Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Chi
Ngày gửi: 21h:08' 12-11-2018
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
BÀI 16
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ
TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945).
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
BÀI 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DCCH RA ĐỜI
III. CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
1.Chiến tranh từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8 năm 1945)
a.Hoàn cảnh lịch sử
*Thế giới
Đầu 1945,Liên Xô đánh bại phát xít Đức,giải phóng Trung và Tây Âu.
Ở Châu Á-Thái Bình Dương,Nhật thất bại nặng nề
Ở Đông Dương,lực lượng Pháp theo phái Đờ-Gôn ráo riết hoạt động,chờ phản công Nhật.
Mâu thuẫn Nhật- Pháp trở nên gay gắt
*Trong nước
Tối 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp ,Pháp đầu hàng
Nhật tuyên bố :”Giúp các dân tộc Đông Dương xây dưng nền độc lập”,Nhật thành lập chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim,đưa Bảo Đại là “Quốc Trưởng”.Thực chất là độc chiếm Đông Dương,tăng cường vơ vét,bóc lột và đàn áp dã man những người cách mạng
Ngày 12/3/1945 Ban Thường Vụ Trung Ương đảng ra chỉ thị
:’Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” nhận định :
-Kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương chính là phát xít Nhật
-Thay đổi khẩu hiệu :”Đánh đuổi phát xít Nhật-Pháp” bằng
‘Đánh đuổi phát xít Nhật’
-Hình thức đấu tranh từ bất hợp tác,bãi công,bãi thị đến biểu tình thị uy
,vũ trang du kích và sẵn sàng chuyển sang tổng khởi nghĩa nếu có điều kiện
-Chủ trương “Phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề tổng khởi nghĩa

BÀI 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DCCH RA ĐỜI
III. CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
1.Chiến tranh từng phần(từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945)
b.Khởi nghĩa từng phần chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa
-Ở căn cứ Cao-Bắc-Lạng ,Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân phối hợp với lực lượngchính trị của của quần chúng giải phóng hàng loạt xã,châu,huyện.Chính phủ nhân dân được thành lập.
-Ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ trước nạn đói trầm trọng,Đảng chủ trương “Phá kho thóc,giải quyết nạn đói”=>Phong trào trở nên mạnh mẽ
-Ở Quảng Ngãi tù chính trị nhà lao Ba Tơ nổi dậy,thành lập chính quyền 11/3,tổ chức đội du kích Ba Tơ
BÀI 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DCCH RA ĐỜI
III. CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
2.Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày tổng khởi nghĩa
-4/1945,Ban thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc kỳ quyết định:
+Thống nhất các lực lượng cách mạng
+Đào tạo cán bộ qân sự và chính trị
+Phát triển chiến tranh du kích,xây dựng chiến khu
-16/4/1945 ,Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam và Uỷ ban dân tộc giải phóng các cấp
-15/5/1945,Việt Nam Cứu quốc quân và Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân
-5/1945,Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào(Tuyên Quang),chọn Tân Trào làm trung tâm chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước
-6/1945,thành lập Khu giải phóng Việt Bắc và Uỷ ban lâm thời khu giải phóng
III. CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
a. Phát xít Nhật đầu hàng, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
- Ngày 15/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh, quân Nhật và tay sai ở Đông Dương hoang mang, suy sụp Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến
Nhật đầu hàng Đồng minh
15/8/1945
Quân Đồng minh vào Việt Nam
5/9/1945
Thời gian của thời cơ cách mạng
“Lúc này thời cơ đã tới, dù có hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”
III. CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
a. Phát xít Nhật đầu hàng, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
13/8/1945, TW Đảng và Tổng bộ Việt Minh
Lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc
Ra “Quân lệnh số 1”, phát động Tổng khởi nghĩa
Lập kế hoạch Tổng khởi nghĩa
14-15/8/1945, Hội nghị Toàn quốc của Đảng
16- 17/8/1945, Đại hội Quốc dân Tân Trào
Tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa
Cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng VN
Thông qua 10 chính sách của Việt Minh
Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa
III. CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
a. Phát xít Nhật đầu hàng, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
Ngày 16 đến 17-8-1945, Đại hội quốc dân ở Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa
Bắc Giang
Hải Dương
Hà Tĩnh
Quảng Nam
Thái Nguyên
16/8, đơn vị Giải phóng quân tiến về giải phóng Thái Nguyên
18/8, đã có 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong cả nước
Bắc Giang
Hải Dương
Hà Tĩnh
Quảng Nam
Thái Nguyên
HUẾ 23/8
SÀI GÒN
25/8
HÀ NỘI
19/8
19/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội
Đồng Nai Thượng
Hà Tiên
28/8, cách mạng thắng lợi trên cả nước
Bắc Giang
Hải Dương
Hà Tĩnh
Quảng Nam
Thái Nguyên
HUẾ 23/8
SÀI GÒN
25/8
HÀ NỘI
19/8
19/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội
Đồng Nai Thượng
Hà Tiên
28/8, cách mạng thắng lợi trên cả nước
30/8, vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ
Quang cảnh lễ thoái vị của vua Bảo Đại
"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam".
Hồ Chí Minh
 
Gửi ý kiến