Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: NGÔ BẮP CẢI
Ngày gửi: 19h:38' 13-11-2017
Dung lượng: 892.5 KB
Số lượt tải: 1081
Số lượt thích: 0 người
`
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
ĐếN dự giờ
MÔN TOÁN LỚP 7A1
ẹaùi soỏ
Tiết 27 M?T S? BI TON
VE D?I LU?NG T? L? NGH?CH
Thứ 2 ngày 18 tháng 11 năm 2013
1/ Thế nào là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch?
Kiểm tra bài cũ
2/ Nêu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận, hai đại lượng tỉ lệ nghịch. So sánh ( viết dưới dạng công thức).
Tỉ lệ thuận
Tỉ lệ nghịch
1. Bài toán 1:
Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ. Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1,2 vận tốc cũ?
vận tốc cũ:
thời gian cũ:
vận tốc mới:
thời gian mới:
Tóm tắt
Tiết 27 Đ4. MOT SO BAỉI TOAN VE ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE NGHềCH
Vì trn cng 1 qung ng vn tc v thi gian l 2 i lỵng t lƯ nghch. Ta c:

nên
với
Vậy
Trả lời: Nếu đi với vận tốc mới thì ô tô đó đi từ A đến B hết 5 giờ
= 6
Gọi vận tốc cũ và vận tốc mới của ô tô lần lượt là

Thời gian tương ứng của ôtô lần lượt là

Giải
Tiết 27 Đ4. MOT SO BAỉI TOAN VE ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE NGHềCH
2/ Bài toán 2:
Bốn đội máy cày có 36 máy (có cùng năng suất) làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba trong 10 ngày và đội thứ tư trong 12 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy?
Tóm t?t
4 đội: 36 máy ( cc my cng nng sut)
Đội 1: Hoàn thành trong 4 ngày.
Đội 2: Hoàn thành trong 6 ngày.
Đội 3: Hoàn thành trong 10 ngày.
Đội 4: Hoàn thành trong 12 ngày.
Mỗi đội thực hiện trên diện tích như nhau
Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy?
Tiết 27 Đ4. MOT SO BAỉI TOAN VE ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE NGHềCH
Số máy mỗi đội
x1
x2
x3
x4
Gọi x1, x2, x3, x4 lần lượt là số máy của mỗi đội.

hay
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
Vì thời gian và số máy là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:
Giải:
Tiết 27 Đ4. MOT SO BAỉI TOAN VE ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE NGHềCH
Vậy
x1 = 15 ,
x2 = 10 ,
x3 = 6 ,
x4 = 5
Trả lời: Số máy của bốn đội lần lượt là 15, 10, 6, 5.
Cách phát biểu và lời giải khác từ bài toán 2:
Với
Khi đó
tỉ lệ với
Nên
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
lần lượt là số máy cày của bốn đội
Tiết 27 Đ4. MOT SO BAỉI TOAN VE ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE NGHềCH
?
Cho ba đại lượng x, y, z. Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z biết rằng:
a) x và y tỉ lệ nghịch, y và z cũng tỉ lệ nghịch
a/ Ta có
?
Vậy x và z tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ là
b) x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ thuận

Giải:
(a; b là hằng số khác 0)
( : là hằng số khác 0)
Tiết 27 Đ4. MOT SO BAỉI TOAN VE ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE NGHềCH
Cho ba đại lượng x, y, z. hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z biết rằng:
a/ x và y tỉ lệ nghịch, y và z cũng tỉ lệ nghịch
?
b/
Suy ra thay y theo z t (2) vo (1)
Vậy x và z tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ là
b/ x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ thuận
Giải:
; y = b.z (2)
hay
Ta có:
(a; b là hằng số khác 0)
x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ thuận nn:
(1)
( : là hằng số khác 0)
Tiết 27 Đ4. MOT SO BAỉI TOAN VE ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE NGHềCH
Bài tập 17 (SGK/ 61):
Tiết 27 Đ4. MOT SO BAỉI TOAN VE ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE NGHềCH
Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch vơí nhau. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
16
2
-4
6
-2
Bài tập 18 (SGK)/ 61:
Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?
Trên cùng một cánh đồng và với năng suất như nhau thì số người làm cỏ và số giờ làm là hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Gọi số giờ để 12 người làm hết cánh đồng là x
Ta có
Vậy 12 người làm cỏ cánh đồng đó hết 1,5 giờ
Giải:
Tiết 27 Đ4. MOT SO BAỉI TOAN VE ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE NGHềCH
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Nắm được các dạng toán tỉ lệ nghịch
- Biết vận dụng được các dạng toán tỉ lệ nghịch vào trong giải các bài toán cụ thể
- So sánh về bài toán tỉ lệ nghịch với bài toán tỉ lệ thuận
- Làm bài tập 16, 19, 20 (SGK)/ 60, 61.
Tiết 27 Đ4. MOT SO BAỉI TOAN VE ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE NGHềCH
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh.
No_avatarf

 

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
ĐếN dự giờ
MÔN TOÁN LỚP 7A1
ẹaùi soỏ
Tiết 27 M?T S? B�I TO�N
VE� D?I LU?NG T? L? NGH?CH
Thứ 2 ngày 18 tháng 11 năm 2013
1/ Thế nào là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch?
Kiểm tra bài cũ
2/ Nêu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận, hai đại lượng tỉ lệ nghịch. So sánh ( viết dưới dạng công thức).
Tỉ lệ thuận
Tỉ lệ nghịch
1. Bài toán 1:
Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ. Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1,2 vận tốc cũ?
vận tốc cũ:
thời gian cũ:
vận tốc mới:
thời gian mới:
Tóm tắt
Tiết 27 Đ4. MO�T SO� BAỉI TOA�N VE� ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE� NGHềCH
Vì tr�n c�ng 1 qu�ng ���ng v�n t�c v� th�i gian l� 2 ��i l�ỵng t� lƯ ngh�ch. Ta c�:

nên
với
Vậy
Trả lời: Nếu đi với vận tốc mới thì ô tô đó đi từ A đến B hết 5 giờ
= 6
Gọi vận tốc cũ và vận tốc mới của ô tô lần lượt là

Thời gian tương ứng của ôtô lần lượt là

Giải
Tiết 27 Đ4. MO�T SO� BAỉI TOA�N VE� ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE� NGHềCH
2/ Bài toán 2:
Bốn đội máy cày có 36 máy (có cùng năng suất) làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba trong 10 ngày và đội thứ tư trong 12 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy?
Tóm t?t
4 đội: 36 máy ( c�c m�y c�ng n�ng su�t)
Đội 1: Hoàn thành trong 4 ngày.
Đội 2: Hoàn thành trong 6 ngày.
Đội 3: Hoàn thành trong 10 ngày.
Đội 4: Hoàn thành trong 12 ngày.
Mỗi đội thực hiện trên diện tích như nhau
Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy?
Tiết 27 Đ4. MO�T SO� BAỉI TOA�N VE� ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE� NGHềCH
Số máy mỗi đội
x1
x2
x3
x4
Gọi x1, x2, x3, x4 lần lượt là số máy của mỗi đội.

hay
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
Vì thời gian và số máy là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:
Giải:
Tiết 27 Đ4. MO�T SO� BAỉI TOA�N VE� ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE� NGHềCH
Vậy
x1 = 15 ,
x2 = 10 ,
x3 = 6 ,
x4 = 5
Trả lời: Số máy của bốn đội lần lượt là 15, 10, 6, 5.
Cách phát biểu và lời giải khác từ bài toán 2:
Với
Khi đó
tỉ lệ với
Nên
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
lần lượt là số máy cày của bốn đội
Tiết 27 Đ4. MO�T SO� BAỉI TOA�N VE� ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE� NGHềCH
?
Cho ba đại lượng x, y, z. Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z biết rằng:
a) x và y tỉ lệ nghịch, y và z cũng tỉ lệ nghịch
a/ Ta có
?
Vậy x và z tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ là
b) x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ thuận

Giải:
(a; b là hằng số khác 0)
( : là hằng số khác 0)
Tiết 27 Đ4. MO�T SO� BAỉI TOA�N VE� ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE� NGHềCH
Cho ba đại lượng x, y, z. hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z biết rằng:
a/ x và y tỉ lệ nghịch, y và z cũng tỉ lệ nghịch
?
b/
Suy ra thay y theo z t� (2) v�o (1)
Vậy x và z tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ là
b/ x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ thuận
Giải:
; y = b.z (2)
hay
Ta có:
(a; b là hằng số khác 0)
x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ thuận n�n:
(1)
( : là hằng số khác 0)
Tiết 27 Đ4. MO�T SO� BAỉI TOA�N VE� ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE� NGHềCH
Bài tập 17 (SGK/ 61):
Tiết 27 Đ4. MO�T SO� BAỉI TOA�N VE� ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE� NGHềCH
Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch vơí nhau. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
16
2
-4
6
-2
Bài tập 18 (SGK)/ 61:
Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?
Trên cùng một cánh đồng và với năng suất như nhau thì số người làm cỏ và số giờ làm là hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Gọi số giờ để 12 người làm hết cánh đồng là x
Ta có
Vậy 12 người làm cỏ cánh đồng đó hết 1,5 giờ
Giải:
Tiết 27 Đ4. MO�T SO� BAỉI TOA�N VE� ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE� NGHềCH
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Nắm được các dạng toán tỉ lệ nghịch
- Biết vận dụng được các dạng toán tỉ lệ nghịch vào trong giải các bài toán cụ thể
- So sánh về bài toán tỉ lệ nghịch với bài toán tỉ lệ thuận
- Làm bài tập 16, 19, 20 (SGK)/ 60, 61.
Tiết 27 Đ4. MO�T SO� BAỉI TOA�N VE� ẹAẽI LệễẽNG Tặ LE� NGHềCH
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh.
 
Gửi ý kiến