vật và động vật đối với môi trường:


2. Sự thích nghi của thực vật và động vật đối với môi trường:
Thảo luận nhóm (3 phút)
Nhóm 1: Tìm hiểu về sự thích nghi của thực vật.
Nhóm 2: Tìm hiểu về sự thích nghi của động vật.


2. Sự thích nghi của thực vật và động vật đối với môi trường:2. Sự thích nghi của thực vật và động vật đối với môi trường:
- Thực vật: chỉ phát triển được vào mùa hạ
ngắn ngủi, cây cối còi cọc, thấp lùn, mọc xen
lẫn với rêu, địa y.
- Động vật: Có lớp mỡ dày, lông dày hoặc lông
không thấm nước; một số động vật ngủ
đông hay di cư để tránh mùa đông lạnh.
TỔNG KẾT
Em h·y khoanh trßn ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau:
* §íi l¹nh lµ khu vùc giíi h¹n tõ:
a. ChÝ tuyÕn ®Õn vßng cùc
b. VÜ tuyÕn 600 vÒ phÝa 2 cùc
c. Khoảng từ 2 vßng cùc vÒ cùc
d. XÝch ®¹o ®Õn 2 chÝ tuyÕn b¾c nam

* TËp tÝnh nµo kh«ng ph¶i lµ c¸ch thÝch nghi cña ®éng vËt vµo mïa ®«ng ë ®íi l¹nh:
a. Ngñ suèt mïa ®«ng
b. Ra søc kiÕm ¨n ®Ó chèng ®ãi l¹nh
c. Sèng tËp trung thµnh bÇy ®µn
d. Di c­ ®Õn nh÷ng vïng Êm ¸p.


Khí hậu đới lạnh
Rất ít người sinh sống
Băng tuyết bao phủ
quanh năm
Thực vật nghèo nàn
Hãy điền mũi tên để hoàn thành sơ đồ cho phù hợp:

Hoàng Minh Hồng và lá cờ Việt Nam tại Nam cực 1997 - Ảnh tư liệu
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Học bài, làm bài tập trong tập bản đồ, bài tập SGK.
- Chuẩn bị bài mới:
+ Những hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc
phương Bắc?
+ Đới lạnh có những nguồn tài nguyên chính nào?
+ Tại sao cho đến nay nhiều tài nguyên của đới lạnh vẫn
chưa được khai thác?
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
ĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY !

 
Gửi ý kiến