Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §6. Mặt phẳng toạ độ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổ Toán XD
Người gửi: Lê Mạnh Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:18' 05-04-2010
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Chọn câu đúng.
Câu 1:
Cho hàm số y = f(x) =2x-1
a/ f(0) = 0
b/ f(-3) = 5
c/ f(2) = 3
Kiểm tra bài cũ:
Chọn câu đúng.
Câu 1:
Cho hàm số y = f(x) =2x-1
a/ f(0) = 0 ( Sai)
b/ f(-3) = 5
c/ f(2) = 3
Làm lại Đáp án
Chọn câu đúng.
Câu 1:
Cho hàm số y = f(x) =2x-1
a/ f(0) = 0
b/ f(-3) = 5 ( Sai)
c/ f(2) = 3
Làm lại Đáp án
Chọn câu đúng.
Câu 1:
Cho hàm số y = f(x) =2x-1
a/ f(0) = 0
b/ f(-3) = 5
c/ f(2) = 3 (Đúng)
Chúc mừng bạn! Tiếp tục
Chọn câu đúng.
Câu 2
Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Tính y biết x = -2
a/ y = 5
b/ y = 3
c/ y = -2
Chọn câu đúng.
Câu 2
Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Tính y biết x = -2
a/ y = 5 (Đúng)
b/ y = 3
c/ y = -2
Chúc mừng bạn! Vào bài mới
Chọn câu đúng.
Câu 2
Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Tính y biết x = -2
a/ y = 5
b/ y = 3 ( Sai)
c/ y = -2
Làm lại Đáp án
Chọn câu đúng.
Câu 2
Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Tính y biết x = -2
a/ y = 5
b/ y = 3
c/ y = -2 ( Sai)
Làm lại Đáp án
MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ
1. Đặt vấn đề:
 Ví dụ 1:
Xác định vị trí chỗ ngồi trong lớp học, ta cần phải biết thứ tự hàng và dãy.
 Ví dụ 2:
Xác định một điểm trên bản đồ địa lý, ta cần hai số kinh độ và vĩ độ.

Trong tóan học, để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng.
Người ta thường dùng một cặp gồm hai số.
Làm thế nào để có hai số đó?

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI TRONG LỚP HỌC
Lối vào
Bàn GV
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
F
E
D
C
B
A
BẢN ĐỒ
1040 40`Đ
80 30`B
2. Mặt phẳng tọa độ:
5
4
3
2
1
-1
-2
-3
-4
-5
 Trục số Ox nằm ngang: Trục hòanh
 Trục số Oy nằm thẳng đứng: Trục tung
Ox,Oy vuông góc với nhau tại O,
O là gốc tọa độ
 Chú ý:
 Các đơn vị dài trên hau trục được chọn bằng nhau.
Hệ trục tọa độ Oxy
I
II
III
IV
 Mặt phẳng có chứa hệ trục tọa độ gọi là mặt phẳng tọa độ
3
-1
-2
.
A
.
1,5
.
B(-3;1,5)
-3
-4
x
.
C
(3;-4)
(
2;
)
1
2
3
4
5
3. Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ:
y
Luyện tập
 Viết tọa độ của gốc O
 Thực hiện trò chơi bắn tàu
1
.
2
.
2
.
3
.
4
x
y
Luyện tập
 Viết tọa độ của gốc O
 Thực hiện trò chơi bắn tàu
1
.
2
.
2
.
3
.
4
(-3;2)
x
y
Luyện tập
 Viết tọa độ của gốc O
 Thực hiện trò chơi bắn tàu
1
.
2
.
2
.
3
.
4
(-2;0)
x
y
Luyện tập
 Viết tọa độ của gốc O
 Thực hiện trò chơi bắn tàu
1
.
2
.
2
.
3
.
4
(0;-2)
x
y
Luyện tập
 Viết tọa độ của gốc O
 Thực hiện trò chơi bắn tàu
1
.
2
.
2
.
3
.
4
(2;-3)
x
y
1
2
3
4
x
y
 
Gửi ý kiến