Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Một số loài vật sống trên cạn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm trên mạng, mọi người cùng tham khảo
Người gửi: nguyễn tiến đạt
Ngày gửi: 15h:33' 11-03-2017
Dung lượng: 13.5 MB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
Bài: Một số loài vật sống dưới nước
Tự nhiên xã hội
Kiểm tra bài cũ

Tự nhiên và Xã hội


Tự nhiên và Xã hội

Em hãy kể tên một số loài vật sống trên cạn?


MỘT SỐ LOÀI VẬT
SỐNG DƯỚI NƯỚC

Tự nhiên và Xã hội
Tự nhiên và Xã hội

Hoạt động 1:
Em hãy quan sát tranh và nói tên các loài vật sống ở dưới nước ngọt, dưới nước mặn.

MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Cua
Cá vàng
Cá lóc
Ngọc
Trai
Tôm

?c
Cá m?p

Cá ng?
Cá ng?a
Dy l nh?ng hình ?nh
cc con v?t du?i nu?c
cc em v?a quan st.
Hy l?n lu?t g?i l?i tn
c?a chng.

Tự nhiên và Xã hội
Một số loài vật sống dưới nước
Có r?t nhi?u loi v?t s?ng du?i nu?c. Cú loi s?ng ? nu?c ng?t, cú loi s?ng ? nu?c m?n.
Hãy quan sát tranh và cho biết các lợi ích của các loài vật dưới nước.
CÁC LOÀI VẬT DƯỚI NƯỚC ĐEM LẠI CHO TA LỢI ÍCH GÌ?
CÁC LOÀI VẬT DƯỚI NƯỚC ĐEM LẠI CHO TA LỢI ÍCH GÌ?
CÁC LOÀI VẬT DƯỚI NƯỚC ĐEM LẠI CHO TA LỢI ÍCH GÌ?
CÁC LOÀI VẬT DƯỚI NƯỚC ĐEM LẠI CHO TA LỢI ÍCH GÌ?
CÁC LOÀI VẬT DƯỚI NƯỚC ĐEM LẠI CHO TA LỢI ÍCH GÌ?
CÁC LOÀI VẬT DƯỚI NƯỚC ĐEM LẠI CHO TA LỢI ÍCH GÌ?
CÁC LOÀI VẬT DƯỚI NƯỚC ĐEM LẠI CHO TA LỢI ÍCH GÌ?
Làm thức ăn.
Làm thuốc.
Làm cảnh.
Làm trang sức.
Làm đồ lưu niệm.
Làm xiếc.
Làm nước mắm.
Tự nhiên và Xã hội

Hoạt động 2:
Em hãy quan sát tranh và mô tả các loài vật sống dưới nước.

MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Cua
Càng
mắt
Chân
mai
Cá vàng
Vây
đuôi
Vây
Râu
vỏ
Duôi
Chân
Tôm
Cá ng?
Duôi
Vây
Vây
Cá ngựa
Đầu giống đầu ngựa
Duôi uốn cong
Vây ? lung
Cá mập
Khe mang để thở
Thân hình to
Cá lóc
Vây
Vây lưng dài
Vây
Thân mềm
Vỏ cứng
?c
Vỏ cứng
Vỏ cứng
Thân m?m

Trai
Thân mềm
Ngọc
Vỏ cứng
Cã loµi vật sống ở dưới nước đem lại cho ta rất nhiều lợi ích, ta cần ph¶i làm gì để bảo vệ chóng?
Vật trong thiên nhiên
Vật nu«i
Thay nước hồ
Cho ăn
Giữ sạch nguồn nước
Không vứt rác bừa bãi
Không đánh bắt bừa bãi
Có rất nhiều loài vật sống dưới nước.
Có loài sống ở nước ngọt, có loài sống ở nước mặn.Các loài vật sống dưới nước có rất nhiều lợi ích. Do đó,ta cần phải bảo vệ chúng.


Củng cố - Dặn dò
Trò chơi:
Thi k? tn cc con v?t s?ng ? nu?c ng?t, nu?c m?n.
Lu?t choi: 2 d?i l?n lu?t nu tn cc lồi v?t s?ng ? nu?c ng?t, th?i gian nu l 5 giy, lu hon s? b? thua, d?i sau khơng nu l?i k?t qu? c?a d?i tru?c, nu l?i s? b? thua. Cơ gio lm tr?ng ti. Th?i gian choi: 2pht.
( Thi k? tn cc lồi v?t s?ng ? nu?c m?n)
Thứ sáu ngày 13 tháng 4 năm 2012
Tự nhiên và Xã hội
Một số loài vật sống dưới nước

Dặn dò:
về nhà học bài và chuẩn bị bài sau:
Nhận biết cây cối và các con vật
SGK trang 62


NHẬN XÉT TIẾT HỌC
Ti?t h?c k?t thỳc.
Chỳc cỏc em h?c t?t!
a
b
d
c
Hãy chọn chân dung con vật nuôi?


Các con vật nào sống ở
nước ngọt ?
( ao, hồ, sông )
Các con vật nào sống ở
nước mặn ?
( Biển )
Hãy câu và xếp chúng vào những môi trường sống của chúng.
H?t gi?!
 
Gửi ý kiến