Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Xuân Anh
Ngày gửi: 23h:17' 25-09-2022
Dung lượng: 19.1 MB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
Cho mét sè oxide sau : K2O, CO2, CuO. Nh÷ng oxide nµo t¸c dông víi :

a. N­ưíc?

b. Hydrochloric acid?

c. Sodium hydroxide?

ViÕt c¸c phư­¬ng tr×nh ph¶n øng?

KiÓm tra bµi cò
CTHH : CaO

1. Calcium oxide cã nh÷ng tÝnh chÊt nµo?

Chủ đề oxide

B. Mét sè oxiDE quan träng

I/ Calcium oxidePTK: 56

(vôi sống)

SGK/7,8


2. Calcium oxide cã nh÷ng øng dông g×?
Khử trïng

diÖt nÊm

øng dông

CaO

Khö chua

X©y dùng

SX ®Êt ®Ìn
3. S¶n suÊt calcium oxide :SGK/ 8

2. Calcium oxide cã nh÷ng øng dông g×?

CaCO3 CaO + CO2


CTHH : SO2

1. Sulfur dioxide cã nh÷ng tÝnh chÊt nµo?

II/ Sulfur dioxidePTK: 64

2. Sulfur dioxide cã nh÷ng øng dông g×?

SGK/10

SGK/10
3. Điều chế sulfur dioxide

a. Trong phòng thí nghiệm

Cho muối sulfite tác dụng với acid (dung dịch HCl, H2SO4).

Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + H2O + SO2

Na2SO3 + HCl  NaCl + H2O + SO2

2

2b. Trong công nghiệp

S + O2 SO2

- Đốt quặng pirit sắt (FeS2).

FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2

- Đốt sulfur trong không khí.

4

11

2

8 
Gửi ý kiến