Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 13. Môi trường đới ôn hòa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Thúy
Ngày gửi: 10h:11' 06-10-2014
Dung lượng: 7.4 MB
Số lượt tải: 207
Số lượt thích: 0 người
ITGS
TUẦN 7 - TIẾT 14
CHƯƠNG II
MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA
Bài 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ
ITGS
ChítuyếnNam
Vòng cực Bắc
Vòng cực Nam
Chí tuyến Bắc
- Xác định vị trí môi trường đới ôn hoà?
BÀI 13:
 - Vò trí: Nằm giữa đới lạnh và đới nóng, khoaûng töø chí tuyeán ñeán voøng cöïc ôû caû hai baùn caàu.
MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ
ITGS
ChítuyếnNam
Vòng cực Bắc
Vòng cực Nam
Chí tuyến Bắc
- So sánh diện tích đất nổi của đới ôn hoà ở hai bán cầu Bắc và Nam?
BÀI 13:
 - Vò trí: Nằm giữa đới lạnh và đới nóng, khoaûng töø chí tuyeán ñeán voøng cöïc ôû caû hai baùn caàu.
- Phaàn lôùn dieän tích ñaát noåi cuûa ñôùi oân hoøa naèm ôû baùn caàu Baéc.
MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ
1. Khí hậu:
10OC & 676mm
-1C & 539mm
27C & 1931mm
TP Hồ Chí Minh
*Hãy so sánh số liệu về nhiệt độ và lượng mưa ở 3 địa điểm thuộc 3 đới và rút ra kết luận về khí hậu Môi trường của đới ôn hoà ?
Ac-khan-ghen
Côn
s
1.Khí hậu
MôI trường đới ôn hoà
MôI trường đới ôn hoà
ITGS
BÀI 13:
1. Khí hậu:
-Vò trí: Nằm giữa đới lạnh và đới nóng, khoaûng töø chí tuyeán ñeán voøng cöïc ôû caû hai baùn caàu.
- Phaàn lôùn dieän tích ñaát noåi cuûa ñôùi oân hoøa naèm ôû baùn caàu Baéc.
MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ
Khí hậu đới ôn hoà mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh.
+ Không nóng và mưa nhiều như ở đới nóng
+ Không quá lạnh và mưa ít như ở đới lạnh
- Thời tiết thay đổi thất thường.
-Thời tiết diễn biến thất thường (trong 1h nhiệt độ có thể tăng hoặc giảm từ 10oc đến 15oc)
Nguyên nhân
nào tạo ra đặc
điểm này ?
Nguyên nhân :
-Do vị trí trung gian nằm giữa đới nóng và đới lạnh: các khối khí nóng chí tuyến
và khí lạnh ỏ vùng cực tràn tới bất thường
-Gió tây ôn đới đem gió ẩm từ đại dương vào lục địa
ITGS
BÀI 13:
1. Khí hậu:
MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ
2. Sự phân hoá của môi trường:
Với lãnh thổ rộng lớn, các kiểu khí hậu đa dạng, theo em môi trường đới ôn hòa thay đổi như thế nào?
 - Thieân nhieân phaân hoùa theo thôøi gian vaø khoâng gian.
2.Sự phân hoá của môi trường
a.Sự phân hoá theo thời gian :
Quan sát 4 bức ảnh trên em có nhận xét gì về cảnh quan của đới ôn hoà thay đổi
trong 1 năm ?
đông
thu
Hạ
Xuân
ITGS
BÀI 13:
1. Khí hậu:
MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ
2. Sự phân hoá của môi trường:
 - Thieân nhieân phaân hoùa theo thôøi gian vaø khoâng gian.
a. Phân hóa theo thời gian: Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
2.Sự phân hoá của môi trường
a.Sự phân hoá theo thời gian :
Em hãy mô tả cảnh quan của mỗi mùa?
đông
thu
Hạ
Xuân
b.Phân hoá theo không gian
-Môi trường thay đổi:-Từ Bắc xuống Nam (lạnh - ấm dần) -Do ảnh hưởng của vĩ độ
*Nếu đi từ bắc
xuống nam nhiệt độ tăng hay giảm? Tại sao ?
*Lượng mưa tăng
hay giảm nếu đi
từ Tây sang Đông ?
Tại sao ?
-Tõ T©y sang §«ng ( H¶i d­¬ng - Lôc ®Þa) – Do ¶nh h­ëng
cña giã T©y «n ®íi gi¶m dÇn
170c
80c
30c
1300mm
450mm
ITGS
BÀI 13:
1. Khí hậu:
MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ
2. Sự phân hoá của môi trường:
 - Thieân nhieân phaân hoùa theo thôøi gian vaø khoâng gian.
a. Phân hóa theo thời gian: Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
b. Phân hóa theo không gian: Thiên nhiên thay đổi từ Bắc xuống Nam theo vĩ độ, từ Tây sang Đông theo ảnh hưởng của dòng biển và gió Tây ôn đới.
- Quan sát hình 13.1. Cho biết đới ôn hoà có mấy kiểu môi trường chính?
ITGS
BÀI 13:
1. Khí hậu:
MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ
2. Sự phân hoá của môi trường:
 - Thieân nhieân phaân hoùa theo thôøi gian vaø khoâng gian.
a. Phân hóa theo thời gian: Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
b. Phân hóa theo không gian: Thiên nhiên thay đổi từ Bắc xuống Nam theo vĩ độ, từ Đông sang Tây theo ảnh hưởng của dòng biển và gió Tây ôn đới.
c.Đặc điểm chính của 3 kiểu môi trường:
THẢO LUẬN NHÓM (5 phút)
Nhóm 1 : Phân tích biểu đồ khí hậu của môi trường ôn đới hải dương
Nhóm 2 : Phân tích biểu đồ khí hậu của môi trường ôn đới lục địa
Nhóm3,4 : Phân tích biểu đồ khí hậu của môi trường Địa Trung Hải
c.Đặc điểm chính của 3 kiểu môi trường:
*Phân tích biểu đồ khí hậu của 3 kiểu môi trường :
10
19
-10
29
28
10
18
62
133
74
31
9
69
Mùa hạ mát - M Đông
không quá lạnh
mưa nhiều quanh năm
Mùa hạ nóng , mùa đông rất lạnh . Mưa ít
Mùa hạ nóng , mưa rất ít
Mùa đông ấm áp,
mưa nhiều
Lá rộng
Lá kim
Lá cứng
,cây bụi
16
6
Ôn đới hảI dương
Ôn đới lục địa
Địa trung hải
A
B
C
Hãy ghép 3 biểu đồ khí hậu với
3 kiểu rừng sao cho phù hợp nhất ?
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ
ITGS
SƠ ĐỒ TƯ DUY MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
ITGS
Hướng dẫn học sinh tự học
* Đối với bài học ở tiết học này:
- Về nhà học bài.
- Làm bài tập bản đồ bài 13.
- Vẽ bản đồ tư duy: Môi trường đới ôn hoà
* Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
- Chuẩn bị bài 14: "Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà"
- Sưu tầm tranh ảnh về sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hoà.
- Đọc bài, trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Để sản xuất ra khối lượng nông sản lớn, có giá trị cao, nền nông nghiệp tiên tiến ở đới ôn hoà đã áp dụng những biện pháp gì?
Câu 2: Trình bày sự phân bố các loại cây trồng và vật nuôi chủ yếu ở đới ôn hoà?

ITGS
Xin chân thành cảm ơn
các thầy cô đã đến dự giờ
thăm lớp. Chúc các thầy cô
mạnh khoẻ hạnh phúc!
Chúc các em ngoan học giỏi!
Xin chào tạm biệt!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓