Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Một số loại rau

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Viết Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:52' 31-01-2010
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Quang)


Một số loại RAU
Độ tuổi:5-6 T
I.Mục đích ,yêu cầu:
-Trẻ biết tên gọi, cấu tạo, đặc điểm đặc trưng của một số loại rau ,so sánh nét giống và khác nhau về màu sắc,hình dáng của rau là rau ăn lá hay ăn quả ,củ, rau gia vị.

Trẻ biết giá trị dinh dưỡng đặc trưng của các loại rau
GD trẻ thích ăn các món chế biến từ rau, tay trước khi ăn,bảo vệ,chăm sóc rau, quí trọng người trồng rau.
II, Chuản bị :
Một số rau thật như: su hào ,cải bắp,cải cúc,bí ngô.1 số loại rau đồ chơi
Tranh ảnh một số loại rau trên máy tính
Lô tô một số loại rau
III, C¸ch tiÕn hµnh:
1, C« cïng trÎ ch¬i trß ch¬i ®i cÇu ®i qu¸n mua rau vÒ ¨n ,trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn c¸c lo¹i rau ,gi¸ trÞ dinh d­ìng cña c¸c mãn ¨n chÕ biÕn tõ rau ,gi¸o dôc trÎ ¨n c¸c mãn ¨n chÕ biÕn tõ rau.
2 LÇn l­ît cho trÎ qs, ®µm tho¹i vÒ ®Æc ®iÓm, mµu s¾c, h×nh d¸ng,… cña rau su hµo ,c¶i b¾p ,c¶i cóc ,rau bÝ ng«….( mçi lÇn ®­a rau th× dïng c©u ®è)
3.So s¸nh
*su hµo vµ c¶i b¾p
-kh¸c nhau:Su hµo lµ rau ¨n cñ cßn b¾p c¶i lµ rau ¨n l¸,l¸ cña su hµo cã cuèng dµi cßn b¾p c¶i la cong trßn..
*C¶i cóc vµ bÝ ng«:
-Kh¸c nhau : C¶i cóc lµ rau ¨n l¸ ,bÝ ng« lµ rau ¨n qu¶…
*Cô chốt lại mỗi loại rau đều có những nét khác nhau, nhưng đều giống nhau là cung cấp nhiều vi ta min và muối khoáng, .
*giáo dục trẻ thích ăn các món ăn chế biến từ rau và biêt rửa tay trước khi ăn.
*mở rộng: cho trẻ kể tên các loại rau, rau gia vị kết hợp xem hình ảnh minh hoạ
4.TC củng cố :
Tìm lô tô theo yêu cầu
phân loại rau ăn lá ,củ ,quả (3 đội lên chơi)
Tc tìm vườn
 
Gửi ý kiến